h

Kadernota en het spelletje vanuit de coalitie

1 juli 2022

Kadernota en het spelletje vanuit de coalitie

Foto: Hanneke Goede

Terwijl de boeren voor het Provinciehuis aan het demonstreren waren, debatteerde Provinciale Staten over de kadernota. Een nota waarin door het college flink bezuinigd gaat worden. Een nota waarin volgens het college geld geen geld meer is, maar een structurele of incidentele uitgave. Een nota waar door het college maatschappelijke organisaties eruit bezuinigd gaan worden, maar kansenpareltjes vanuit de coalitie wel een plekje krijgen.
De coalitiepartijen (VVD, CDA, FNP, PvdA) hebben aangegeven wel te willen bezuinigen, maar willen er nu een jaar tussenplakken, zodat dat pas na de verkiezingen gaat gebeuren. Want zo kan je natuurlijk nooit de schuld krijgen dat je een bezuinigingspartij bent!
De SP is hard het debat in gegaan, want hoe kan je als college nu en als coalitie over een jaar wel willen bezuinigen op Doarpswurk, Duurzame dorpen, natuurorganisaties, taal en cultuur, om dan met moties geld te vragen voor "Beleefcentra Friese bedrijven", "Het Waddengebied" (waar al miljoenen heengaan), "Traineeprogramma statushouders" (op dit moment geen pré), "Schoolkaatsen" (wat via Sport Fryslân en kaatsverenigingen al gebeurt), "Meer zichtbaarheid Frysk en streektalen" en "Het innvatiecluster Drachten"? Dat is in onze ogen zelf de kansenpareltjes eruit halen en de stront aan een ander laten. Volgens de LC zijn de voorstellen zelfs al afgetikt en zouden de coalitiepartijen elkaar steunen. Om de oppositie stil te houden, gaan ze voor Sinterklaas spelen en een cadeautje geven.

Het eerste termijn van het college maakte voor de SP helemaal duidelijk dat het een spelletje is wat er gespeeld wordt. IN het eerste termijn van het college tips van de gedeputeerde hoe de voorstellen, en de uitgaven daarvan, binnen de 4 miljoen te houden die "over" zou zijn binnen de VAR (Vrij Aanwendbare Reserve). Als de motie van de PvdA wat aangepast zou worden, kon zelfs de motie van de CU (met mede-indiener CDA) het nog redden.
De vraag of college en coalitie zich nog in de spiegel konden aankijken werd door vrijwel niemand beantwoord. De SP neemt daarom aan dat ze dat niet meer kunnen!

De SP heeft ook aangegeven wat ons beeld is van de decentralisatie:
Oa het stikstofprobleem wordt bij de provincies over de schutting gegooid. We hebben met jeugdzorg bij de gemeenten kunnen zien wat er dan gebeurt: chaos met mega wachtlijsten.
Daarom mag degene die decentralicatie bedacht heeft een standbeeld krijgen. Vervolgens mag iedereen die op wat voor manier dan ook in de problemen is gekomen door decentralicatie rotte tomaten gooien naar dat standbeeld. Wat overblijft is een smerig en bevuild standbeeld, wat vooral ongedierte en schimmel aantrekt.
En dit is precies wat decentralisatie dus ook is: een beeld geschetst van de werkelijkheid, terwijl het alleen maar ongedierte aantrekt in de vorm van schimmige bedrijven die tegen veel te hoge prijzen onderzoek doen, informatie geven in het straatje van de betalende partij en zo totaal verdraaide feiten geeft en zorgen dat belangen van het geld worden uitgevoerd. Een vervuild beeld wat totaal het tegenoversgestelde is van datgene wat wordt voorgeschoteld en ver ligt van de waarheid. En daar moeten we als provincie voor waken!
Maar ook de ZBB (Zero Based Budgetting, oftewel grofweg bezuinigen) past voor de SP binnen dit beeld: daar mag ook een standbeeld voor komen.

Uiteindelijk bleek de SP gelijk te krijgen!
Niet alleen heeft de coalitie op geen enkele vraag van de SP antwoord gegeven, ze steunden elkaars voorstellen en hebben het cadeautje gegeven aan D66 (geld voor de uitvoering van het Regenboogbeleid, deze hebben wij ook mee-ingediend), al was ook dit niet een echt cadeautje, net als de motie van de CU. Bij de D66-motie waren FNP en PvdA nl ook mede-indiener.
De SP heeft dan ook tegen alle moties die ingediend werden door de coalitie gestemd, net als tegen de Kadernota en het ZBB/SPP stuk. Wij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wanbeleid van coalitie en college!

Wat niet onbelangrijk is om te vermelden is de demonstratie van de boeren buiten.
Er werd veel door de vergadering heen getoeterd, omdat er op maandag al gezegd werd dat we tijd moesten vrijmaken om in gesprek te gaan met een afvaardiging van de boeren die buiten stonden. Dat wij aangaven dit tijdens de lunch te willen, werd als onzin afgedaan en de boeren niet belangrijk genoeg te vinden. Dit is echter een foute conclusie. De vergadering ging nl over ALLE inwoners van provincie Frylân. Dat is de reden dat we meteen het tegenvoorstel hebben gedaan om tijdens de lunch in gesprrek te gaan ipv de vergadering tijdelijk te verlaten.
Uiteindelijk zaten we toch tijdens de lunchpauze met een aantal boeren, op hun verzoek, in een ruimte waar geen pers aanwezig mocht zijn. Het gesprek was geen gesprek. Ze wilden alleen praten met ons, als we een papier ondertekenden waain afstand werd gedaan van AL het beleid gemaakt in Den Haag. Al het andere wat gezegd werd, werd luid overstemt en uitpraten lukte al helemaal niet.
De SP wil graag in gesprek, maar dan wel een gesprek waarin we elkaar laten uitpraten. Niet om gedwongen te worden iets te ondertekenen.
Samen met het CDA en PvdD heeft de SP dan ook het gesprek verlaten.

Reactie toevoegen

U bent hier