h
18 april 2015

Michiel Schrier kandidaat Gedeputeerde voor SP

Foto: Klaas Jellesma / SP Fryslân

Zaterdag heeft de SP op haar regioconferentie Michiel Schrier(1972) uit Drachtstercompagnie naar voren geschoven als kandidaat gedeputeerde. ‘Met de keuze voor Michiel Schrier hebben wij er alle vertrouwen in dat belangrijke onderwerpen voor de SP op een goede manier voor het voetlicht zullen komen’, aldus fractievoorziter Fenna Feenstra. Michiel Schrier is al zeven jaar raadslid in de gemeente Smallingerland en betrokken bij de formatie van een nieuw college.

Lees verder
9 april 2015

Tineke Mollema beëdigd als commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Tineke Mollema is vanochtend door CdK Jorritsma beëdigd als commissielid. Tineke stond als nummer 6 op de lijst voor de SP en is dus eerste opvolger.

Lees verder
3 april 2015

SP gaat door in de onderhandelingen

Foto: SP

De SP kan zich vinden in het advies van informateur Geart Benedictus, waarin de SP gezien wordt als een volwaardige partner om het verdere traject van de onderhandelingen in te gaan. Het doet ook recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP één van de grote winnaars was.

Lees verder
26 maart 2015

Nieuwe Statenleden beëdigd

Foto: Tomas van der Meer / SP Fryslân

Vandaag zijn in Provinciale Staten vijf Statenleden beëdigd voor de SP: Fenna Feenstra, Jacob W. van der Hoek, Renny van der Heide, Pieter Kraaima en Machiel Aarten.

Lees verder
26 maart 2015

Samenwerken kan ook in Fryslân

In de analyse van Atze Jan de Vries in de LC van 25 maart wordt de SP bij voorbaat al uitgesloten van de coalitie-onderhandelingen wegens een te grote programmatische afstand. Ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat in het college van provinciale staten van Brabant en Zuid-Holland de SP de afgelopen jaren heeft aangetoond constructief samen te kunnen werken met zowel het CDA als de VVD. Zelfs op het gebied van landbouw.

Lees verder
20 maart 2015

Geldverspilling - SP weigert introductietrip

Op 27 en 28 maart a.s. hebben Provinciale Staten van Fryslân twee introductiedagen op Vlieland. De bedoeling van het programma is dat de Statenleden elkaar beter leren kennen. De leden van de SP Statenfractie hebben besloten niet aan dit uitstapje op kosten van de belastingbetaler mee te doen.

Lees verder
20 maart 2015

College kan sociaal en groen

Foto: Klaas Pot / SP Fryslân

Met een winst van bijna een verdubbeling in aantal zetels (van 3 naar 5) kan de SP zeer tevreden terugkijken op de verkiezingen. In alle gemeenten heeft de SP aan stemmen gewonnen.  Fenna Feenstra: “met deze winst op zak ziet de SP een kans op een sociale en groene coalitie”.  De SP is van mening dat CDA, PvdA, SP en CU elkaar hierin zouden moeten kunnen vinden. Ook het CDA staat voor menselijk geluk, waardigheid  en zorg voor elkaar. Op sociaal gebied staan alle neuzen dus dezelfde kant op.  

Lees verder
19 maart 2015

SP-stemmers bedankt!

Foto: SP

Een prachtige uitslag voor de SP in Fryslân. Bijna 11% van de mensen heeft voor de SP gekozen. Met een  winst van 3 naar 5 zetels is de SP de grootste winnaar in Fryslân. Die winst zetten we in voor een socialer en groener Fryslân. SP-stemmers bedankt!

Lees verder
15 maart 2015

protest bij rechtbank Leeuwarden

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Lees verder

Pagina's