h
4 juli 2022

SP Fryslân tegen 16% loonsverhoging provinciale politici!

Foto: Hanneke Goede

Vanavond mogen Statenleden zich uitspreken over het voorstel waarmee zij een verhoging van hun vergoeding krijgen van 16%.
De SP stelt dat zodra mensen in onmisbare beroepen en mensen met een midden inkomen 16% loonsverhoging krijgen, het ook voor provinciale politici gerechtvaardigd is. Eerder niet.

Lees verder
1 juli 2022

Kadernota en het spelletje vanuit de coalitie

Foto: Hanneke Goede

Terwijl de boeren voor het Provinciehuis aan het demonstreren waren, debatteerde Provinciale Staten over de kadernota. Een nota waarin door het college flink bezuinigd gaat worden. Een nota waarin volgens het college geld geen geld meer is, maar een structurele of incidentele uitgave. Een nota waar door het college maatschappelijke organisaties eruit bezuinigd gaan worden, maar kansenpareltjes vanuit de coalitie wel een plekje krijgen.
De coalitiepartijen (VVD, CDA, FNP, PvdA) hebben aangegeven wel te willen bezuinigen, maar willen er nu een jaar tussenplakken, zodat dat pas na de verkiezingen gaat gebeuren. Want zo kan je natuurlijk nooit de schuld krijgen dat je een bezuinigingspartij bent!
De SP is hard het debat in gegaan, want hoe kan je als college nu en als coalitie over een jaar wel willen bezuinigen op Doarpswurk, Duurzame dorpen, natuurorganisaties, taal en cultuur, om dan met moties geld te vragen voor "Beleefcentra Friese bedrijven", "Het Waddengebied" (waar al miljoenen heengaan), "Traineeprogramma statushouders" (op dit moment geen pré), "Schoolkaatsen" (wat via Sport Fryslân en kaatsverenigingen al gebeurt), "Meer zichtbaarheid Frysk en streektalen" en "Het innvatiecluster Drachten"? Dat is in onze ogen zelf de kansenpareltjes eruit halen en de stront aan een ander laten. Volgens de LC zijn de voorstellen zelfs al afgetikt en zouden de coalitiepartijen elkaar steunen. Om de oppositie stil te houden, gaan ze voor Sinterklaas spelen en een cadeautje geven.

Lees verder
6 juni 2022

Camping Hanestede

Foto: Hanneke Goede

Het laatste kleine groepje vechters. Op maandagmorgen, Tweede Pinksterdag, staan ze voor de camping. Samen met Hanneke Goede gaan ze een rondje maken over de camping. Een familiecamping vol verhalen, herinneringen en vervlogen toekomstplannen. Lege plekken met restanten puin, tegels en kapotgereden hokjes vertellen het verhaal van de laatste maanden van Camping Hanestede; een verhaal vol fouten, een kapotgescheurde campingfamilie en drie arrogante roofinvesteerders, die zichzelf "The Keys" noemen.

Lees verder
5 juni 2022

FNV in Actie

Foto: Jamal al Sari

Op vrijdag 3 juni werd er door de leden van de FNV op de standplaatsen Heerenveen, Leeuwarden en Dokkum gestaakt. De arbeidsvoorwaarden moeten beter, een verlaging van de werkdruk en het wegblijven van nieuwe (jonge) collega’s.
Peter betoogde het al in de Staten: Openbaar vervoer is een basisvoorziening en moet voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijven. Hoe meer lijnen verdwijnen of ingekort worden, des te minder mensen gebruik gaan maken van het OV. Hierdoor wordt het weer “te duur” voor Arriva en moeten er opnieuw lijnen verdwijnen. Een vicieuze cirkel. SP Fryslân steunt de chauffeurs en de stakingen die hierop volgen!

Lees verder
5 juni 2022

Manifestatie Eelde

Foto: Hanneke Goede

Op 14 mei waren er op de burgerluchtvaartvliegvelden in Nederland manifestaties gepland. Er wordt teveel gevlogen en vanuit Schiphol willen ze meer vluchten aan de kleinere vliegvelden overlaten.
Voor SP Fryslân zijn het niet alleen de burgerluchtvelden die overlast veroorzaken, ook de militaire vliegvelden veroorzaken flinke overlast.
Lees hieronder het betoog wat Hanneke Goede als spreker op de manifestatie in Eelde heeft gehouden:

Lees verder
16 februari 2022

Peter van Noort met Platform Europa naar Brussel

Foto: Peter van Noort / Peter van Noort

Op 8 februari vertrok ik om 9 uur van huis (Ameland). Met de trein kwam ik, na wat licht oponthoud in Zwolle, om 10 over 4 aan op Brussel Centraal.

Lees verder
16 februari 2022

Stroom van Windpark Fryslân verhandeld aan chemiereus in Limburg

Foto: Durk van der Meulen / pixabay

De SP en 50PLUS zijn verontwaardigd! Zij moesten uit de media vernemen dat de duurzaam opgewekte energie van 21 van de 89 windturbines van Windpark Fryslân voor een periode van 15 jaar is verkocht aan USG die de energie verzorgt voor de chemische fabrieken op industrieterrein Chemelot in Limburg. Dit terwijl Provinciale Staten en de Fryske bevolking steeds is voorgehouden dat de stroom voor Fryslân zou zijn, want de opgave in onze eigen provincie is nog groot genoeg.

Lees verder
4 februari 2022

SP-motie over enquête onder boeren wordt uitgevoerd

Foto: Peter van der Sluijs / wikimedia

Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat onze huidige manier van landbouw moet veranderen. Er wordt door boeren vaak gezegd dat er niet naar hen geluisterd wordt. Daarom kreeg de SP in Fryslân het idee om de boeren zelf naar hun mening te vragen, hoe zij denken dat we tot een andere manier van landbouw kunnen komen. Tijdens de Statenvergadering van 22 september 2021 heeft de SP daarom de motie ‘Digitale enquête boeren’ ingediend, die door een grote meerderheid van Provinciale Staten werd ondersteund. Daarin verzocht de SP het college van Gedeputeerde Staten:

Lees verder
27 januari 2022

Op initiatief van SP geen grote datacentra in Fryslân

Foto: Durk v.d. Meulen / Pixaby

Op woensdag 26 januari 2022 stond als eerste en belangrijkste bespreekpunt op de agenda het Fryske Energieprogramma 2022-2025. De behandeling van dit punt heeft 5,5 uur geduurd en er werden maar liefst 27 moties en amendementen ingediend, waarvan drie door de SP.

Lees verder
27 november 2021

Polytburo

De gemoederen liepen hoop op tijdens de laaste Statenvergadering.
Een voorstel van Fvd over een vlaggenprotocol, wat eigenlijk een verkapt voorstel was om de "Friese regenboogvlag" te verbieden.

Lees verder

Pagina's