h

Werkbezoek Warkumerwaard

26 juni 2023

Werkbezoek Warkumerwaard

Foto: Chris Bakker / Linkedin

Bij het inwerken voor de komende vier jaar in de Provinciale Staten hoort een introductie programma zodat iedereen kennis kan maken met de onderwerpen waar de Provinciale Staten over gaan. Naast het introductieprogramma zijn er ook nog verschillende organisaties die een excursie aanbieden. Op dinsdag 28 juni jl. waren we met twee mensen van de SP Statenfractie aanwezig bij zo’n excursie in de Warkumerwaard. 

Verschillende organisaties, die het beheer hebben over verschillende natuurprojecten in Friesland, vertelden ons hoe het er voor staat met het project Warkumerwaard.

De organisaties die werkzaam zijn aan dit project zijn de Friese Milieu Federatie, Bond Friese vogelwacht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuureducatie, Collectief Súd-West en het Fryske Gea. Alle organisaties kregen een aantal minuten de tijd om te vertellen wat de inbreng van die organisatie is. Op die manier werden nieuwe en oude Statenleden ingelicht over hoe de natuur in Friesland beheerd en onderhouden wordt.

Na de inleiding van al die organisaties werd het tijd voor een rondrit door de Warkumerwaard op een aan de tractor gekoppelde platte kar, die voorzien was van strobalen zodat iedereen een beetje comfortabel kon zitten. Gewapend met een camera of verrekijker namen we plaats op de platte kar.

Onderweg kregen we uitleg over het gebied door een trajectmanager van de Fryske Gea. En zagen we heel veel weidevogels rondvliegen. De kievit, de grutto en de scholekster zagen we naast de purperreiger en heel veel meeuwen. Het kwaken van de kikkers in de sloten, de mooie wilde orchideeën in de weilanden en de koeien die lekker liepen te grazen.

Op de terugweg vonden we twee jonge katjes van naar schatting zo’n 5 weken oud, die in het gebied gedropt waren. Ze waren nog redelijk schoon, dus lang geleden kon dat niet geweest zijn. We namen ze mee uit het vogelgebied en onderweg terug naar de boerderij kregen ze al een goed tehuis aangeboden. En gingen twee mensen een huisdier rijker terug op huis aan.

Reactie toevoegen

U bent hier