h
28 januari 2019

23 maart Amsterdam: mars tegen racisme

Meer dan zestig antiracisme-organisaties, vluchtelingengroepen, linkse partijen en de vakbond steunen de oproep voor de landelijke antiracismedemonstratie twee dagen na de Internationale Dag tegen Racisme. In de week voorafgaand aan de demonstratie staat er een antiracismeweek met bijeenkomsten in het Pakhuis de Zwijger en in de OBA. De activiteiten worden georganiseerd door het Comité 21 Maart dat vernoemd is naar de door de VN uitgeroepen internationale dag.

Lees verder
25 januari 2019

tijd voor een rechtvaardige energierekening

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

In Fryslân staan driehonderdduizend woningen. Om de duurzaamheidsambities in 2050 te halen moeten er ieder jaar een kleine tienduizend huizen worden aangepakt. De SP maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van deze aanpassingen en of dit wel rechtvaardig gebeurt. We kunnen deze opgave alleen maar realiseren als we solidair zijn met elkaar en als de gezamenlijke overheden meer verantwoordelijkheid nemen. Er is een systeemverandering nodig waar rechtvaardigheid en betaalbaarheid voorop staan in plaats van korte termijn winst. Hierbij heeft niet de markt de regie, maar de overheid.

Lees verder
23 januari 2019

Donkere wolken boven het IJsselmeer

Foto: Machiel Aarten / Machiel

Ons IJsselmeer is van grote waarde voor de natuur en voor al die mensen die er wonen en recreëren. Zandwinner Smals uit Cuyk wil de komende dertig jaar jaarlijks twee miljoen ton zand uit het IJsselmeer halen. Dit moet gebeuren op een eiland dat 5,5 kilometer uit de kliffenkust bij Oudemirdum en 7 kilometer van de Noordoostpolder ligt. Voor de winning moet een kunstmatig eiland worden aangelegd van ongeveer 500 voetbalvelden groot en met de hoogte van een enorm flatgebouw. Dit zand is volgens Royal Smals nodig omdat het rivierzand in Nederland opraakt. De SP twijfelt aan deze motivatie, omdat van de zandsoort die gewonnen gaat worden al een overschot bestaat (Rapportage Monitoring bouwgrondstoffen 2015 – 2016, H2H advies Arnhem). 

Lees verder
14 december 2018

Kappen met die klappijpen!

Foto: Durk / Fenna

Zeven keer een klappijp sinds 31 mei dit jaar. Door een combinatie van chloor en zwavel in het afval en hoge temperaturen in de oven zijn de stoomleidingen eerder dan verwacht doorgeroest bij de afvaloven. Elk moment kan er weer een stoomleiding klappen, met als gevolg dat het water uit de leidingen op het vuur komt en de afvaloven moet afstoken. Waar een normale afvaloven maar een keer per jaar te maken krijgt met een onvoorziene technische storing moddert deze afvaloven door met storingen waarvan men weet dat ze elk ogenblik weer kunnen gebeuren. Totdat de stoomleidingen echt worden gereviseerd wordt nu elk gat dichtgelast met een extra plaatje. Letterlijk het pleisterplakken van leidingen. Ondertussen is het wachten op de volgende klappijp. Elke keer dat een pijp klapt en het vuur een plens water over zich krijgt moet de afvaloven afstoken. Dit valt onder een storingsuur. De oven weigert echter de emissiegegevens van storingsuren te publiceren.

Lees verder
28 november 2018

SP stelt mondelinge vragen over zoutwinning

Foto: Machiel Aarten / Machiel

In Provinciale Staten (PS) van 28 november 2018 heeft de SP bij monde van woordvoerder Machiel Aarten tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over de rol van de provincie als aandeelhouder (via de NOM) bij zoutwinbedrijf Nedmag. Gezien de forse problemen rondom de zoutwinning, verzakkingen, schade aan gebouwen en infrastructuur, vervuiling van het grondwater door dieselolie, stelt de SP de morele vraag of de provincie als medeaandeelhouder wel onafhankelijk kan toezien op de veiligheid als zij zelf financiële belangen heeft in deze sector.

Lees verder
28 november 2018

SP pleit voor meer zeggenschap bij initiatiefvoorstel “anders formeren”

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Fenna Feenstra, fractievoorzitter SP Statenfractie Fryslân: “Mensen voelen zich niet betrokken bij de politiek omdat we de zeggenschap over hoe we willen samenleven hebben verkocht, te veel economische focus hebben, mensen veranderd hebben in consumenten en te vaak luisteren naar multinationals.

Lees verder
19 november 2018

verkiezingsprogramma 2019 - 2023 beschikbaar op de website

Foto: Hillie de Koe / Statenzaal provinciehuis

Zaterdag 17 november 2018 is door de leden het verkiezingsprogramma voor 2019 - 2023 vastgesteld. Je kunt het hier downloaden, zowel de Nederlandse als de Friese versie.

Lees verder
18 november 2018

SP verkiezingsprogramma: tijd voor rechtvaardigheid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

SP wil klimaatrechtvaardigheid

Lees verder
14 november 2018

staten steunen sp: financiële steun Expeditieschip Willem Barentsz

Foto: Hillie de Koe / stichting expeditieschip willem barendtz

De provinciale Statenfractie van de SP pleitte vandaag bij de begrotingsbehandeling voor extra geld voor het Willem Barentz project in Harlingen. De bouw van de replica die geheel door vrijwilligers is gedaan; het gratis toegankelijk zijn voor bezoekers en de informatievoorziening over de historie van het schip en de beroemde reis die het maakte is voor de SP reden om geld te willen uittrekken voor een vervolg.

Lees verder

Pagina's