h

Parlamentariërtreffen in provinciehuis Fryslân

9 oktober 2023

Parlamentariërtreffen in provinciehuis Fryslân

Foto: Jolanda van Overhagen

Bij het Parlamentariërtreffen op 6 oktober jl. in het provinciehuis in Leeuwarden, waren de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel aanwezig. Vanuit Duitsland waren mensen uit de Landtag Niedersachsen gekomen. De SP Statenfractie Fryslân werd vertegenwoordigd door ons commissielid Jolanda van Overhagen. Bij elkaar zo’n 35 tot 40 mensen gingen in gesprek met elkaar over de thema’s Mobiliteit, Energie, Gezondheidszorg en Digitalisering.

De dag begon met een welkomstwoord van Commissaris van de Koning Arno Brok, in onze mooie Provinciale Statenzaal. Daarna gingen we in drie groepen uiteen om de thema’s af te lopen gedurende de dag. Tussen de middag stond er een heerlijke lunch klaar en daarna ging iedereen weer fris de middag in.

Wat tijdens deze dag duidelijk werd is dat Nederland en Duitsland veel van elkaar kunnen leren over heel veel onderwerpen. Ook dat we elkaar kunnen versterken in de problemen waar we tegenaan lopen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, digitalisering, energie en mobiliteit. Door overleg en samenwerking hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar versterk je elkaar in het proces om tot hogere prestaties te komen. Wat bijvoorbeeld voor mobiliteit en gezondheid betekent dat we elkaar kunnen versterken als het gaat om personeel en ziekenhuisbedden. Lange wachtlijsten in ziekenhuizen zouden minder lang zijn als een operatie bijvoorbeeld sneller in Duitsland kan en mag plaatsvinden. Maar dan moet er voor wat de zorgverzekeringen betreft een flinke stap gemaakt worden: het belang van de patiënt moet dan voorop staan en niet de winst voor de zorgverzekeraar.

De dag werd beëindigd met een samenvatting, waarna de Commissaris van de Koning de meeting sloot met een afscheidsspeech. Daarna was er nog even tijd voor een borreluurtje en diner, waarna iedereen vele ervaringen rijker huiswaarts ging.

Reactie toevoegen

U bent hier