h
16 oktober 2019

Stikstofproblematiek: meer dan een boerenprobleem

Foto: Hillie de Koe / SP Statenfractie Fryslân

In gebieden die van nature zeer arm zijn aan stikstof, zoals heidevelden, groeien planten die specifiek aan die lage stikstofconcentraties zijn aangepast. Als het stikstofgehalte in de bodem stijgt gaan snel groeiende planten de langzaam groeiende planten verdringen. Dieren die van de langzaam groeiende planten leven, zoals bepaalde insecten of rupsen, gaan dan ook achteruit. Dit kan weer gevolgen hebben voor de vogels en andere insecteneters. Te grote neerslag van stikstof heeft dus negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Om deze natuur te behouden zal de stikstofuitstoot met minstens 50% omlaag moeten en dan nog is het onduidelijk of een groot deel van de vegetatie het gaat redden. Een groot deel van de bodem is namelijk al verzuurd door depositie van stikstof in de afgelopen decennia en ondanks het feit dat er al minder wordt uitgestoten, blijft stikstof een groot probleem.

Lees verder
16 september 2019

open dag FUMO

Foto: FUMO / fumo.nl

Eén van de onderwerpen waar Provinciale Staten binnenkort besluiten over gaan nemen is de FUMO: de “Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing” (Fryske uitvoeringsdienst milieu en omgeving). Reden voor Hanneke Goede om vrijdag 13 september de open dag te bezoeken en zo kennis te maken met deze dienst.

Lees verder
9 september 2019

avond over gezonde landbouw: 20-09-2019 IJsherberg Dokkum

Foto: sp.nl / sp.nl

“Aarde, boer en consument verdienen beter”
openbare avond Gezonde Landbouw vrijdag 20-09-2019 in de IJsherberg te Dokkum

Lees verder
28 augustus 2019

een skybox in de melkstal

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend waren we, op uitnodiging van LTO-Noord, op bezoek bij de melkveehouderij van de familie Sinnige in Appelscha.
Dit soort werkbezoeken zijn altijd een prettige en nuttige manier om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en standpunten uit te wisselen.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan
Lees verder
10 juli 2019

Geitenhouderijen ongezond? Meten is weten

Foto: Hanneke Goede / SP Fryslan

Q-koorts, longontsteking, of andere gezondheidsrisico’s. Op dit moment zijn er, ondanks onderzoek, nog te veel onzekerheden om te “gokken” met onze volksgezondheid. Daarom betoogde Hanneke Goede dat er eerst meer zekerheid moet komen over de gevolgen van geitenhouderijen voor de volksgezondheid. Onderzoek zal meer inzichten gaan opleveren over mogelijke ziekteverwekkers op geitenhouderijen (mest, stal, lucht, dier), bij geitenhouders en bij patiënten. Het is mogelijk dat hier geen 100% sluitend antwoord uitkomt, maar nu weten we hier vrijwel niets over. Daarom is een tijdelijke geitenstop ook in Fryslân op zijn plaats.

Foto: Hanneke Goede / SP Fryslan

In voorbereiding op de Statenvergadering zijn er commissievergaderingen en expertmeetings geweest en komen er de nodige brieven binnen. Ook werkbezoeken zijn vaak onderdeel van een besluitproces in PS. Hanneke ging, samen met SP Heerenveen, langs bij een geitenhouderij in Jubbega. Een biologisch bedrijf waar geitenkaas wordt gemaakt en de dieren vrij mogen rondlopen. Dit bezoek heeft niet geleid tot bijstelling van het SP-standpunt, maar helaas heeft het voorstel voor een tijdelijke geitenstop het niet gehaald. Tegen de geitenstop stemden: CDA, CU, FvD, VVD en PVV.Lees verder
28 juni 2019

Neoliberaal coalitieakkoord kan SP niet bekoren

Foto: Hanneke Goede

Hier volgt het betoog van fractievoorzitter Michiel Schrier bij de behandeling in Provinciale Staten van het coalitieakkoord 2019-2023, dat gesloten is tussen CDA, PvdA, VVD en FNP: "Voorzitter. Vandaag bespreken wij het coalitieakkoord ‘Geluk op 1’. De ondertitel is ‘Vernieuwen in vertrouwen’. Om mijn betoog kritisch opbouwend te houden zal ik de TOP-TIP-TOP methodiek hanteren: ik begin met tops, dan geef ik wat tips en tenslotte nog een top.

Lees verder
17 juni 2019

Vruchtbare bijeenkomst agrarysk natuerbehear & wetter

Foto: Hillie de Koe

Vogelakkers, begroeide oeverranden en kruidenrijke randen in het weiland, of meer zaaien op gemeentegrond. Wanneer en hoeveel mag of moet je hekkelen. Een presentatie van een boer die twee boerepleatsen onderhoudt waarvan een biologisch en met de ander gaat hij over naar biologisch. Het waren een paar van de onderwerpen die ter sprake kwamen op de tweede “Natuerlik-Ferskaat-avond” in Damwâld over agrarysk natuerbehear & wetter, waar een groep belangstellenden en belanghebbenden bij elkaar kwam om hierover te discussiëren.

Lees verder
11 juni 2019

Onze Jacob is niet meer.......

Foto: provinsje Fryslân / www.fryslan.frl

Twaalf jaar lang, van 2007 tot 2019,  was hij Statenlid voor de SP.  Binnen die functie was hij ook nog fractievoorzitter, commissievoorzitter, lid van het presidium en de agendacommissie en lid van diverse werkgroepen. Na de laatste verkiezingen is hij nog beëdigd als Commissielid – in zijn T-shirt met de beeltenis van Domela Nieuwenhuis: ús ferlosser.

Lees verder
3 juni 2019

Werkbezoek containerterminal MCS Leeuwarden

Foto: Hanneke / HG

Op 29 mei 2019 hebben Provinciale Staten (PS) Fryslân een door de SP aangevraagd werkbezoek aan containerterminal MCS Leeuwarden gebracht. MCS Leeuwarden is een ruime containerterminal in Fryslân, die de containers transporteert naar Rotterdam.  MSC transporteert in het noorden ook vanuit Groningen en Meppel. 

Lees verder
10 april 2019

Jacob W. van der Hoek commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend is Jacob W. van der Hoek beëdigd als "Commissielid, niet zijnde Statenlid". Daarmee blijft Jacob, na 12 jaar Statenlid te zijn geweest, betrokken bij de fractie.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan
Lees verder

Pagina's