h

Peter van Noort met Platform Europa naar Brussel

16 februari 2022

Peter van Noort met Platform Europa naar Brussel

Foto: Peter van Noort / Peter van Noort

Op 8 februari vertrok ik om 9 uur van huis (Ameland). Met de trein kwam ik, na wat licht oponthoud in Zwolle, om 10 over 4 aan op Brussel Centraal.

Foto: Peter van Noort / Peter van Noort

Lopend naar het hotel vielen me al het massaal gebruik van stepjes op, die ook overal in de straten stonden.

Even wat door het centrum gestruind en uiteindelijk neergestreken op de Grote Markt. Daar kwam ik de FNP tegen die geheel hun eigen programma hadden.

Foto: Peter van Noort / eigen foto

Samen met de FNP gegeten.

De volgende dag begon het programma in het Huis van de Nederlandse Provincies. We moesten op de 4de verdieping zijn, maar gingen per ongeluk eerst naar 5. Daarna de lift naar de 4e verdieping genomen omdat we de trap niet konden vinden.

Foto: Peter van Noort / Peter

En toen zaten we vast. Een coalitie van SP, PvdA, Groen Links en de VVD (Foto: Hetty Jansen PvdA). Na 3 kwartier bevrijd en konden we aan het programma mee gaan doen.

Doel werkbezoek: verdieping van de kennis van de lobby en het lobbycircuit in de EU, met als doel inzichten op te doen op welke wijze de lobby vanuit Fryslân versterkt kan worden en wat de rol van PS daarin kan zijn. De gedachte hierachter is dat tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van dit werkbezoek er geen politiek-inhoudelijk gedreven discussies gevoerd gaan worden waarmee schade veroorzaakt zou kunnen worden aan actuele en gevoelige lobby-dossiers van Fryslân.

Het begon met Rob Jonkman, lid van comité van de Regio’s. Vooral een praatje wie hij allemaal kende en met wie hij lobbywerk verricht.

De tweede bijeenkomst was interessanter. Dirk Frouws en Mara Bubberman van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit zijn vanuit SNN gedetacheerde lobbyisten bij het Huis van de Nederlandse Provincies. Jonge mensen met als thema’s: energie, circulaire economie, landbouw.                                                            

De derde presentatie was van de Permanente Vertegenwoordiging bij EU (PV) door Amber Stoof. Zij is de Milieuattaché bij Permanente Vertegenwoordiging bij EU (PV). In feite een vooruit geschoven post vanuit Den Haag. Ook hier ging weer over lobby, lobby, lobby.

Na de pauze een open gesprek met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (afdeling Transport), Mohamed El Yemlahi en Willem Knigge. Ging vooral toch over de megaprojecten. Oproep: Benader ze wanneer je ze nodig hebt. Stiekem werd er toch wat gezegd over de Lelylijn.

Daarna even de buitenlucht in.

Foto: Peter van Noort / eigen foto
Peter laat de struisvogelpolitiek achter zich. (Foto: Charda Kuijpers, Groen Links)

Foto: Peter van Noort / eigen foto
Kapitaal verdrukt de mensen.

Daarna volgde de uitzending over aquathermie, waarbij iedereen elkaar schaapachtig aankeek wat we aan doen waren. Ben je in Brussel en staar je toch nog naar een scherm. De sfeer werd nog wat bijzonderder toen een van de dames de slappe lach kreeg.

Foto: Peter van Noort / eigen foto
De woensdag eindigde met een groepsfoto.

Foto: Peter van Noort / eigen foto

De avond afgesloten met bier, met Charda (Groen Links), Danny (D66) en Menno (Partij voor de Dieren en maker van de foto).

De volgende dag met Rob van Eijkeren, sinds 2008 coördinator en Head of Office van het Huis van de Nederlandse Provincies. Was interessant, had veel overzicht wat er allemaal speelt en vooral omdat Nederland, vanwege onwil van Rutte en Hoekstra, niet met een plan voor de komende jaren wil komen. Relativeerde ook wel wat je als provincie in Brussel kan bereiken. En daarna in de busjes naar huis.

Wat het nuttig? Ja, veel te weten gekomen.

Kunnen we er echt wat mee? Je invloed verdampt in de andere 12 provincies, vervolgens nog de andere 26 landen, en vooral de vele commissies.

Conclusie: Scherp in de gaten houden wat we hiermee kunnen en kritisch blijven volgen. De contacten zijn zeker nuttig en we moeten als SP meer onze eigen lijnen inzetten en/of volgen.

Peter van Noort

Reactie toevoegen

U bent hier