h

windturbines Hiddum Houw

27 juni 2018

windturbines Hiddum Houw

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

In de omgeving van Hiddum Houw is veel onrust ontstaan naar aanleiding van een plan voor een nieuw windmolenpark van negen grote molens van 208 meter. Op verzoek van verontruste bewoners heeft de SP gesproken met meerdere mensen die zich zorgen maken. Naar aanleiding van dat gesprek en de hoorzittingen waar veel mensen inspraken wilde de SP niet instemmen met het plan maar eerst de garantie dat de grootste zorgen opgelost zouden worden. Voorop staat dat de SP voorstander van windenergie is, maar zij dat het liefst realiseert samen met de mensen, met aandacht voor alle zorgen en met een goede verdeling van lasten en lusten.

We zijn blij dat het College opnieuw met de initiatiefnemers wil spreken over lagere molens, inspraak over gezondheidsmonitoring en een betere verdeling van lusten en lasten. Ook gaat het College op voorstel van de SP zorgen voor een onafhankelijk meldpunt en onderzoeken of omgekeerde bewijslast mogelijk is. Het College heeft aangegeven een kleine maand de tijd nodig te hebben om tot harde juridische afspraken te komen met de initiatiefnemers en zo de opdracht van de staten te kunnen uitvoeren. De SP heeft vertrouwen in dit college maar het vertrouwen in de initiatiefnemers is een heel ander verhaal. Zij hebben een ander, met name financieel belang. Daarom wil de SP de afspraken die gemaakt worden zwart op wit hebben. Pas als de SP zich kan vinden in de harde afspraken kunnen wij voor het inpassingsplan stemmen. Op 18 juli vergaderen de staten hier verder over.

U bent hier