h
13 september 2021

Succesvolle demonstratie tegen gaswinning in Ternaard

Foto: Hanneke Goede

Na anderhalve week voorbereiding stonden we 11 september met naar schatting 300 tot 400 demonstranten in Ternaard. Het dorp vanwaar demissionair minister Blok gaswinning wil laten uitvoeren onder Werelderfgoed de Waddenzee. Naast inwoners van Ternaard en omwonenden uit de omgeving, stonden er veel politieke partijen uit Staten en Raden, de Waddenvereniging, de Friese Minlieufederatie, Tsjingas, Fêste Grûn en andere actiegroepen.

Lees verder
6 september 2021

Zaterdag 11 september actie in Ternaard tegen gaswinning onder Waddenzee

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

De Friese SP-Statenfractie heeft het initiatief genomen om op zaterdag 11 september a.s. om 15.30 uur een actie te organiseren tegen de gaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard. Bijna alle Statenfracties doen mee aan deze actie: CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en de PVV. 

Lees verder
1 juli 2021

SP Statenfractie wil handhaving in natuurgebieden

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Sinds de coronapandemie trekken mensen massaal de natuurgebieden in. Daarbij wordt veel overlast veroorzaakt door onder meer loslopende honden, afval dat achtergelaten wordt, vernielingen en wildplassen en -poepen. Deze grootschalige verstoring is natuurlijk niet goed voor de natuur.

Lees verder
28 mei 2021

Fryslân zegt “nee” tegen grote datacentra en wordt ambassadeur van Stichting Steenbreek

Foto: Durk v.d. Meulen / pixabay

De Statenvergadering van 26 mei jl. was een lange dag voor ons, met vijf belangrijke onderwerpen op het programma. Toevallig was fractievoorzitter Hanneke Goede woordvoerder op alle onderwerpen. De ochtend begon een uur eerder als normaal, al om 9.00 uur, met het Veenweideprogramma en rond 23.15 sloten we af na de stemming.

Lees verder
30 april 2021

Peter, Statenlid voor de SP vanaf 21 april 2021

Foto: Peter van Noort / Peter

Ongeveer 10 jaar geleden werd ik lid van de SP. Ik was het zat. Marktwerking, privatisering, bescherming van de grote bedrijven, oneerlijke verdeling en nadruk op het IK. Mijn lidmaatschap werd versterkt door het lezen van Heel de Mens, de uitgangspunten van de SP. Nadruk op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Op een logische manier uitgelegd en in praktijk gebracht.
Hierbij komt ook natuurlijk wel Marx om de hoek kijken. Voor het kapitaal wordt gewerkt door een grote groep, maar een klein gedeelte heeft het en profiteert. Alles wat geen markt zou moeten zijn, gezondheidszorg, openbaar vervoer, energie etc. is nog steeds een markt. Dit moet veranderen.

Lees verder
21 april 2021

Installatie Peter van Noort als Statenlid SP

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Vandaag is een Amelander beëdigd als Statenlid in de provincie Fryslân: Peter van Noort, in het dagelijks leven werkzaam als beleidsmedewerker bij de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Hij neemt de plaats in die voor de SP vrijviel omdat Michiel Schrier in dienst treedt als burgemeester van Vlieland.

Lees verder
21 april 2021

Afscheid Michiel Schrier

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Vandaag werd afscheid genomen van Michiel Schrier, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Fryslân. Michiel was al langere tijd actief voor de SP in Fryslân. Begonnen in de gemeentepolitiek in Smallingerlân, is hij in de vorige periode van 2015 tot 2019 in de provincie Fryslân Gedeputeerde namens de SP geweest. Na de verkiezingen in 2019 werd de SP gedecimeerd. Michiel koos er toen voor om zich als Statenlid voor de provincie te blijven inzetten.

Lees verder
2 april 2021

SP stelt Kamervragen over gaswinning bij Burgum

Foto: Durk v.d. Meulen / pixaby

De Tweede Kamerfractie van de SP stelt schriftelijke vragen over de voorgenomen gaswinning onder Burgum. Bij het ministerie van Economische Zaken is door Vermilion een winningsplan ingediend voor de winning van 11,5 miljard kuub extra gas. Deze 11,5 miljard kuub staat ongeveer gelijk aan de totale opbrengst uit het hele Groninger gasveld van het afgelopen jaar. Als de minister akkoord gaat met de verlenging tot 2050, krijgt Vermilion de langstlopende vergunning in Friesland tot nu toe. Vermilion wint al sinds de jaren zeventig gas uit dit veld. De bodemdaling die dit tot gevolg had is tot dusver 23 centimeter, met dit nieuwe plan zou dit op kunnen lopen tot 32 centimeter. Daarbij is er kans op aardbevingen. De gemeente Tytsjerksteradiel is fel gekant tegen dit nieuwe plan. 

Lees verder
1 april 2021

Petitie tegen nieuwe gaswinning Tytsjerksteradiel online: ‘Gjin gegriem yn Fryske grûn!’

Foto: Durk v.d. Meulen / Bing.nl

De fracties van FNP, PvdA, GrienLinks, SP, PvdD, 50Plus en D66 in Provinciale Staten hebben een petitie online gezet tegen nieuwe gaswinning in Tytsjerksteradiel en omliggende gemeenten. De partijen roepen iedereen op om massaal de petitie te ondertekenen. Doel is om met de handtekeningen naar Den Haag te gaan en de landelijke politiek duidelijk te maken dat de regio geen nieuwe gaswinning uit de kleine velden meer accepteert.

Lees verder
9 maart 2021

Kandidaat kamerleden SP bezoeken cruciale beroepen in Fryslân “Socialisten willen waardering cruciaal werk ook na coronacrisis garanderen”

Foto: SP / SP

Dinsdag 9 maart bezoeken SP-kandidaat kamerleden Jimmy Dijk (plaats 10) en Fenna Feenstra (plaats 17) verschillende plekken waar mensen met cruciale beroepen werken. In onder andere Drachten, Heerenveen, Sneek, Lemmer en Leeuwarden gaan zij in gesprek met zorgverleners, leraren, politieagenten, welzijnswerkers en andere cruciale werkers. De SP’ers willen horen wat hun ervaringen uit deze coronacrisis zijn, maar willen ook in gesprek over structurele waardering voor hun werk en collega’s. Volgens de SP moeten de lonen in de publieke sector, supermarkten, distributiecentra, post- en pakketbezorgers flink omhoog.

Lees verder

Pagina's