h

Zaterdag 11 september actie in Ternaard tegen gaswinning onder Waddenzee

6 september 2021

Zaterdag 11 september actie in Ternaard tegen gaswinning onder Waddenzee

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

De Friese SP-Statenfractie heeft het initiatief genomen om op zaterdag 11 september a.s. om 15.30 uur een actie te organiseren tegen de gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Bijna alle Statenfracties doen mee aan deze actie: CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de PVV. 

Op basis van het ‘kleine velden-beleid’ vindt minister Stef Blok (VVD, Economische Zaken en Klimaat) dat gaswinning vanuit Ternaard onder de Waddenzee moet kunnen. Er wordt gewonnen volgens het zogenaamde ‘hand aan de kraan’-principe: als blijkt dat de bodemdaling door gaswinning sneller gaat dan de aangroei, moet de NAM de gaswinning stopzetten. Initiatiefnemer Hanneke Goede (voorzitter SP Statenfractie):  ‘Als je dit constateert, dan ben je dus in feite al te laat, dan is de bodem al te veel gedaald. De Statenfracties vinden dan ook dat er geen risico mag worden genomen in werelderfgoed Waddenzee.’

De actie wordt gehouden in Ternaard. Er wordt om 15.30 uur verzameld bij het kruispunt Seepmawei/Hantumerwei. Na een welkomstwoord door Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP), wordt vertrokken voor een wandeling van zo’n 20 minuten tot een half uur naar de bestaande boorlocatie van de NAM bij de sportvelden van v.v. Ternaard.

Bij deze NAM-locatie zullen meerdere sprekers het woord voeren: 

1.    Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid SP)
2.    Anna Anjema (Fêste Grûn)
3.    Frank Petersen (Waddenvereniging)
4.    Sjoerd Keizer (raadslid S!N)
5.    Hans van der Werf (Friese Milieufederatie)
6.    Monique Plantinga (Tsjingas)
7.    Aant Jelle Soepboer (raadslid FNP)
8.    Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA)

Gedeputeerde Douwe Hoogland heeft de uitnodiging om te spreken afgewezen. 

Reacties

Ja ik kom

Achte boarminsken, jim leare net fan de skiednis en begjinne gewoan wer yn soartgelikense ierdlagen dêr ‘t it earder sa ferskriklik mis gie!
We wolle graach dat jim fuortdaliks ophâlde mei de tarieding ta it boarjen.
Boarje mar yn De Haach en Skeveningen, dêr sit fêst ek wol wat gas.

Reactie toevoegen

U bent hier