h
10 december 2014

Geen referendum windmolens

In Fryslân voeren we al jaren een discussie over het plaatsen van windmolens. In deze collegeperiode zouden we de knoop doorhakken, mede onder druk van de afspraak met het rijk om op Fries grondgebied voor 2020 een vermogen van 530,5 MW op te stellen.

Lees verder
13 november 2014

Vier punten verkiezingsprogramma binnen, nu de rest nog!

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 in Provinciale Staten op 12 november jl. heeft de SP een aantal moties ingediend, mede op basis van het nieuwe verkiezingsprogramma. Een viertal daarvan is aangenomen:

Lees verder
13 november 2014

Statenfractie reikt “kletskoek-award” uit

Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 op woensdag 12 november jl. heeft fractievoorzitter Jacob W. van der Hoek van de SP Fryslân aan het eind van zijn betoog de zogenaamde “kletskoek-award” uitgereikt aan gedeputeerde Hans Konst. Die kreeg de heer Konst voor de navolgende zin in de begroting 2015: “In het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegevens aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein.”Lees verder
7 november 2014

SP vraagt duidelijkheid over verwerking bedrijfsafval in REC Harlingen

De SP Statenfractie heeft tijdens haar werkbezoek aan de REC, net als de stichting Afvaloven Nee, geconstateerd dat in de afvaloven (REC) in Harlingen veel plastic, karton en papier verbrand wordt. Stichting Afvaloven Nee heeft al een beroep gedaan op Omrin om daarmee te stoppen. Er werd echter simpelweg gesteld dat men daar geen gehoor aan wilde geven omdat het om bedrijfsafval ging.

Lees verder
27 oktober 2014

Fenna Feenstra gekozen als lijsttrekker

Fenna Feenstra is afgelopen zaterdag op de regio-conferentie in Leeuwarden unaniem gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 door de afgevaardigden van de Fryske SP afdelingen.

Lees verder
2 oktober 2014

Stop de afbraak, red de zorg!

Vanochtend werd staatssecretaris van Rijn bij Sunenz in Drachten opgewacht door ruim 60 actievoerders, die boos zijn vanwege het afbraakbeleid van dit Kabinet.

Lees verder
24 september 2014

geen steun voor vangnet ontslagen zorgmedewerkers

Bij de behandeling van de nota zorgeconomie heeft de SP zich vooral sterk gemaakt voor behoud van banen. Jacob W. van der Hoek: “De ontslaggolf in de zorg is al even gaande en zal alleen maar groter worden. Men spreekt alleen in Fryslân al van 1830 personen in de komende paar jaar.

Lees verder
24 september 2014

De roep om de sapcentrifuge

Transparantie is als een sapcentrifuge. Iedereen heeft hem in huis, maar niemand gebruikt het. In het geval van Omrin wordt er al jarenlang gevraagd om transparant te zijn over de verbrandingstemperatuur van de REC te Harlingen, die aangeeft of het afval wel goed verbrand wordt zodat er geen nare uitstoot ontstaat.

Lees verder
22 september 2014

Motie herstructurering Friese woningvoorraad

In april 2012 is een motie van de SP aangenomen met de volgende tekst:

Lees verder
11 september 2014

Fenna Feenstra kandidaat lijsttrekker voor de SP

Fenna Feenstra (43) uit Sneek is door de kandidatencommissie van de SP voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Lees verder

Pagina's