h

SP wil tiltmeters in Top & Twel

6 juli 2017

SP wil tiltmeters in Top & Twel

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

SP Statenlid Machiel Aarten heeft naar aanleiding van een Tweede Kamermotie die Minister Kamp naast zich neer heeft gelegd schriftelijke vragen gesteld aan gedeputeerde Michiel Schier over het plaatsen van tiltmeters rondom Oppenhuizen en Uitwellingerga. In februari 2017 is in de Tweede Kamer een motie van Eric Smaling (SP) en Agnes Mulder (CDA) met een ruime meerderheid aangenomen om naast de reeds toegezegde nulmeting ook tiltmeters te plaatsen wanneer Vermillion met de gaswinning in het gebied rond Top & Twel zal beginnen. De minister van Economische Zaken is gevraagd uitvoering te geven aan de motie.

De Gedeputeerde stelt in een antwoord op schriftelijke vragen van het CDA en in een brief aan de minister van Economische Zaken verheugd te zijn dat de bodembewegingen serieus worden
genomen. Minister Kamp trekt zich echter niets aan van de recent aangenomen motie van de SP en het CDA. De Minister laat daarmee de streek, maar ook zeker Provincie Fryslân en de Gemeente Súdwest Fryslân ijskoud vallen.

Reden genoeg voor de SP om teleurgesteld te zijn in Minister Kamp. Het besluit van de Minister komt als donderslag bij heldere hemel. De SP is blij met het provinciale standpunt, alsmede dat van de gemeente Súdwest-Fryslân, om volgende vergunningaanvragen rondom gaswinning in Fryslân negatief te adviseren.

De SP is zeer ongerust over het feit dat de minister niet alleen de Kamermoties negeert, maar ook de oproepen van gedeputeerde Schrier en de gemeente Súdwest-Fryslân naast zich neerlegt. De mensen in Top & Twel hebben actie gevoerd tegen de gaswinning en mede daarom vind de SP het ongehoord dat de minister deze moties en oproepen naast zich neerlegt. De SP Statenfractie heeft daarom schriftelijke vragen aan gedeputeerde Schrier opgesteld.

Hieronder kunnen de schriftelijke vragen van Machiel Aarten worden gedownload.

U bent hier