h
20 januari 2017

Geen sjoemelstroom maar mienskipsenergie

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

De SP Statenfractie heeft bij monde van haar fractievoorzitter Fenna Feenstra schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld over sjoemelstroom.

Lees verder
16 januari 2017

Fryske SP vrouwen klaar om te knokken

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Fenna Feenstra uit Sneek en Hillie de Koe uit Lemmer staan definitief op de kandidatenlijst van de SP. Het SP congres heeft zich daar afgelopen zaterdag over uitgesproken. Zij staan op respectievelijk plaats 40 en 48.

Lees verder
21 december 2016

van vogelvrij naar kogelvrij

Foto: SP Fryslan / SP Fryslân

De SP wil dat jacht tot het absolute minimum wordt ingeperkt. De SP geeft de voorkeur aan beheer door natuurlijk evenwicht boven beheer door jacht. De  SP is tegen de hobbyjacht en de vrijstellingslijst van vrij bejaagbare soorten kan wat de SP betreft tot nul beperkt worden. 

Lees verder
21 december 2016

SP stelt vragen over huisvesting statushouders

Foto: Flickr.com / Flickr.com

SP Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de grote achterstand van een aantal gemeenten voor wat betreft de huisvesting van statushouders.

Lees verder
19 december 2016

SP zet zich in voor duurzaam openbaar vervoer in Fryslan.

Foto: Koen Schagen / SP Frylan

De provincie Fryslân denkt na over een duurzaam OV en heeft gekeken naar de mogelijkheden om waterstof-elektrische bussen naar Fryslân te laten komen. De SP is een groot voorstander van een duurzaam OV in Fryslân . Machiel Aarten draagt dit ook uit.

Lees verder
5 december 2016

SP stelt schriftelijke vragen over Structuurvisie voor de Ondergrond

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De landelijke overheid is bezig met de realisatie van Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG), omdat de ondergrond van groot belang is voor onze energievoorziening en grondwater de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening is. Gedeputeerde Staten kunnen in een zienswijze aangeven welke provinciale accenten er voor Fryslân in STRONG zouden moeten worden opgenomen. 

Lees verder
23 november 2016

Actieplan geluidsoverlast laat veel te lang op zich wachten

Foto: Hillie de Koe / SP Frylan

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 november 2016 stelde SP fractievoorzitter Fenna Feenstra vragen over de geluidsoverlast die bewoners langs de nieuwe N381 (Drachten – Drentse grens) ervaren.

Lees verder
23 november 2016

Rob Burger beëdigd als vervangend Statenlid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Rob Burger is vanmiddag beëdigd als vervangend Statenlid door Commissaris van de Koning Joan Leemhuis. Rob Burger vervangt tijdelijk SP Statenlid Pieter Kraaima wegens ziekte. Rob Burger was al Commissielid sinds september 2015.

Lees verder
9 november 2016

Begroting 2017: op koers naar sociaal en groen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De 2e bestuursrapportage (Berap) 2016 en begroting 2017 zijn door de SP vooral getoetst aan haar belangrijkste speerpunten “sociaal en groen”.

Lees verder
26 oktober 2016

Machiel Aarten: OV goed aanbesteden; duurzaam en sociaal.

Foto: Hillie de Koe / fractie

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Nederlanders. We moeten er daarom samen voor zorgen dat OV voor iedereen toegankelijk is of wordt en betaalbaar blijft. De startnotitie is hierin veelbelovend. Uitgangspunt is het behoud van wat we hebben. Het kan dus alleen maar beter worden. En daar willen we als SP graag onze bijdrage in doen.

Lees verder

Pagina's