h

Jongeren betrekken bij aanbesteding openbaar vervoer

21 december 2022

Jongeren betrekken bij aanbesteding openbaar vervoer

Foto: Hanneke Goede / eigen foto

De SP heeft vandaag een motie ingediend om de wensen en behoeften van jongeren ten aanzien van het openbaar vervoer mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Op dit moment wordt er in de Provinciale Staten gesproken over het RMP. Dit programma gaat over de manier waarop mensen zich binnen Fryslân van A naar B kunnen verplaatsen. Het gaat hierbij dus ook om de organisatie van het openbaar vervoer (OV).

Het uitgangspunt is dat mensen zich vrij moeten kunnen verplaatsen om te werken, een opleiding te volgen, boodschappen te doen of sociale contacten te onderhouden. Helaas is dit voor veel mensen in Friesland niet mogelijk omdat het OV of slecht toegankelijk is. Deze mensen staan zo 'buitenspel'. Dat moet anders.

Daarbij heeft de SP opgemerkt dat 75% van reizigers in het Friese OV student of scholier is. Toch zijn deze jongeren niet betrokken bij de doelen die de provincie stelt ten aanzien van het openbaar vervoer. De SP heeft vandaag dan ook een motie ingediend om jongeren wel te betrekken bij deze plannen. De SP vraagt de provincie om te onderzoeken wat de wensen en behoeften van jongeren zijn met betrekking tot openbaar vervoer, zodat de uitkomst van dit onderzoek meegenomen kan worden bij de vaststellen van de doelen.

Verder heeft de provincie voorgesteld om bussen niet meer door maar langs dorpen te laten rijden. Mensen moeten vanuit de dorpskernen maar naar een halte aan de provinciale weg zien te komen, eventueel met hulp van vrijwilligers, buren of mantelzorgers. Dit betekent in feite een extra hindernis om met het OV te reizen, en het belemmert mensen om spontaan eens op pad te gaan. Want wat als de deelauto die je nodig hebt al bezet is, of er geen vrijwilliger of mantelzorger beschikbaar is op de tijd dat je zelf weg wilt? Daarom kan de SP hier niet mee akkoord gaan.

Om toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar openbaar vervoer te organiseren, pleit de SP voor een provinciaal vervoersbedrijf zonder winstoogmerk. Alleen zo wordt het budget voor OV ook daadwerkelijk gebruikt voor goede busverbindingen en goede arbeidsvoorwaarden voor alle chauffeurs.

Reactie toevoegen

U bent hier