h
21 december 2016

SP stelt vragen over huisvesting statushouders

Foto: Flickr.com / Flickr.com

SP Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de grote achterstand van een aantal gemeenten voor wat betreft de huisvesting van statushouders.

Lees verder
19 december 2016

SP zet zich in voor duurzaam openbaar vervoer in Fryslan.

Foto: Koen Schagen / SP Frylan

De provincie Fryslân denkt na over een duurzaam OV en heeft gekeken naar de mogelijkheden om waterstof-elektrische bussen naar Fryslân te laten komen. De SP is een groot voorstander van een duurzaam OV in Fryslân . Machiel Aarten draagt dit ook uit.

Lees verder
5 december 2016

SP stelt schriftelijke vragen over Structuurvisie voor de Ondergrond

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De landelijke overheid is bezig met de realisatie van Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG), omdat de ondergrond van groot belang is voor onze energievoorziening en grondwater de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening is. Gedeputeerde Staten kunnen in een zienswijze aangeven welke provinciale accenten er voor Fryslân in STRONG zouden moeten worden opgenomen. 

Lees verder
23 november 2016

Actieplan geluidsoverlast laat veel te lang op zich wachten

Foto: Hillie de Koe / SP Frylan

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 november 2016 stelde SP fractievoorzitter Fenna Feenstra vragen over de geluidsoverlast die bewoners langs de nieuwe N381 (Drachten – Drentse grens) ervaren.

Lees verder
23 november 2016

Rob Burger beëdigd als vervangend Statenlid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Rob Burger is vanmiddag beëdigd als vervangend Statenlid door Commissaris van de Koning Joan Leemhuis. Rob Burger vervangt tijdelijk SP Statenlid Pieter Kraaima wegens ziekte. Rob Burger was al Commissielid sinds september 2015.

Lees verder
9 november 2016

Begroting 2017: op koers naar sociaal en groen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De 2e bestuursrapportage (Berap) 2016 en begroting 2017 zijn door de SP vooral getoetst aan haar belangrijkste speerpunten “sociaal en groen”.

Lees verder
26 oktober 2016

Machiel Aarten: OV goed aanbesteden; duurzaam en sociaal.

Foto: Hillie de Koe / fractie

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Nederlanders. We moeten er daarom samen voor zorgen dat OV voor iedereen toegankelijk is of wordt en betaalbaar blijft. De startnotitie is hierin veelbelovend. Uitgangspunt is het behoud van wat we hebben. Het kan dus alleen maar beter worden. En daar willen we als SP graag onze bijdrage in doen.

Lees verder
26 oktober 2016

Veelkleurig Fryslân

Foto: SP / persinfo.org

Het verdeelde stemmen van de SP over het voorstel om op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen heeft enige verbazing opgeroepen. De SP is immers voor een veelkleurige samenleving en dus ook voor een veelkleurig Fryslân? De discussie binnen de fractie van de SP ging dan ook niet daarover. De SP heeft jarenlang geijverd voor behoud van provinciale subsidies voor maatschappelijke organisaties als Tumba, COC en FSU.

Lees verder
28 september 2016

duurzame energie in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Er kwamen al veel positieve reacties op de beleidsbrief Duurzame Energie bij de commissievergadering over het onderwerp en vandaag in de Statenvergadering waren die er weer. Vanzelfsprekende duurzaamheid is een kernwaarde in het coalitieakkoord, dus was de inhoud van deze beleidsbrief ook naar verwachting. Concrete doelen stellen en de boel even flink scherp stellen. Op naar 20% besparing in 2020, naar 25% duurzame energie in 2025 en de eigen provinciale organisatie energieneutraal in dat zelfde jaar.

Lees verder
14 september 2016

doe mee: laat de NAM beven!

Foto: Coalitie Gasverzet / facebook Coalitie Gasverzet

Zaterdag 24 september krijgt de NAM een koekje van eigen deeg. Actiegroep Laat Fryslân Niet Zakken is solidair met Coalitie Gasverzet Groningen en doet mee met de actie “Laat de NAM beven!” op zaterdag 24 september om 14.00 uur in Assen.
Lees meer over deze actie via: https://www.facebook.com/events/1298532020164512/
We willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen en daarom vragen we jullie om dit even door te geven via m.aarten  (at) fryslan.nl of via de facebookpagina van Laat Fryslân Niet Zakken: http://www.facebook.com/laatfrieslandnietzakken/

Lees verder

Pagina's