h

Werkbezoek van Provinciale Statenleden aan Hegewiersterfjild

16 september 2023

Werkbezoek van Provinciale Statenleden aan Hegewiersterfjild

Foto: Jolanda van Overhagen

Vrijdag 15 september 2023 zijn we als SP mee geweest op werkbezoek. De bestemming was het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Met subsidie van de Provincie Friesland en het afstaan van een aantal weiden door boeren, kwam Natuurmonumenten in actie om het gebied zo aan te passen dat weidevogels er een goed broedgebied in zagen. Met plasdras en voldoende waterpartijen werd het een veilig gebied waar de afgelopen jaren een duidelijke groei is te zien in de aantallen broedvogels. Om dit te goed te monitoren tellen vrijwilligers elk jaar de broedparen en soorten vogels die Hegewiersterfjild gebruiken om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Foto: Jolanda van Overhagen

Tijdens ons bezoek waren er verschillende vogels en eenden te spotten. De bergeend, de kievit, de grutto, de tureluur, de aalscholver en een negental lepelaars waren in het gebied aanwezig en er zat nog van alles verstopt tussen het riet. Niet gespot dus. Maar gelukkig de camera mee en een paar foto’s kunnen maken van wat er te zien was.

Foto: Jolanda van Overhagen

We hebben een rondje door het gebied gemaakt onderwijl werden we bijgepraat door Natuurmonumenten. Het was een onvergetelijke ervaring en een leerzaam moment waar we nog lang naar terug kijken.

Reactie toevoegen

U bent hier