h

SP wil afdrachtsregeling behouden

8 december 2017

SP wil afdrachtsregeling behouden

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vanuit de provincie Fryslân ligt er een voorstel om de afdracht aan de SP door gedeputeerden en statenleden per 1 januari 2018 te beëindigen. Dit naar aanleiding van een verzoek van de inmiddels afgetreden minister Ronald Plasterk. 

“De provincie gebruikt daarbij oneigenlijke argumenten,” aldus Fenna Feenstra, voorzitter van de SP Statenfractie Fryslân. Volgens de provincie is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie met de partij omdat de vertegenwoordigers van de SP in plaats van inkomen van de provincie, inkomen van de partij krijgen. Zij beroept zich daarbij op een enkele uitspraak van een rechter, die daarbij overigens niet stelt dat de regeling niet mag. De SP Statenfractie Fryslân stelt dat zij met de regeling juist onafhankelijk blijven. De statenvergoeding is namelijk niet het hoofdinkomen. De andere vier dagen van de week hebben statenleden een gewone baan met een gewoon salaris dat zij niet afdragen aan de SP. 

Fenna Feenstra: “Met de regeling is de SP juist niet afhankelijk van geld van bedrijven, sponsoren of andere organisaties die vroeg of laat wat terug verwachten. Wij financieren met de afgedragen
statenvergoeding hulpdiensten, waar mensen gratis gebruik van kunnen maken. Verder ondersteunen we acties van mensen die in de buurten opkomen voor elkaar.
Ook zorgt onze regeling ervoor dat we mensen buiten de deur houden die de politiek willen gebruiken als springplank naar een goed betaalde functie in het bedrijfsleven. De door marktwerking aangetaste publieke sector kunnen we hiermee op afstand houden. De SP heeft duizenden actieve leden die belangrijk werk doen in de buurten en wijken. Zij krijgen als beloning daarvoor geen geld, maar wel veel waardering van de mensen die ze spreken. Hun werk is minstens zo belangrijk als dat van onze raadsleden, Kamerleden, Statenleden en bestuurders.”

Ondanks het verzoek van Plasterk is er een heel aantal provincies dat aangeeft hier geen gehoor aan te geven. Als de provincie toch besluit de cessie te beëindigen zullen de statenleden en de gedeputeerden van de SP toch doorgaan met afdragen.

Bijlagen: memo griffie provincie Fryslân; reactie SP Statenfractie op memo griffie Fryslân

U bent hier