h

SP stelt Kamervragen over gaswinning bij Burgum

2 april 2021

SP stelt Kamervragen over gaswinning bij Burgum

Foto: Durk v.d. Meulen / pixaby

De Tweede Kamerfractie van de SP stelt schriftelijke vragen over de voorgenomen gaswinning onder Burgum. Bij het ministerie van Economische Zaken is door Vermilion een winningsplan ingediend voor de winning van 11,5 miljard kuub extra gas. Deze 11,5 miljard kuub staat ongeveer gelijk aan de totale opbrengst uit het hele Groninger gasveld van het afgelopen jaar. Als de minister akkoord gaat met de verlenging tot 2050, krijgt Vermilion de langstlopende vergunning in Friesland tot nu toe. Vermilion wint al sinds de jaren zeventig gas uit dit veld. De bodemdaling die dit tot gevolg had is tot dusver 23 centimeter, met dit nieuwe plan zou dit op kunnen lopen tot 32 centimeter. Daarbij is er kans op aardbevingen. De gemeente Tytsjerksteradiel is fel gekant tegen dit nieuwe plan. 

Volgens de woordvoerder van de SP, Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, passen de plannen niet in de transitie naar duurzame energie. Daarbij vraagt zij zich af wat voor gevolg dit zou kunnen hebben voor het behalen van het klimaatakkoord. De SP vraagt verder naar de verwachte bodemdaling, naar mogelijke compensatie voor bewoners en naar een fonds waaruit eventuele schade kan worden vergoed. De SP vindt ook dat hier ook het wettelijk  bewijsvermoeden zou moeten gelden, waarbij een omkering van de bewijslast geldt. Tenslotte vraagt Sandra Beckerman of er in de plannen ook sprake is van fracking, een manier van gaswinnen die erg omstreden is.

U bent hier