h

Peter, Statenlid voor de SP vanaf 21 april 2021

30 april 2021

Peter, Statenlid voor de SP vanaf 21 april 2021

Foto: Peter van Noort / Peter

Ongeveer 10 jaar geleden werd ik lid van de SP. Ik was het zat. Marktwerking, privatisering, bescherming van de grote bedrijven, oneerlijke verdeling en nadruk op het IK. Mijn lidmaatschap werd versterkt door het lezen van Heel de Mens, de uitgangspunten van de SP. Nadruk op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Op een logische manier uitgelegd en in praktijk gebracht.
Hierbij komt ook natuurlijk wel Marx om de hoek kijken. Voor het kapitaal wordt gewerkt door een grote groep, maar een klein gedeelte heeft het en profiteert. Alles wat geen markt zou moeten zijn, gezondheidszorg, openbaar vervoer, energie etc. is nog steeds een markt. Dit moet veranderen.

Zes jaar geleden deed ik al mee aan de provinciale verkiezingen en twee jaar geleden opnieuw, alleen op een hogere plek, namelijk nummer vier.
Helaas verloor de SP en ging van vijf naar twee zetels in Provinciale Staten.
Maar recent kwam dus de plek vrij omdat Michiel Schrier burgemeester van Vlieland wordt. Inmiddels is er weinig verbeterd. De ergernissen van 10 jaar geleden zijn gebleven. De SP blijft ze constant onder de aandacht brengen, maar profiteert er niet van dat er eigenlijk een brede groep in de samenleving is die dat ook zo ervaart. Lilian Marijnissen doet het goed in de debatten, maar de SP verliest weer in de Tweede Kamer. Renske Leijten liep voorop in het aankaarten van de toeslagenaffaire, maar ook helaas. Wel sympathie, maar geen meer invloed.

Maar nu mag ik aan de slag. In de eerste plaats voor de SP, maar daarnaast ook voor de Waddeneilanden, want zo wordt er wel naar me gekeken. In ieder geval wil ik aan de slag met wonen, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme, cultuur, bestuur algemeen en natuurlijk Wadden zaken. Over 2 jaar moet ik bezien waar ik gekomen ben.

Met vriendelijke groet, Peter van Noort

U bent hier