h
27 maart 2023

SP Fryslân verbaasd over pilot “Snelheidsreflector”

Foto: Durk v.d. Meulen / Sprout

Afgelopen weekend werd de SP Statenfractie geattendeerd op een bericht dat in het Dorpsverhaal van “Langs de Lutz” staat. Bewoners klagen al langere tijd dat het te donker is op de N354. De N354 is een provinciale weg en volgens de provincie geldt: “Duister waar het kan en licht waar het moet”. Daarom wil de gedeputeerde de automobilist tegemoet komen en zal er gebruikt gemaakt worden van kattenogen om de weg te markeren. Het wordt zelfs een pilot, waarbij het kenteken van het voertuig geregistreerd wordt en er snelheidsmetingen worden gedaan.

Lees verder
22 maart 2023

Slag verloren, maar nog niet de oorlog

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart jl. heeft BBB een gigantische overwinning behaald. Alle gevestigde partijen hebben daarbij verloren, ook SP Fryslân. Lijsttrekker Hanneke Goede: “We hebben de slag misschien op dit moment verloren, maar ik ben ervan overtuigd dat we op termijn de oorlog kunnen winnen. Bij het uitzonderlijke resultaat van BBB zijn ook nog wel wat kanttekeningen te maken. BBB is het resultaat van een campagne van een fullservice marketingbureau voor de big agro- en foodsector, ReMarkAble, dat dit gratis gedaan heeft. Zoals blijkt op een heel goede manier.”

Lees verder
15 maart 2023

Je rode potlood is een breekijzer voor een beter leven

Foto: Jacob van Essen

10.900 Friese kinderen groeien op in armoede, zo stelt het Fries Cultureel Planbureau. Dat maakt Friesland een van de provincies met de meeste kinderarmoede van Nederland. Dat is niet vanzelf ontstaan. Gebruik de verkiezingen op 15 maart om het roer om te gooien.

Lees verder
9 maart 2023

Zorgen bij SP over invoering Omgevingswet

SP-Statenfracties in heel het land zijn bezorgd dat de Omgevingswet koste wat het kost op 1 januari 2024 in werking dreigt te treden. De Provincies en de gemeenten zijn er nog niet klaar voor en ook de software, die de uitvoering moet ondersteunen, is ondeugdelijk, zo stelt ook de Raad van State. Eenmaal ingevoerd is er geen weg meer terug. Wat de SP betreft wordt er een pas op de plaats gemaakt

Lees verder
3 maart 2023

Interview met Ilse

Interview met Ilse van Loveren (2) in Nieuwsblad NoordOost Fryslân.
Er is gesproken over NOF als krimpregio, het OV, het bouwen van woningen, zonnepanelen op daken en nog meer.
Lees het in de bijlage!

Lees verder
28 januari 2023

Superzaterdag

Foto: Jolanda van Overhagen

Actie in Heerenveen!
Nadat we eerst in het winkelcentrum duidelijk hebben gemaakt dat de SP er was door met spandoeken op de foto te gaan en de eerste handtekeningen te vragen, zijn we met 14 Sp'ers uit de hele provincie  de wijk "De Greiden" ingetrokken met onze Volkspetitie. 

Lees verder
26 januari 2023

Succesvolle dag voor SP Statenfractie Fryslân

Foto: Sanne van Wees / eigen foto

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) stond het onderwerp “Burgerparticipatie Windpark Fryslân” als eerste punt op de agenda. De provincie Fryslân is voor 15% aandeelhouder in Windpark Fryslân (WPF). Omdat de prijzen voor energie vorig jaar zo enorm waren gestegen, werd er €11 miljoen overwinst gemaakt. Het credo was altijd dat WPF “van en voor de Friese burger” zou zijn. Aanvankelijk wilde het college van Gedeputeerde Staten (GS) de participatie van Friese burgers realiseren door uitgifte van obligaties van €500,-. Omdat dit maar voor een beperkt aantal Friezen een optie zou zijn, werd door GS nu voorgesteld om daar vooralsnog van af te zien.

Lees verder
19 januari 2023

SP en PVDA willen koopwoningen van minima isoleren met opbrengsten uit Windpark Fryslân

Foto: Hanneke Goede

De Statenfracties van de PvdA en SP willen dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân worden gebruikt om woningen te isoleren. Het gaat om koopwoningen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en met een bedrag van maximaal €2500 per huishouden. Ook willen de twee partijen dat er alles aan gedaan wordt om isolatieprogramma’s voor woningen, met name in de huursector, sneller te laten gaan. Ze vragen het college om in gesprek te gaan met gemeenten en woningbouwcorporaties op welke manier de provincie kan helpen om deze programma’s te versnellen. Ook de Energiebank Fryslân moet daarbij betrokken worden. De partijen willen hiermee bereiken dat een deel van de opbrengsten uit het Windpark Fryslân, die buitenproportioneel worden opgebracht uit de hoge energierekening van huishoudens met slecht geïsoleerde woningen, op deze manier terugvloeien naar de mensen die dat het hardst nodig hebben. De PvdA en SP doen deze voorstellen tijdens het debat over Burgerparticipatie Windpark Fryslân in Provinciale Staten op 25 januari.

Lees verder
21 december 2022

Jongeren betrekken bij aanbesteding openbaar vervoer

Foto: Hanneke Goede / eigen foto

De SP heeft vandaag een motie ingediend om de wensen en behoeften van jongeren ten aanzien van het openbaar vervoer mee te nemen in de uitwerking van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Op dit moment wordt er in de Provinciale Staten gesproken over het RMP. Dit programma gaat over de manier waarop mensen zich binnen Fryslân van A naar B kunnen verplaatsen. Het gaat hierbij dus ook om de organisatie van het openbaar vervoer (OV).

Lees verder
21 december 2022

Funderingsproblematiek

De SP staat volledig achter de gedupeerden van de funderingsschade in het veenweidegebied. Het voorstel van de Funderingstafel willen we overnemen, de mensen met een Code Rood woningen moeten zo snel mogelijk geholpen worden en de provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen.
Het betoog van woordvoerder Hanneke Goede:

Lees verder

Pagina's