h

Stroom van Windpark Fryslân verhandeld aan chemiereus in Limburg

16 februari 2022

Stroom van Windpark Fryslân verhandeld aan chemiereus in Limburg

Foto: Durk van der Meulen / pixabay

De SP en 50PLUS zijn verontwaardigd! Zij moesten uit de media vernemen dat de duurzaam opgewekte energie van 21 van de 89 windturbines van Windpark Fryslân voor een periode van 15 jaar is verkocht aan USG die de energie verzorgt voor de chemische fabrieken op industrieterrein Chemelot in Limburg. Dit terwijl Provinciale Staten en de Fryske bevolking steeds is voorgehouden dat de stroom voor Fryslân zou zijn, want de opgave in onze eigen provincie is nog groot genoeg.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2022 zullen de SP en 50PLUS mondelinge vragen stellen over de verkoop van de stroom aan Chemelot. Waarom wisten PS dit niet? Wordt straks de stroom van elk zonne- en windpark voor een (groot) deel buiten de provincie verkocht? We vragen gedeputeerde Friso Douwstra tevens om een verklaring te geven aan de Fryske inwoners. Waarom wordt zowel PS als de Fryske bevolking voorgehouden dat Fryslân moeten vergroenen en verduurzamen om vervolgens de stroom te verkopen aan een chemiereus?

SP fractievoorzitter Hanneke Goede: “Op de website van Windpark Fryslân (WPF) staat regelmatig dat het windpark “van en voor Fryslân” is en dat het windpark fors bijdraagt aan de Fryske doelstellingen voor duurzame energie. Het Limburgse chemiebedrijf Chemelot is regelmatig in het nieuws vanwege hun lekkages, uitstoot van giftige gassen en het lozen van microplastics in de Maas. Datzelfde Chemelot wil nu vergroenen en verduurzamen met groene stroom van WPF. Het is niet te geloven!”

Ook Theun Wiersma, fractievoorzitter van 50PLUS, is duidelijk: “Het moet niet gekker worden. Hier wordt commercie bedreven met duurzaam opgewekte energie ten behoeve van een chemiereus die ook met groene stroom nooit een bijdrage zal leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Als een groot deel van de hier duurzaam opgewekte energie buiten onze provincie wordt verhandeld, dan is de RES-doelstelling voor Fryslân om het energieverbruik op termijn fossielvrij op te wekken een onhaalbaar doel!”

In zijn antwoord gaf Gedeputeerde Friso Douwstra aan dat hij de zorgen van de SP en 50PLUS begrijpt en dat hij de overlast voor de omgeving erkent. De provincie Fryslân moet echter in opdracht van het Rijk 6.000 Megawatt groene stroom produceren. Hij wil wel proberen de Friese bevolking zo veel mogelijk me te nemen en het rendement komt ook deels ten goede aan Fryslân. 

De SP blijft toch bij haar standpunt. Met haar belang van 15% in het windpark kan de provincie invloed uitoefenen op het beleid van het windpark. De provincie heeft het recht om twee commissarissen te benoemen, net zoveel als andere aandeelhouders. In het contract met Eneco is afgesproken dat "ook grote verbruikers  van energie in de provincie Fryslân de mogelijkheid krijgen om duurzame stroom van het windpark te kopen." Volgens de SP wordt er een spelletje gespeeld, waarbij de investeerders hun zakken kunnen vullen en de inwoners en bedrijven de dupe zijn.

 

Reacties

-

Reactie toevoegen

U bent hier