h

Vervolgvragen vijf Statenpartijen over lozingen in Waddenzee

13 mei 2023

Vervolgvragen vijf Statenpartijen over lozingen in Waddenzee

“Hoe kan het dat het college niet weet of er wel of niet bedrijven afvalstoffen lozen in de Waddenzee? In antwoorden op vorige vragen van vijf Statenpartijen (GL, PvdD, SP, FNP en D66) gaf het college als antwoord dat er in Fryslân naast de RWZI (waterzuiveringsinstallatie) in Harlingen geen andere bedrijven lozen op de Waddenzee. Nu blijkt uit antwoorden van minister Harbers dat dat er meer zijn. We vragen ons af welke bedrijven dat precies zijn, hoe het dan met de vergunningen zit en de controle daarop en of het college zich in wil zetten voor het stoppen van deze lozingen,” zegt Jochem Knol van GrienLinks namens de vijf partijen. De partijen dienden op 12 mei 2023 samen vervolgvragen in.

Brief Harbers

Uit een brief van minister Harbers van 8 mei 2023 blijkt dat zestig instellingen en bedrijven direct en indirect afvalwater lozen op de Waddenzee. De minister moest de documenten openbaar maken nadat de Kamer eind vorig jaar een motie aannam van Sandra Beckerman (SP). Op 10 november 2022 stelden de fracties van GrienLinks, D66, SP, PvdD, FNP en het Statenlid Wiersma in Provinciale Staten ook al vragen over de lozingen. Deze zijn op 6 december 2022 door het college beantwoord. Jochem Knol: “Als je deze twee brieven naast elkaar legt, dan zie je dat de antwoorden van het college niet overeenkomen met hetgeen de minister in zijn brief aangeeft. Wij vinden dat een kwalijke zaak. Wij moeten er toch van uit kunnen gaan dat de antwoorden van het college kloppen".

Partijen vragen om een plan om lozingen te stoppen

Verder vragen de partijen of het college vindt dat er actie moet worden ondernomen om de vergunningen aan te scherpen en nog liever, de lozingen te stoppen. Is het college bereid om het initiatief te nemen om samen het Rijkswaterstaat een plan op te stellen om de lozingen op de Waddenzee te beëindigen? ”Het gaat slecht met de natuur in de Waddenzee en de vele lozingen passen daarin echt niet meer” , aldus de vijf partijen.

Bijgaand de schriftelijke vragen die zijn ingediend.

Reactie toevoegen

U bent hier