h
25 juni 2015

SP brengt Friese Staten in actie tegen TTIP

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er is een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak. De SP-fractie maakt zich zorgen dat met het wegnemen van handelsbeperkingen ook standaarden worden weggenomen dien juist zijn bedoeld om burgers te beschermen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Met het handelsverdrag en de daarbij behorende private rechtbank kunnen bedrijven landen of regio's aanklagen als regels of standaarden de winst van bedrijven vermindert. Fractievoorzitter Fenna Feenstra: "Onze Friese statements over schaliegas en gentechnologie worden door TTIP een lachertje. Onze boeren krijgen niet meer de kans eerlijke produkten voor eerlijke prijzen te produceren. De democratie en onze rechtsstaat worden aangetast. Het is niet voor niets dat milieuorganisaties, vakbonden en boerenorganisaties waarschuwen voor TTIP."

Lees verder
24 juni 2015

"het kan wel": boekpresentatie Emile Roemer in Leeuwarden

Foto: sp / sp

Dinsdag 7 juli presenteert Emile Roemer zijn nieuwe boek "Het kan wel" in De Koperentuin in Leeuwarden. In "Het kan wel" trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting?Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is?

Lees verder
28 mei 2015

Geen gaswinning op Terschelling

Foto: SP / sp.nl
  Afgelopen woensdag demonstreerde een grote delegatie bewoners van Terschelling en sympathisanten tegen de plannen voor gaswinning op het waddeneiland. De SP steunt het protest. De Friese SP-gedeputeerde Michiel Schrier zwaaide de demonstranten in Harlingen uit en sprak zijn steun uit voor het protest. Bij het protest in Den Haag was SP-Kamerlid Eric Smaling aanwezig.
Lees verder
20 mei 2015

coalitieakkoord: omdat ieder mens telt!

Bijdrage in eerste termijn van fractievoorzitter Fenna Feenstra, bij de behandeling van het coalitieakkoord 2015 - 2019

Lees verder
15 mei 2015

SP bestuurt mee! kansen voor iedereen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vandaag presenteerden SP, FNP, VVD en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2015 – 2019.

Lees verder
25 april 2015

Der is genôch foar eltsenien

Foto: SP / sp.nl

Er is genoeg voor iedereen!
Maar de koek is niet eerlijk verdeeld.

Lees verder
18 april 2015

Michiel Schrier kandidaat Gedeputeerde voor SP

Foto: Klaas Jellesma / SP Fryslân

Zaterdag heeft de SP op haar regioconferentie Michiel Schrier(1972) uit Drachtstercompagnie naar voren geschoven als kandidaat gedeputeerde. ‘Met de keuze voor Michiel Schrier hebben wij er alle vertrouwen in dat belangrijke onderwerpen voor de SP op een goede manier voor het voetlicht zullen komen’, aldus fractievoorziter Fenna Feenstra. Michiel Schrier is al zeven jaar raadslid in de gemeente Smallingerland en betrokken bij de formatie van een nieuw college.

Lees verder
9 april 2015

Tineke Mollema beëdigd als commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Tineke Mollema is vanochtend door CdK Jorritsma beëdigd als commissielid. Tineke stond als nummer 6 op de lijst voor de SP en is dus eerste opvolger.

Lees verder
3 april 2015

SP gaat door in de onderhandelingen

Foto: SP

De SP kan zich vinden in het advies van informateur Geart Benedictus, waarin de SP gezien wordt als een volwaardige partner om het verdere traject van de onderhandelingen in te gaan. Het doet ook recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP één van de grote winnaars was.

Lees verder
26 maart 2015

Nieuwe Statenleden beëdigd

Foto: Tomas van der Meer / SP Fryslân

Vandaag zijn in Provinciale Staten vijf Statenleden beëdigd voor de SP: Fenna Feenstra, Jacob W. van der Hoek, Renny van der Heide, Pieter Kraaima en Machiel Aarten.

Lees verder

Pagina's