h

Zorgavond in Heerenveen met Jimmy Dijk

13 april 2024

Zorgavond in Heerenveen met Jimmy Dijk

Foto: Hanneke Goede

De voorgenomen sluiting van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen en het nieuw te bouwen ziekenhuis in Joure is in een groot deel van de provincie een enorme zorg. Tel daarbij de lange wachtrijen op in de (jeugd)zorg en bij de GGZ, waardoor voor veel mensen de zorgen boven het hoofd stijgen.
Op 12 april was Jimmy Dijk te gast bij de afdelingen Súdwest-Fryslân en Heerenveen om in gesprek te gaan met Jan van der Veen van DJI en Tineke Mollema van Plusminus en Jeugd bij Mind. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en de zorgen die daaruit voortvloeiden, vertelde Jimmy Dijk over de decentralisering en het antwoord van de SP op de alsmaar stijgende zorgkosten: Het Nationaal Zorgfonds.

Foto: Hanneke Goede

Tineke is bestuurslid communicatie bij Plusminus en lid van de Expertcommissie Jeugd bij Mind, maar zelf ook ervaringsdeskundige als patiënt. Zij vertelde waar ze zelf tegenaan gelopen is, maar ook waar haar cliënten nu tegenaanlopen: de lange wachtrijen en niet altijd passende hulpverlening.
Jan van der Veen werkt bij de Dienst Justitiële Inrichtingen en ziet mensen binnenkomen die daar eigenlijk niet thuishoren. Mensen die gebaat zijn bij hulp van het GGZ, maar door omstandigheden in de gevangenis komen. En ook hier niet de juiste zorg krijgen, door het gebrek aan professionals.

Foto: Hanneke Goede

Deze praktijkvoorbeelden werden bij Jimmy Dijk neergelegd. In een levendig debat tussen de drie gasten, geleid door Wiebe Dooper, en later ook met vragen uit het publiek, werden er meerdere pijnpunten blootgelegd.
Politieke onwil en onkunde maken dat er lange wachtrijen ontstaan, zorg verschraald en duurder wordt, maar ook private equity* de kans krijgt om zorgbedrijven op te kopen en zo een hap uit het zorgbudget te halen.
Ziekenhuisbesturen en zorgverleners die vastzitten in het systeem van marktwerking*, waardoor in hun ogen ziekenhuizen samenvoegen een optie is om zorgkosten te verlagen.

Het antwoord van de SP?
Het Nationaal Zorgfonds. Het Nationaal Zorgfonds schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Foto: Jolanda van Overhagen

Foto: Jolanda van Overhagen
Vragen uit het publiek

Foto: Jolanda van Overhagen
Ook de wethouder van Súdwest-Fryslân heeft een aantal mooie SP-standpunten mee terug genomen naar het College.
Foto: Jolanda van Overhagen

Reactie toevoegen

U bent hier