h

De SP denkt graag mee: Statenfractie geeft input landbouw aan ambtenaren

20 januari 2017

De SP denkt graag mee: Statenfractie geeft input landbouw aan ambtenaren

Over niet al te lange tijd zal op initiatief van de SP Statenfractie een beleidsvisie Landbouw worden voorgelegd aan de Staten. De SP fractie vindt het al langere tijd nodig om eens goed te kijken naar de kansen en mogelijkheden voor de provincie om richting te geven aan meer duurzame landbouw.

De afgelopen twee jaar zijn door de SP-fractie tal van werkbezoeken afgelegd bij boerenbedrijven en is aan de boeren gevraagd waar hun kansen en hun knelpunten liggen. Ook is met veel andere mensen uit de sector, de Tweede Kamerfractie en milieuorganisaties informatie uitgewisseld. Dat heeft geleid tot een aantal voorstellen en oplossingen, welke vanmiddag bij de verantwoordelijke ambtenaar zijn aangeboden.

Statenlid Renny van der Heide: “Wij vonden het belangrijk om juist bij dit onderwerp alvast onze denkrichting aan te geven en niet te wachten tot de beleidsbrief voorligt en wij alleen nog kunnen amenderen. Ook nemen wij hiermee alvast een voorschot op een publicatie over duurzame landbouw, waar wij aan werken. Deze zal binnenkort verschijnen. De inhoud daarvan is nog “work in progress”, maar wij zullen in ieder geval met veel voorbeelden en onderzoek laten zien dat een duurzame bedrijfsvoering dubbele winst oplevert.”

Bijgaand het document met de inbreng.

U bent hier