h
21 augustus 2018

SP Fryslân heeft zorgen over waterkwaliteit

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de waterkwaliteit in de provincie.

Lees verder
25 juli 2018

windpark onder betere voorwaarden

Gezondheid is van het grootste belang voor ieder mens. De SP kon alleen met de voorwaarden voor het realiseren van windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop Afsluitdijk instemmen, als de gezondheid goed gewaarborgd kon worden. “Molens worden stilgezet als er gezondheidsgevaar blijkt,” heeft de Gedeputeerde toegezegd. Er komt een systeem waar bewoners te allen tijde nieuwe onderzoeken kunnen aandragen over gezondheid en windmolens en ook de overheid gaat dit continue in de gaten houden. Dit systeem wordt samen met de bewoners, de RIVM en de GGD opgezet onder regie van de provincie. Zo houden we de vinger aan de pols en nemen we direct maatregelen als blijkt dat er echt gevaar is.

Lees verder
20 juli 2018

Investeren in topsport?

Er is veel te doen rond de bouw van het nieuwe stadion van Sportclub Cambuur. De SP Statenfractie is van mening, dat geld investeren in professionele topsport niet kan, in dit geval omdat het gericht is op een kleine groep voetballers. Wel vinden wij het als SP belangrijk dat we investeren in lokale sportclubs en initiatieven waarbij iedereen mee kan doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een lokale voetbal- of korfbalvereniging of een andere sportvereniging. Voor de SP is laagdrempelige toegang tot sport erg belangrijk.

Lees verder
29 juni 2018

Kadernota 2019

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Op woensdag 27 juni 2018 staat de Kadernota 2019 op de agenda van Provinciale Staten. Dit agendapunt kan worden gezien als de provinciale variant van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Tijdens haar bijdrage kijkt SP fractievoorzitter Fenna Feenstra zowel terug op de afgelopen drie jaar waarin de SP deel uitmaakte fan de coalitie, als vooruit naar het laatste jaar voor de verkiezingen in 2019.

Lees verder
27 juni 2018

windturbines Hiddum Houw

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

In de omgeving van Hiddum Houw is veel onrust ontstaan naar aanleiding van een plan voor een nieuw windmolenpark van negen grote molens van 208 meter. Op verzoek van verontruste bewoners heeft de SP gesproken met meerdere mensen die zich zorgen maken. Naar aanleiding van dat gesprek en de hoorzittingen waar veel mensen inspraken wilde de SP niet instemmen met het plan maar eerst de garantie dat de grootste zorgen opgelost zouden worden. Voorop staat dat de SP voorstander van windenergie is, maar zij dat het liefst realiseert samen met de mensen, met aandacht voor alle zorgen en met een goede verdeling van lasten en lusten.

Lees verder
20 juni 2018

Binnenvaart in Fryslân: veiligheid voorop

Foto: Hillie de Koe / mapio.net

In watersportprovincie Fryslân is het in de zomermaanden gezellig druk. Toeristen genieten, watersportondernemers runnen met hart en ziel hun bedrijf en iedereen geniet van het mooie landschap. Grote delen van het Fryske vaarwater worden ook gebruikt door de binnenvaart. Dan gaat het met name om het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal, maar ook naar Heerenveen en Drachten varen schepen tot 110 meter lengte (klasse Va). Vooral bij Earnewâld en Terherne levert dit problemen op.

Lees verder
2 juni 2018

#SamenTegenGas Harlingen

Foto: Sandra Beckerman / SP

Foto: Sandra Beckerman / SP
Lees verder
24 mei 2018

Snel internet voor iedereen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Tijdens de Statenvergadering van 23 mei jl. stond onder meer het onderwerp “snel internet voor iedereen” op de agenda, naar aanleiding van een rapport dat door de Noordelijke Rekenkamer is opgesteld. Dit ging over aansluiting op glasvezel buiten de stedelijke gebieden. De stedelijke gebieden zijn al door “de markt” bediend en nu wordt er al een aantal jaren geprobeerd ook een manier te vinden om het buitengebied te bedienen. Woordvoerster Fenna Feenstra pleitte er in haar bijdrage voor om van snel internet een nutsvoorziening te maken. Een motie hierover, die samen met de PvdA werd ingediend, werd door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen. Ter ondersteuning van GS werd de motie toch nog in stemming gebracht en Statenbreed gesteund.

Lees verder
30 april 2018

Keurmerk 'MienskipsEnergie' geeft goede voorbeeld voor groene en sociale stroom

Foto: Fenna Feenstra / SP

De herkomst van de gewone groene stroom is niet altijd even helder. Het is een wereld met niet transparante certificaten, die uit dubieze groene stroom bronnen komt zoals kolencentrales die bijvoorbeeld biomassa bijstoken en afvalovens. Ook komt groene stroom nog al eens van grote windparken die de sociale omgeving ontwrichten. Echte groene stroom die wel goed is voor milieu en de gemeenschap is MienskipsEnergie. Deze energie richt zich namelijk op collectieve en lokale productie van energie, volgens drie principes:

Lees verder
25 april 2018

Staten steunen SP: statiegeld op flesjes en blikjes invoeren!

Foto: SP / pixabay

Iedereen is inmiddels wel op de hoogte van het verschijnsel “plastic soup”: de enorme hoeveelheid plastic die in onze oceanen drijft. Dat deze plasticbrij veroorzaakt wordt door zwerfafval en dat deze vervuiling gevaarlijk is voor mens en dier mag bekend zijn. Dichter
bij huis zorgen weggegooide flesjes en blikjes niet alleen voor overlast en opruimkosten, maar kan vee, door kapot gemaaid afval, een pijnlijke dood sterven.

Lees verder

Pagina's