h

Stikstof

10 juli 2022

Stikstof

Foto: Hanneke Goede

SP Fryslân is het niet eens met de manier waarop de regering de stikstofaanpak naar buiten heeft gebracht. Zoals het nu gepresenteerd is, lijkt het alsof alles op het bordje van de boer terecht komt en vervolgens wordt het bij de provinciers over de schutting gegooid. Er is nog geen plan bekend voor de industrie, de beroepsvaart of OV/verkeer. Ondanks dat SP Fryslân wel steunt dat er veel moet gebeuren, is dit niet de manier waarop. Vooral omdat er in de plannen vanuit Den Haag geen onderscheid gemaakt is tussen de soorten boeren. Je hebt bijvoorbeeld veeboeren of akkerbouwers en daarbinnen weer biologische boeren, regeneratieve boeren of gangbare boeren. Nu worden alle boeren genoemd om hun stikstofuitstoot aan te pakken, terwijl een regeneratieve boer daar vaak al alles aan gedaan heeft en er bij een gangbare boer nog veel winst te behalen valt.

Nu staat het land op z’n kop door de boerenprotesten. SP Fryslân vindt dat de boeren zich op de verkeerde doelen richten. Veel acties worden gesponsord door o.a. kunstmestproducenten, veevoerproducenten (die importeren uit het Amazonegebied), Campina en de Vandrie Groep. Ook de Rabobank speelt een zeer dubieuze rol in dit verhaal, door leningen te verstrekken onder de voorwaarde dat er dan wel een uitbreiding moet komen. Ook de grote supermarktconcerns moeten niet uitgevlakt worden, want daar blijven ook veel van de winsten hangen en uitbetaald aan aandeelhouders en topmanagers. Dit soort bedrijven wil buiten beeld blijven, want als duidelijk wordt wat hun rol is, zullen ook zij opgezocht worden.

SP Fryslân zou graag zien dat de plannen voor de industrie ook zo snel mogelijk naar buiten komen. Wij hebben bij de stikstofdebatten ook aangegeven dat wij de rekengrens van Aerius in twijfel trekken en de provincie wel degelijk last heeft van de uitstoot van TATA-Steel, Schiphol, de beroepsvaarroutes die boven de Waddeneilanden langs lopen en dat we ook goed moeten kijken (meten!) bij vliegbasis Leewarden.
Waar SP Fryslân het ook niet mee eens is, is de afbraak van het OV. Met een goed OV pakken meer mensen de trein of de bus en minder vaak de auto. Dit voorkomt ook weer een deel van de NOx uitstoot binnen Fryslân. Helaas worden steeds meer lijnen gestrekt of geschrapt en dorpen daarmee moeilijk of niet bereikbaar. Mensen pakken daarom nu weer eerder de auto, omdat ze niet bij het OV kunnen komen en soms zelfs niet thuis, omdat er geen OV meer rijdt!

Wat wil SP Fryslân?

  • Eerst een duidelijk verschil aangeven tussen de verschillende soorten boeren. Een biologische boer voldoet al aan veel meer doelstellingen dan een gangbare megastal;
  • Kaarten (inclusief TataSteel, Schiphol en de vaarroutes) met de metingen NOx (fijnstof) en NH3 (ammoniak) van de provincie en een kaart waar beiden over elkaar heen gelegd zijn;
  • Metingen bij Vliegbasis Leeuwarden. Deze zijn er nog helemaal niet.
  • Duidelijke metingen van de vaarroutes boven de eilanden.
  • Een plan vanuit Den Haag voor de industrie.
  • Het aansprakelijk stellen van oa de Rabobank, kunstmestproducenten, veevoerproducenten en hen mee laten betalen aan oa stalaanpassingen.
  • Extensiveren van boeren, met hulp van de overheid en waarbij ook de bovengenoemde bedrijven meebetalen.
  • Terug naar kleinere/lichtere landbouwmachines (waardoor het grondwaterpeil omhoog kan).
  • Boeren mogen worden uitgekocht, maar het vrijkomende land moet gebruikt worden voor boeren in de (directe) omgeving. Niet als productieland voor bijvoorbeeld Brabantse boeren of ongebreidelde huizenbouw.
  • Ruimte bieden voor regionaal maatwerk waarbij uitgangspunt is dat de grootste vervuilers het meeste reduceren.

Reactie toevoegen

U bent hier