h
30 april 2021

Peter, Statenlid voor de SP vanaf 21 april 2021

Foto: Peter van Noort / Peter

Ongeveer 10 jaar geleden werd ik lid van de SP. Ik was het zat. Marktwerking, privatisering, bescherming van de grote bedrijven, oneerlijke verdeling en nadruk op het IK. Mijn lidmaatschap werd versterkt door het lezen van Heel de Mens, de uitgangspunten van de SP. Nadruk op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Op een logische manier uitgelegd en in praktijk gebracht.
Hierbij komt ook natuurlijk wel Marx om de hoek kijken. Voor het kapitaal wordt gewerkt door een grote groep, maar een klein gedeelte heeft het en profiteert. Alles wat geen markt zou moeten zijn, gezondheidszorg, openbaar vervoer, energie etc. is nog steeds een markt. Dit moet veranderen.

Lees verder
21 april 2021

Installatie Peter van Noort als Statenlid SP

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Vandaag is een Amelander beëdigd als Statenlid in de provincie Fryslân: Peter van Noort, in het dagelijks leven werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Hij neemt de plaats in die voor de SP vrijviel omdat Michiel Schrier in dienst treedt als burgemeester van Vlieland.

Lees verder
21 april 2021

Afscheid Michiel Schrier

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Vandaag werd afscheid genomen van Michiel Schrier, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Fryslân. Michiel was al langere tijd actief voor de SP in Fryslân. Begonnen in de gemeentepolitiek in Smallingerlân, is hij in de vorige periode van 2015 tot 2019 in de provincie Fryslân Gedeputeerde namens de SP geweest. Na de verkiezingen in 2019 werd de SP gedecimeerd. Michiel koos er toen voor om zich als Statenlid voor de provincie te blijven inzetten.

Lees verder
2 april 2021

SP stelt Kamervragen over gaswinning bij Burgum

Foto: Durk v.d. Meulen / pixaby

De Tweede Kamerfractie van de SP stelt schriftelijke vragen over de voorgenomen gaswinning onder Burgum. Bij het ministerie van Economische Zaken is door Vermilion een winningsplan ingediend voor de winning van 11,5 miljard kuub extra gas. Deze 11,5 miljard kuub staat ongeveer gelijk aan de totale opbrengst uit het hele Groninger gasveld van het afgelopen jaar. Als de minister akkoord gaat met de verlenging tot 2050, krijgt Vermilion de langstlopende vergunning in Friesland tot nu toe. Vermilion wint al sinds de jaren zeventig gas uit dit veld. De bodemdaling die dit tot gevolg had is tot dusver 23 centimeter, met dit nieuwe plan zou dit op kunnen lopen tot 32 centimeter. Daarbij is er kans op aardbevingen. De gemeente Tytsjerksteradiel is fel gekant tegen dit nieuwe plan. 

Lees verder
1 april 2021

Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online: ‘Gjin gegriem yn Fryske grûn!’

Foto: Durk v.d. Meulen / Bing.nl

De fracties van FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50Plus en D66 in Provinciale Staten hebben een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De partijen roepen iedereen op om massaal de petitie te ondertekenen. Doel is om met de handtekeningen naar Den Haag te gaan en de landelijke politiek duidelijk te maken dat de regio geen nieuwe gaswinning uit de kleine velden meer accepteert.

Lees verder
9 maart 2021

Kandidaat kamerleden SP bezoeken cruciale beroepen in Fryslân “Socialisten willen waardering cruciaal werk ook na coronacrisis garanderen”

Foto: SP / SP

Dinsdag 9 maart bezoeken SP-kandidaat kamerleden Jimmy Dijk (plaats 10) en Fenna Feenstra (plaats 17) verschillende plekken waar mensen met cruciale beroepen werken. In onder andere Drachten, Heerenveen, Sneek, Lemmer en Leeuwarden gaan zij in gesprek met zorgverleners, leraren, politieagenten, welzijnswerkers en andere cruciale werkers. De SP’ers willen horen wat hun ervaringen uit deze coronacrisis zijn, maar willen ook in gesprek over structurele waardering voor hun werk en collega’s. Volgens de SP moeten de lonen in de publieke sector, supermarkten, distributiecentra, post- en pakketbezorgers flink omhoog.

Lees verder
7 februari 2021

Eerlijk kiezen

Foto: SP / SP

Heel Fryslân gaat straks weer naar de stembus. Maar hoe stemmen de politieke partijen zelf? De mooie beloftes uit de verkiezingen zijn nogal eens gebroken. Weet wat je kiest via: www.eerlijkkiezen.nl

Lees verder
24 december 2020

Fijne feestdagen

Foto: SP / SP
9 december 2020

Provincie wil niet stoppen met jacht op haas en konijn

Foto: Durk v.d. Meulen / Bing.nl

De provincie is niet van plan om vooruitlopend op een landelijk verbod te stoppen met de jacht op hazen en konijnen. Dat antwoordde gedeputeerde Klaas Fokkinga op vragen van Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de Dieren tijdens de Statenvergadering op 25 november. De fracties vroegen om de stop omdat begin november haas en konijn zijn toegevoegd aan de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Naar aanleiding daarvan heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van LNV opgeroepen het schieten van haas en konijn te verbieden.

Lees verder
22 oktober 2020

SP maakt zich zorgen over schoon water Fryslân

Foto: Durk v.d. Meulen

Tijdens de Statenvergadering van 21 oktober stond de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda van Provinciale Staten. Schoon water is van vitaal belang voor Fryslân. Zowel voor de watervoorziening als voor de biodiversiteit. De SP maakt zich hier zorgen over.

Lees verder

Pagina's