h

Motie SP over vervuiling door PFAS aangenomen in Provinciale Staten

12 juli 2023

Motie SP over vervuiling door PFAS aangenomen in Provinciale Staten

Foto: Durk van der Meulen / Bing.com

Op 12 juli 2023 heeft de SP, met mede-indieners GrienLinks en de Partij voor de Dieren, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de storting van met PFAS vervuilde baggerspecie in zandwinputten in Fryslân. De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven omtrent de opslag van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. PFAS is een chemische stof die bijzonder moeilijk uit het water en de bodem te verwijderen is, en het heeft schadelijke effecten op zowel natuur als gezondheid.

De provincie Fryslân investeert jaarlijks miljoenen euro's in het schoonhouden van ons water, onze natuur en onze voedselvoorziening. Het is dan ook logisch dat de SP stelt dat extra vervuiling ons alleen maar meer geld gaat kosten. Bovendien staat ons landelijk gebied al onder grote druk en moet iedere extra vervuiling worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat het Rijk stopt met het storten van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten.

Ondanks het feit dat Gedeputeerde Douwe Hoogland de motie ontraadde, is deze toch aangenomen met een overtuigende meerderheid van 31 tegen 9 stemmen. Daarmee is er een duidelijk signaal afgegeven richting het Rijk: de provincie Fryslân neemt haar verantwoordelijkheid serieus als het gaat om het beschermen van ons milieu en onze gezondheid.

De consequentie van deze aangenomen motie betekent dat de provincie Fryslân actief zal pleiten bij het Rijk om te stoppen met het storten van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. Door deze oproep kan de provincie invloed uitoefenen op het beleid dat landelijk wordt gevoerd op het gebied van PFAS-vervuiling. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, aangezien PFAS een hardnekkig en moeilijk te bestrijden probleem is.

Dit initiatief van de SP bewijst dat politieke samenwerking en vastberadenheid kunnen leiden tot concrete resultaten. De gezamenlijke inzet van verschillende partijen heeft geleid tot een krachtig signaal en een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. Het is van groot belang dat de provincie Fryslân blijft acteren als voorvechter van een gezond en schoon milieu, en blijft strijden tegen vervuiling in al haar vormen.  Het is te hopen dat het Rijk gehoor geeft aan de oproep vanuit Fryslân en stappen onderneemt om de storting van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten te stoppen. Zo kunnen we werken aan een schonere en gezondere leefomgeving, zowel voor onszelf als voor toekomstige generaties.

Reactie toevoegen

U bent hier