h

SP en PVDA willen koopwoningen van minima isoleren met opbrengsten uit Windpark Fryslân

19 januari 2023

SP en PVDA willen koopwoningen van minima isoleren met opbrengsten uit Windpark Fryslân

Foto: Hanneke Goede

De Statenfracties van de PvdA en SP willen dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân worden gebruikt om woningen te isoleren. Het gaat om koopwoningen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en met een bedrag van maximaal €2500 per huishouden. Ook willen de twee partijen dat er alles aan gedaan wordt om isolatieprogramma’s voor woningen, met name in de huursector, sneller te laten gaan. Ze vragen het college om in gesprek te gaan met gemeenten en woningbouwcorporaties op welke manier de provincie kan helpen om deze programma’s te versnellen. Ook de Energiebank Fryslân moet daarbij betrokken worden. De partijen willen hiermee bereiken dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân, die buitenproportioneel worden opgebracht uit de hoge energierekening van huishoudens met slecht geïsoleerde woningen, op deze manier terugvloeien naar de mensen die dat het hardst nodig hebben. De PvdA en SP doen deze voorstellen tijdens het debat over Burgerparticipatie Windpark Fryslân in Provinciale Staten op 25 januari.

1500 koopwoningen isoleren
Woordvoerders Hanneke Goede (SP) en Erik de Groot (PvdA) willen dat met de opbrengsten van het windpark in 5 jaar 1500 koopwoningen van mensen met een kleine beurs worden geïsoleerd. “Zij hebben vaak niet de mogelijkheid om hun woning te isoleren. Dat is een urgent probleem, want door slechte isolatie is hun energierekening hoog. Het is hard nodig dat de provincie overgaat tot actie. Ook de Energiebank Fryslân geeft aan dat mensen met energiearmoede deze hulp van de provincie nodig hebben”, reageren de woordvoerders. De woordvoerders willen dat de huishoudens die in aanmerking komen voor de subsidie het bedrag niet terug hoeven te betalen of voor hoeven te schieten, maar dat het rechtstreeks wordt uitgekeerd aan het isolatiebedrijf. Dat is conform het Drents isolatieprogramma.

Steun voor gemeenten en woningcorporaties
“Gemeenten en woningbouwcorporaties kampen met een tekort aan medewerkers en gespecialiseerde kennis of lopen bij het isoleren van woningen aan tegen de wet natuurbescherming. Dat vertraagt isolatieprogramma’s, terwijl er vaak wel maatregelen mogelijk zijn. Daarom willen wij dat de provincie bijdraagt aan het bundelen van kennis, expertise en mankracht om isolatieprogramma’s te versnellen. De kosten hiervan moeten worden betaald uit de meeropbrengsten van het windpark”, reageren Goede en De Groot.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat inwoners van Fryslân obligaties konden kopen van het windpark. Maar de drempel voor mensen met een kleine beurs om obligaties aan te schaffen is te hoog. De PvdA en SP willen de meeropbrengsten uit het windpark daarom nu inzetten om mensen die te maken krijgen met energiearmoede te helpen door hun huizen zo spoedig mogelijk te isoleren.         

Reactie toevoegen

U bent hier