h

Introductiebezoek Waddenfonds

16 september 2023

Introductiebezoek Waddenfonds

Foto: Jolanda van Overhagen

We hadden het druk op vrijdagmiddag 15 september jongstleden. Na de wandeling door weidevogelgebied het Hegewiersterfjild zakten we af naar Harlingen. In de Willemshaven lag een boot klaar om ons over de Waddenzee te varen, terwijl we onderweg werden bijgepraat over het Waddenfonds.

Foto: Jolanda van Overhagen

Het was een prachtig gezicht om vanaf de boot Harlingen uit te varen langs al die driemasters en vissersschepen.

Foto: Jolanda van Overhagen

Aalscholvers zaten op de pier met uitgestrekte vleugels te zonnen en te drogen. Veel te zien en heel veel om op de foto te zetten.

Foto: Jolanda van Overhagen

Maar het werk moet gedaan worden en eenmaal uit de haven werden we uitgenodigd om de kajuit in te komen om bijgepraat te worden over wat er allemaal met subsidie gebeurt in de Waddenzee. Hiervoor had het Waddenfonds deze tocht georganiseerd en verschillende instanties uitgenodigd.

Foto: Jolanda van Overhagen

Het Waddenfonds wordt gesubsidieerd door de Provincies Friesland, Noord Holland en Groningen. Met het geld wat het Waddenfonds krijgt, wordt integrale gebiedsontwikkeling in het Waddengebied gesubsidieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kweken van zeegras, wat op het punt stond volledig te verdwijnen in de Waddenzee.

Ook wordt er gewerkt aan een manier om de Waddeneilanden zelfvoorzienend te maken wat betreft de zoetwateropslag. Dit gebeurt door zoet water bovenop zoutwater op te slaan. Zoet water is zwaarder dan zout water en drukt het zoute water dieper weg waardoor er meer ruimte ontstaat om zoet water vast te houden. Verder is er nog een bedrijf wat plastic uit de Waddenzee vist en dit plastic een tweede leven geeft in stoeptegels, dakpannen en paaltjes. Zomaar een paar voorbeelden die er zijn. Het weer was prachtig het water lekker vlak en naast een hele leerzame middag hebben we ook een beetje kunnen genieten van onze vaartocht over de prachtige Waddenzee.    

Reactie toevoegen

U bent hier