h
19 november 2015

SP stelt vragen over aanbesteding door EBS

Voor Zuidoost Friesland en de Waddeneilanden wordt het Openbaar Vervoer opnieuw aanbesteed. EBS is één van de vier gegadigden voor deze aanbesteding. EBS is een dochterbedrijf van het Israëlische Egged, het bedrijf dat onder anderen het busvervoer verzorgt tussen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied en met steden in Israël. Die Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn een schending van Internationaal Humanitair Recht. Dit betekent dat Egged en de dochterbedrijven profiteren van de militaire bezetting.

Lees verder
15 november 2015

SP maakt ruimte voor zilte teelt in Noordoost-Fryslân

Tijdens Provinciale Staten van 11 november 2015 werd de begroting 2016 behandeld. Omdat de afspraken uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in deze begroting, kon de fractie zich er goed in vinden.

Lees verder
7 oktober 2015

stop TTIP

Foto: SP / sp.nl

TTIP, het handelsverdrag tussen de VS en Europa is vooral gunstig voor de multinationals, de handel in fossiele energie en de chemische industrie, maar een zeer slecht idee voor Fryslân. De toekomst van ons milieu, ons MKB en onze agrarische sector staat op het spel. En dan hebben we het nog niet eens over onze democratie!

Lees verder
30 september 2015

vluchtelingen welkom!

Foto: SP Groningen / SP Groningen

Vluchtelingen zijn van harte welkom in Fryslân. In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. Mensen die op de vlucht zijn voor honger, oorlog en geweld verdienen het om opgevangen te worden. Het is onmenselijk om deze mensen aan de grenzen van Europa of Fryslan tegen te houden. De SP is dan ook blij dat een overgrote meerderheid van de politiek in Fryslân daar het zelfde over denkt.

Lees verder
23 september 2015

Rob Burger beëdigd als Commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend is Rob Burger door cdk Jorritsma
beëdigd als “commissielid, zijnde niet-Statenlid”.

Ook voor D66 en de VVD werden commissieleden
benoemd.

Rob is woonachtig in Appelscha en behalve
werkzaam bij academie Minerva ook galeriehouder.

Binnen de fractie zal Rob zich bezig houden met
met cultuur en onderwijs.

Lees verder
2 september 2015

Paarse krokodil

Foto: SP / web

Er is een boer in Fryslân die al jaren subsidie aanvraagt en krijgt voor agrarisch natuurbeheer. Ook voor 2014 was hem subsidie toegekend. Omdat er in een digitaal formulier echter een vinkje verkeerd terecht is gekomen bij de vraag of hij de subsidie uitbetaald wilde krijgen, is hem over 2014 niets uitgekeerd. Zijn bezwaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ongegrond verklaard.

Lees verder
28 augustus 2015

SP stelt vragen over uitblijven maatregelen N381

In juli heeft de SP afdeling Ooststellingwerf een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Daarin worden problemen bij de opwaardering van de N381 (Drachten – Drentse grens) tot stroomweg aan de orde gesteld: er worden vanaf Oosterwolde tot aan de Drentse grens namelijk geen of onvoldoende geluids- en zichtbeperkende maatregelen voor omwonenden genomen.

Lees verder
20 augustus 2015

Aandeelhouders Alliander: Stop immoreel gegraai topbestuurders

De statenfracties van SP Gelderland, SP Noord-Holland, SP Fryslân en SP Amsterdam zijn boos en verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad zoekt het bedrijf bewust de mazen in de wet op. Weer lijkt het bedrijf weg te zullen komen met het hoge beloningsbeleid. 

Lees verder
25 juni 2015

SP brengt Friese Staten in actie tegen TTIP

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er is een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak. De SP-fractie maakt zich zorgen dat met het wegnemen van handelsbeperkingen ook standaarden worden weggenomen dien juist zijn bedoeld om burgers te beschermen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Met het handelsverdrag en de daarbij behorende private rechtbank kunnen bedrijven landen of regio's aanklagen als regels of standaarden de winst van bedrijven vermindert. Fractievoorzitter Fenna Feenstra: "Onze Friese statements over schaliegas en gentechnologie worden door TTIP een lachertje. Onze boeren krijgen niet meer de kans eerlijke produkten voor eerlijke prijzen te produceren. De democratie en onze rechtsstaat worden aangetast. Het is niet voor niets dat milieuorganisaties, vakbonden en boerenorganisaties waarschuwen voor TTIP."

Lees verder
24 juni 2015

"het kan wel": boekpresentatie Emile Roemer in Leeuwarden

Foto: sp / sp

Dinsdag 7 juli presenteert Emile Roemer zijn nieuwe boek "Het kan wel" in De Koperentuin in Leeuwarden. In "Het kan wel" trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting?Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is?

Lees verder

Pagina's