h

Thialf

10 november 2021

Thialf

Foto: Hanneke Goede

10 November 2021.
Thialf staat alweer op de agenda. Na de vernieuwbouw van 2013 en het reddingskrediet van 2019, staat weer (of nog steeds) op het punt van omvallen.

Hier volgt het betoog van woordvoerder Hanneke Goede:

 

“De SP is vanaf het begin van mening geweest dat het in stand houden van topsportlocaties geen overheidsdienst is en dus niet in het takenpakket van de provincie thuishoort.
Waar er in deze Staten massaal steun is voor het afknijpen van sociale uitgaven, worden er met groot gemak miljoenen gespendeerd aan een topsportvoorziening.”
Aldus Jacob van der Hoek, commissie 5 juni 2013!

Ook vroeg hij welke zekerheid de gedeputeerde toen kon geven over het niet uiteindelijk opdraaien van het totale bedrag door de provincie en wat er verder nog bijkomt.

Wel voorzitter, die zekerheid hebben we ondertussen: ondanks dat gemeente Heerenveen, die nu ook de sociale uitgaven aan het afknijpen is net als de provincie in 2013, in de kosten deelt, zijn er heel wat kostenposten bijgekomen! En het lijken er alsmaar meer te worden:
- structureel 5,5 ton per jaar; - 4 ton voor zonnepanelen; - een noorderbocht die niet af is.
En als er wat kapot gaat, waar zouden ze dan aankloppen! Waar houdt het op?

29 juni 2013 gaat Jos van der Horst verder over Thialf in PS:
De SP is tegen dit prestigeproject. Het is gokken met gemeenschapsgeld en de exploitatie is zeer discutabel.
PS wordt aan het lijntje gehouden door partijen die geen geldelijk aandeel hebben in dit project.

Aan het lijntje houden… Zo voelt het voor de SP af en toe nog steeds: een KNSB die bereid is zich maximaal in te spannen om de jaarlijkse bijdrage van 3 ton binnen enkele jaren te realiseren. MAAR: Als voorwaarde heeft de KNSB aangegeven dan invloed te willen uitoefenen op het beleid van Thialf en op de realisatie daarvan.
Dus vraagt de SP zich af: Zou de KNSB dan ook interesse hebben om Thialfaandelen over te nemen! In 2022 loopt het contract tussen Thialf en de KNSB af. KNSB heeft een “sterke intentie” om dit te continueren. Is er al bekend hoe het hiermee staat? Of stort na oktober 2022 de Thialfbegroting alsnog in elkaar, omdat de KNSB een andere locatie heeft? Graag een antwoord hierop!

De KNSB betaalt volgens LaGroup voor toernooien een vergoeding die ver beneden de kostprijs ligt, terwijl zij (naast NOC*NSF) de enige afnemer is die de topkwaliteit van Thialf ook echt nodig heeft. De KNSB krijgt daarvoor de beste ijsbaan van Nederland exclusief ter beschikking, inclusief ijsmeesters, energiekosten, schoonmaak en een grote verdiencapaciteit op tribunes en parkeerplaatsen.
De SP vraagt zich nog steeds af: Is er al gekeken naar deze verdiencapaciteit? Hoe hoog zijn de opbrengsten voor het parkeren en horen deze niet naar de verhuurder te gaan?

En zomerijs, zoals de SP begreep, ligt er pas echt vanaf 2017. Daarvoor maximaal 3 weken en trokken de ploegen door Europa, waarbij ijshuur zelf betaald moest worden en de KNSB dus meer geld kwijt was.
Er wordt in de brief na de commissie van vorige week gezegd dat:
Waar Thialf voorheen alleen de energielasten en andere variabele kosten in rekening bracht, zijn nu ook de vaste lasten doorberekend. Het zomerijs kon daardoor dit jaar budgettair neutraal uitgevoerd worden. Vraag: Waar kan de SP de berekening vinden die dit laat zien?
En hoe verstandig is het, om in een periode van bezuinigen en energie minderen, zomerijs te hebben in 2 van de warmste maanden van het jaar?

Tot slot zegt Jos: Laat Provinciale Staten het plan terugtrekken, want ondanks dat de SP veel marktwerking wil terugdringen, topsport laten we graag aan de markt over!

En zo denk de SP nog altijd!
Zorg, huurwoningen, OV, energie, water, voedsel, post, telefonie en tegenwoordig ook internet. Eerste levensbehoeften horen volgens de SP thuis in overheidshanden. Om te leven, overleven en niet te vereenzamen.
Topsport valt daar niet onder!

De afgelopen jaren klotsten de ambitie van het college en het geld van de Nuon tegen de plinten.
Waarom is er niemand geweest die eraan gedacht heeft om hiervan geld voor Thialf apart te zetten?
We lopen nu tegen de situatie aan dat we Thialf incidenteel structureel overeind moeten houden.
Om LaGroup nog een keer te citeren: We beschouwen het als een structurele weeffout in de exploitatie van Thialf dat de zeer hoge extra kosten om een internationale topijsbaan te realiseren én te exploiteren, in zo’n beperkte mate gedekt worden door inkomsten uit diezelfde topsport.

Voorzitter, het boekjaar van Thialf loopt van Oktober tm September. Die van de provincie van januari tm december.
Het is af en toe niet goed te zien hoe de begroting van Thialf in die van de provincie valt.
Nu Thialf ook in de zomer actief is en niet alleen in het winterseizoen, is het dan niet handiger om de begrotingen gelijk te trekken? Dit geeft meer overzicht en transparantie. Graag een reactie hierop!

De laatste vragen: welke zekerheid kan de gedeputeerde ons nu bieden over niet nog meer bijbetalen door provincie en gemeente van extra kosten gemaakt door Thialf?
Zijn alle lasten nu in beeld of moeten we met nog meer “onvoorziene kosten” rekening houden? Hoe hard houden we vast aan: “Dit blijft de maximale jaarlijkse inzet van de provincie, wat er verder ook gebeurt bij Thialf, welke risico’s zich ook daadwerkelijk gaan voordoen. Dit betekent in extremis dat bij een opeenstapeling van tegenvallers het doek kan vallen voor Thialf” P185 van de begroting.
Naar welke extra inkomstenbronnen wordt gekeken? Concerten net als vroeger in Thialf en zoals tegenwoordig in Inzel of misschien wel een betaalde vlooienmarkt in de gangen rondom de ijsbaan met zicht op een training?
AL zou een crowdfunding onder miljoenen fans in Nederland ook nog een optie zijn…

In de Tweede Kamer is SP-er Michiel van Nispen hard aan het vechten om financiering voor Thialf te krijgen.
Want het wordt tijd dat Den Haag, nadat ze hebben nagelaten de 20 miljoen in 2013 mee te betalen, nu echt de beurs trekt om Thialf te steunen.

Tot slot:
De SP dient de moties van de CU, voorwaardelijk vrijgeven geld mee in!

En ik sluit af met een laatste citaat van Jacob uit 2014: “Van de provinciale bijdrage aan Thialf, kun je vijftig jaar lang de maatschappelijke organisaties steunen” Voor de SP hadden die de voorkeur gehad!

 

Reactie toevoegen

U bent hier