h
3 februari 2017

Provincie moet goede werkgever zijn

Foto: Ivo van Peursum

De SP Statenfractie Fryslân is geschrokken van het bericht over de vermeende misstanden bij ijzervlechters die werken aan de Centrale As. "Schokkend, als blijkt dat er sprake is van misstanden van deze omvang," zo reageert fractievoorzitter Fenna Feenstra. "De provincie moet juist het goede voorbeeld geven als het gaat om goed werkgeverschap."

Lees verder
2 februari 2017

Ecomunitypark: zo kan het ook!

Foto: Koen Schagen / SP Frylan

Woensdag 1 Februari is de Statenfractie van de SP op werkbezoek geweest bij het Ecomunitypark in Oosterwolde. Het Ecomunitypark is geen normaal bedrijventerrein. Het is een ecologisch werklandschap waar innovatie, ondernemerschap en het delen van kennis centraal staan. Verschillende partijen in Noord-Nederland hebben intensief samengewerkt om het park te realiseren. Dit heeft geleid tot het Ecomunitypark. Het park is 17 hectare groot en bestaat voor 55% uit groen en water en 45% word bebouwd.
De fractie was te gast bij initiatiefnemer Anne Jan Zwart.

Lees verder
26 januari 2017

WMO-vervoer is een vak apart!

Foto: Hillie de Koe / fractie

Zo pleitte SP Statenlid Machiel Aarten tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 januari jl. als reactie op het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor de Mobiliteitscentrale Noordoost. In deze mobiliteitscentrale gaan provincie en gemeente samenwerken om openbaar vervoer, gemeentelijk vervoer zoals WMO-vervoer (o.a. leerlingenvervoer) en vrijwilligersvervoer, op elkaar af te stemmen om zo vervoer op platteland te blijven garanderen.

Lees verder
20 januari 2017

De SP denkt graag mee: Statenfractie geeft input landbouw aan ambtenaren

Over niet al te lange tijd zal op initiatief van de SP Statenfractie een beleidsvisie Landbouw worden voorgelegd aan de Staten. De SP fractie vindt het al langere tijd nodig om eens goed te kijken naar de kansen en mogelijkheden voor de provincie om richting te geven aan meer duurzame landbouw.

Lees verder
20 januari 2017

Geen sjoemelstroom maar mienskipsenergie

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

De SP Statenfractie heeft bij monde van haar fractievoorzitter Fenna Feenstra schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld over sjoemelstroom.

Lees verder
16 januari 2017

Fryske SP vrouwen klaar om te knokken

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Fenna Feenstra uit Sneek en Hillie de Koe uit Lemmer staan definitief op de kandidatenlijst van de SP. Het SP congres heeft zich daar afgelopen zaterdag over uitgesproken. Zij staan op respectievelijk plaats 40 en 48.

Lees verder
21 december 2016

van vogelvrij naar kogelvrij

Foto: SP Fryslan / SP Fryslân

De SP wil dat jacht tot het absolute minimum wordt ingeperkt. De SP geeft de voorkeur aan beheer door natuurlijk evenwicht boven beheer door jacht. De  SP is tegen de hobbyjacht en de vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten kan wat de SP betreft tot nul beperkt worden. 

Lees verder
21 december 2016

SP stelt vragen over huisvesting statushouders

Foto: Flickr.com / Flickr.com

SP Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de grote achterstand van een aantal gemeenten voor wat betreft de huisvesting van statushouders.

Lees verder
19 december 2016

SP zet zich in voor duurzaam openbaar vervoer in Fryslan.

Foto: Koen Schagen / SP Frylan

De provincie Fryslân denkt na over een duurzaam OV en heeft gekeken naar de mogelijkheden om waterstof-elektrische bussen naar Fryslân te laten komen. De SP is een groot voorstander van een duurzaam OV in Fryslân . Machiel Aarten draagt dit ook uit.

Lees verder
5 december 2016

SP stelt schriftelijke vragen over Structuurvisie voor de Ondergrond

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De landelijke overheid is bezig met de realisatie van Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG), omdat de ondergrond van groot belang is voor onze energievoorziening en grondwater de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening is. Gedeputeerde Staten kunnen in een zienswijze aangeven welke provinciale accenten er voor Fryslân in STRONG zouden moeten worden opgenomen. 

Lees verder

Pagina's