h
26 januari 2016

SP doet beroep op aandeelhouders REC

Het verontrust de SP dat storingen met als gevolg sterk verhoogde waarde van dioxine, zoals 1 oktober bij de REC, kunnen voorkomen. De Gedeputeerde moet dan ook alles doen wat op het gebied van handhaving bestuursrechtelijk mogelijk is: Omrin moet beseffen dat dit soort storingen niet meer mogen gebeuren . Wat de SP betreft moet Omrin zijn processen echt gaan verbeteren. Het kan niet zo zijn dat de oven tijdens storingen te veel gevaarlijke stoffen uitstoot; of dat binnen de vergunning valt of niet.

Lees verder
23 januari 2016

Kamervragen over minder stembureaus

Foto: sp / sp.nl

Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder binnenlandse zaken heeft Kamervragen gesteld over het bericht dat in Dantumadeel en Dongeradeel 12 stembureau's minder zullen zijn dan voorheen.
Door bezuinigingen van het rijk op de bijdrage die gemeenten krijgen wordt het voor sommige mensen moeilijker gemaakt om straks te stemmen bij het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne.

Lees verder
16 december 2015

Geen gas uit de bodem, geen leiding in de bodem van Top en Twel

SP Fryslân vindt het zeer teleurstellend dat het VVD/PvdA kabinet vasthoudt aan gaswinning ondanks de rechterlijke uitspraak van juni dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De uitspraak van de rechter betekent dat er haast moet worden gemaakt met het terugdringen van de uitstoot en dat de uitbouw van duurzame energie moet worden versneld. We moeten in Fryslân en met name nu in Súdwest-Fryslân niet met de armen over elkaar zitten afwachten wat Vermilion gaat doen!

Lees verder
9 december 2015

Op de eilanden nu elektrisch openbaar vervoer

Foto: SP

De SP Fryslan is blij en feliciteert de eilanden Ameland, Terschelling en Vlieland met het mooie eindresultaat van de onderhandelingen betreffende het openbaar vervoer. In navolging van Schiermonnikoog gaat Arriva met de haar toebedeelde aanbesteding zorgen voor elektrisch openbaar vervoer. Een mooi resultaat op weg naar schonere energie, een schoner milieu en een schonere lucht.

Lees verder
9 december 2015

Zorg dat zorg weer van ons wordt

Foto: SP

Heel veel mensen hebben boos gereageerd op het bericht in de kranten dat leden van de raad van toezicht Patyna meer gaan verdienen dan dat zij daarvoor deden.

Lees verder
24 november 2015

SP stelt vragen over varend ontgassen

Voor binnenvaartschepen die chemicaliën vervoeren is het soms nodig om de restanten van de lading uit de tanks te halen, omdat er anders geen volgende lading in kan.
Dit wordt meestal gedaan door al varend te ontgassen en vaak gaat het dan om benzeenhoudende stoffen.
Ook op het Prinses Margrietkanaal wordt gevaren door tankschepen en varend ontgast.De vrijkomende dampen bij het ontgassen kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en milieu, daarom heeft de Statenfractie van de SP de volgende vragen gesteld aan het College:​

Lees verder
19 november 2015

SP stelt vragen over aanbesteding door EBS

Voor Zuidoost Friesland en de Waddeneilanden wordt het Openbaar Vervoer opnieuw aanbesteed. EBS is één van de vier gegadigden voor deze aanbesteding. EBS is een dochterbedrijf van het Israëlische Egged, het bedrijf dat onder anderen het busvervoer verzorgt tussen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied en met steden in Israël. Die Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn een schending van Internationaal Humanitair Recht. Dit betekent dat Egged en de dochterbedrijven profiteren van de militaire bezetting.

Lees verder
15 november 2015

SP maakt ruimte voor zilte teelt in Noordoost-Fryslân

Tijdens Provinciale Staten van 11 november 2015 werd de begroting 2016 behandeld. Omdat de afspraken uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in deze begroting, kon de fractie zich er goed in vinden.

Lees verder
7 oktober 2015

stop TTIP

Foto: SP / sp.nl

TTIP, het handelsverdrag tussen de VS en Europa is vooral gunstig voor de multinationals, de handel in fossiele energie en de chemische industrie, maar een zeer slecht idee voor Fryslân. De toekomst van ons milieu, ons MKB en onze agrarische sector staat op het spel. En dan hebben we het nog niet eens over onze democratie!

Lees verder
30 september 2015

vluchtelingen welkom!

Foto: SP Groningen / SP Groningen

Vluchtelingen zijn van harte welkom in Fryslân. In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. Mensen die op de vlucht zijn voor honger, oorlog en geweld verdienen het om opgevangen te worden. Het is onmenselijk om deze mensen aan de grenzen van Europa of Fryslan tegen te houden. De SP is dan ook blij dat een overgrote meerderheid van de politiek in Fryslân daar het zelfde over denkt.

Lees verder

Pagina's