h
8 mei 2017

Eerst de feiten, dan eventueel gas zoeken

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Om de wereldwijde klimaatverandering te beperken, moet onder anderen de productie en consumptie van olie en gas zoveel mogelijk beperkt worden. Olie en gas zijn fossiele brandstoffen die bij verbranding zorgen voor een enorme uitstoot van CO2 en gevaarlijke broeikasgassen. De ondergrond kan ook bijdragen aan de productie en opslag van niet-fossiele, maar juist duurzame energie. Zo kan geothermie ingezet worden voor het benutten van aardwarmte als duurzame bron voor warmte als alternatief voor gas.

Lees verder
7 april 2017

Sponsorloop voor tolerantie en tegen haat

Foto: sp / Rood Groningen

ROOD, jong in de SP organiseert samen met de jongeren van GroenLinks een sponsorloop naar aanleiding van de aankomende Pegida demonstratie in Groningen. Voor iedere Pegida aanhanger die op 9 april komt demonstreren in Groningen, kunnen Groningers een bedrag inleggen. De opbrengst hiervan gaat naar de bed-, bad- en broodvoorziening voor vluchtelingen. De jongeren roepen ook andere organisaties op de sponsorloop te ondersteunen. De SP in Groningen heeft aangegeven voor elke donatie een bedrag bij te betalen.

Lees verder
3 april 2017

SP wil minister EZ ter verantwoording roepen

Foto: flickr / flickr

Naar aanleiding van Kamervragen van SP, PvdA, CU en D66 blijkt dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor zeker tien Fryske gasvelden toestemming heeft gegeven om te beginnen met de productie van gas, terwijl de wettelijke procedures, zoals het vaststellen van winningsplannen, het voorleggen aan betreffende overheden en de beroepsprocedures, nog moeten worden doorlopen. Naast de twee bekende velden (Skoatterwâld in Heerenveen en het bedrijventerrein IBF-De Kavels) gaat het in Fryslân om de velden: Zuidwal (onder de Waddenzee bij Harlingen), Vinkega, Langezwaag, Sonnega-Weststellingwerf, Blija, Kollum, Tietjerksteradeel, Burum-Oost, Nes Noord/M9 (Dongeradeel) en Wieringa (bij Munnekezijl). Bij de eerste vier velden is Vermilion het betrokken gaswinbedrijf, bij de laatste vier de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Bij een deel van deze velden (bijvoorbeeld bij Langezwaag) gaat het om een uitbreiding van al eerder toegestane gasproductie, andere velden worden voor het eerst in productie genomen.

Lees verder
21 maart 2017

Samenwerken aan welzijn en milieu

Foto: SP / SP Fryslan

De SP is voor een economie waar welzijn van mens en milieu voorop staan.  Op dit moment zijn het klimaat en de minima de verliezers van de economie. Door samen te werken met politieke partijen, de mensen uit de buurten, belangenorganisaties, in de raden en op de straat kunnen we een nieuwe economie bouwen zonder verliezers. Een economie met sociale en ecologische rechtvaardigheid. Waar we meer samenwerken en minder concurreren.

Lees verder
14 maart 2017

Waarom SP Stemmen?

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Een paar decennia terug is het nieuwe geloof in onze samenleving geïntroduceerd dat marktwerking de oplossing is voor alles. De samenleving werd gereduceerd tot een massa individualisten, genaamd consumenten. Concurrentie zou leiden tot efficiency en dus verbetering voor iedereen. Maar het resultaat is nu een samenleving waar mensen niet meer samenleven en waar de markt verzadigd is met prulproducten, dumpmedia, reclames en scorequotes. Waar reflectie en verdieping te veel geld en tijd kosten. Waar fundamentele waarden van de democratie geofferd worden aan het marktbeest.

Lees verder
10 maart 2017

Goed bezochte anti-avond gaswinning Ternaard

Foto: SP

Bij het Friese Ternaard is Vermilion van plan naar gas te boren. Het grootste deel van het 4 miljoen kuub grote veld ligt onder de Waddenzee. Na twee informatie-avonden in Ternaard waar de NAM en het ministerie van Economische Zaken hun plannen hadden uitgelegd, besloten dorpsbelang Ternaard, de Waddenvereniging, Fêste Grûn Dongeradiel en LAATFRYSLANNIETZAKKEN op 9 maart 2017 een “anti-avond” te organiseren. Hierbij waren diverse sprekers uitgenodigd.

Lees verder
22 februari 2017

Stop sjoemelstroom, kies mienskipsenergie

Foto: Hillie de Koe / fototoestel

De provincie gaat stoppen met de inkoop van sjoemelstroom. Dat was het antwoord van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van de SP Statenfractie. De SP vindt buitenlandse certificaten van oorsprong (CvO's), waarmee grijze stroom "vergroend" wordt geen goede zaak. De provincie gaat deze nu afnemen van Omrin.

Lees verder
14 februari 2017

Breed verzet tegen boren onder het Wad in Ternaard

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Werkgroep LAATFRIESLANDNIETZAKKEN (LFNZ) heeft, naar aanleiding van de plannen van de NAM/SHELL om onder anderen via Ternaard gas te winnen onder de Waddenzee (het Pinkegat), de inwoners via een huis-aan-huis-enquête gevraagd wat zij vinden van de plannen van de NAM. Op basis van de reacties gaat LFNZ samen met de Waddenvereniging, die al langer grote zorgen heeft om de gasactiviteiten in en rondom de Waddenzee, Dorpsbelang Ternaard en Fêste Grûn Dongeriel, actie voeren tegen de NAM. Ook de werkgroep Horizon Schiermonnikoog, gasTvrij Terschelling en Milieudefensie hebben naast meerdere politieke partijen duidelijk gemaakt deel te willen nemen aan een actie tegen gaswinning uit de Waddenzee. Een eerste actie bestaat uit het organiseren van een “anti-avond” in Ternaard op 9 maart a.s.

Lees verder
4 februari 2017

SP steunt duurzame visserijhaven Harlingen

Foto: Wikipedia / Wikipedia
De SP Statenfractie heeft in een gesprek met de Gemeente Harlingen vernomen dat het  de gezamenlijke ambitie van de Visveiling Urk / Insula en de gemeente Harlingen is om van de visserijhaven in samenhang met de visketen de meest duurzame visserijhaven van Europa te maken. Spil in deze ambitie is de bouw van de zaagtandsteiger, welke vissersschepen uitgerust met duurzame vistuigen (o.a. TwinRig, Quadrig, Flyshooten) optimaal faciliteert. Duurzame visserij vraagt om een passende infrastructuur. In onze uitvoeringsagenda 2015–2019 hebben we het volgende opgenomen: “We stimuleren de samenwerking van de Friese havens en de positie van Harlingen als zeehaven.”
Lees verder
3 februari 2017

Provincie moet goede werkgever zijn

Foto: Ivo van Peursum

De SP Statenfractie Fryslân is geschrokken van het bericht over de vermeende misstanden bij ijzervlechters die werken aan de Centrale As. "Schokkend, als blijkt dat er sprake is van misstanden van deze omvang," zo reageert fractievoorzitter Fenna Feenstra. "De provincie moet juist het goede voorbeeld geven als het gaat om goed werkgeverschap."

Lees verder

Pagina's