h

Zorgen bij SP over invoering Omgevingswet

9 maart 2023

Zorgen bij SP over invoering Omgevingswet

SP-Statenfracties in heel het land zijn bezorgd dat de Omgevingswet koste wat het kost op 1 januari 2024 in werking dreigt te treden. De Provincies en de gemeenten zijn er nog niet klaar voor en ook de software, die de uitvoering moet ondersteunen, is ondeugdelijk, zo stelt ook de Raad van State. Eenmaal ingevoerd is er geen weg meer terug. Wat de SP betreft wordt er een pas op de plaats gemaakt

Directe aanleiding voor de zorgen bij de SP zijn uitlatingen van gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) in Binnenlands Bestuur, die zegt namens de Provincies te spreken: “We hebben de invoeringsdatum keihard nodig om de moed er ook bij onze kant in te houden en toe te werken naar de daadwerkelijke implementatie”, zo stelde hij.

Onder andere de Friese SP-fractievoorzitter Hanneke Goede heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het Provinciebestuur. Goede: “Het zou wel heel raar zijn als het argument dat Fackeldey aanhaalt doorslaggevend gaat zijn. Als  je kijkt naar wat die operatie gaat kosten zijn er nog grote onzekerheden. Tot aan de invoering zou alles gedekt zijn, maar wat er daarna gebeurt weet niemand. En het is niet zo dat alle betrokken overheden oneindig geld hebben.”

De gebruikersonvriendelijkheid, waar de Raad van State zich nog zeer recent over heeft beklaagd, is een ander heikel punt voor de SP. De toegankelijkheid van de wet voor miljoenen inwoners voldoet nu niet aan de wettelijke eisen, de minister is deze week door een motie van de SP gedwongen dat op orde te brengen maar het nog maar zeer de vraag is of dat lukt. Het is een belangrijk signaal dat de wet niet klaar is voor invoering. “Uiteindelijk moet zo’n enorme systeemverandering ook leiden tot meer gemak voor de aanvragers van vergunningen, dus ook onze inwoners. Dat is nu niet het geval. Pas op de plaats daarom”, aldus Goede. 

Bijgaand de vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier