h

Aanbieden spandoek aan Blok

13 september 2021

Aanbieden spandoek aan Blok

Foto: Reinze Visser

Met de fractie togen wij maandagmiddag naar Ternaard, waar Minister Blok een bliksembezoek kwam brengen. Voor ons de uitgelezen gelegenheid om het spandoek aan te bieden uit naam van alle actievoerders zaterdag.

"Het kan niet ontgaan zijn dat afgelopen zaterdag een demonstratie was tegen de voorgenomen gaswinning onder het WAD.
Een demonstratie gesteund door, zoals op dit spandoek te zien is, het grootste gedeelte van politiek Fryslan.
Van links tot recht, conservatief, progressief…
Zelfs de VVD was hier aanwezig!

De politiek stond hier met de Waddenvereniging, de Friese Milieufederatie, Tsjingas, Fêste Grûn en Groningers, die de slechte ervaringen hebben met naar gas boren, naast de inwoners van Ternaard.
En het lijkt erop dat niemand van de zaterdag aanwezigen hier vandaag mee naar binnen mag. Alsof er een besluit genomen moet worden in een openbaar achterkamertje en andersdenkenden buitengesloten worden.
Juist een gesprek als dit zou openbaar moeten zijn, open moeten staan voor vragen en input. Wie van de politiek pakt hier de verantwoordelijkeheid om ons binnen te laten?

Het gaat nu namelijk niet om Den Haag, het gaat niet om geld (alhoewel, waarschijnlijk gaat het velen juist wel om het geld). Nee, het moet gaan om een kwetsbaar Werelderfgoed, ons prachtige Waddengebied.

Er wordt beweerd dat het geen kwaad kan hieronder te boren. Is het Waddengebied nu echt een plek om risico mee te nemen?

Ik hoop met heel mijn hart dat er wordt geluisterd naar ons, naar het IUCN Word Congress met natuurbeschermers en regeringsvertegenwoordigers en naar Unesco.
Het kan niet zo zijn dat 2 mensen beslissen over de toekomst van onze Wadden.

Want waar wij ons ook zorgen over maken zijn de kabels over Schier, waar Staatssecretaris Yisilgez de beslissing over gaat nemen. En dit stuit op net zoveel weerstand vanuit de deelnemers op het spandoek als de gasboring.

Voor ons is de VVD de partij van de afbraak. Nu heeft deze partij de mgelijkheid om te laten zien dat er ECHT wordt geluisterd naar een provincie en zijn inwoners en politiek.
Wees zuinig op onze kwetsbare Waddenzee en verpest haar niet. Want… 1 fout, en de gevolgen zijn niet te overzien!"

Foto: Reinze Visser
Foto: Reinze Visser

Foto: Peter van Noort

 

Reactie toevoegen

U bent hier