h
26 oktober 2016

Veelkleurig Fryslân

Foto: SP / persinfo.org

Het verdeelde stemmen van de SP over het voorstel om op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen heeft enige verbazing opgeroepen. De SP is immers voor een veelkleurige samenleving en dus ook voor een veelkleurig Fryslân? De discussie binnen de fractie van de SP ging dan ook niet daarover. De SP heeft jarenlang geijverd voor behoud van provinciale subsidies voor maatschappelijke organisaties als Tumba, COC en FSU.

Lees verder
28 september 2016

duurzame energie in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Er kwamen al veel positieve reacties op de beleidsbrief Duurzame Energie bij de commissievergadering over het onderwerp en vandaag in de Statenvergadering waren die er weer. Vanzelfsprekende duurzaamheid is een kernwaarde in het coalitieakkoord, dus was de inhoud van deze beleidsbrief ook naar verwachting. Concrete doelen stellen en de boel even flink scherp stellen. Op naar 20% besparing in 2020, naar 25% duurzame energie in 2025 en de eigen provinciale organisatie energieneutraal in dat zelfde jaar.

Lees verder
14 september 2016

doe mee: laat de NAM beven!

Foto: Coalitie Gasverzet / facebook Coalitie Gasverzet

Zaterdag 24 september krijgt de NAM een koekje van eigen deeg. Actiegroep Laat Fryslân Niet Zakken is solidair met Coalitie Gasverzet Groningen en doet mee met de actie “Laat de NAM beven!” op zaterdag 24 september om 14.00 uur in Assen.
Lees meer over deze actie via: https://www.facebook.com/events/1298532020164512/
We willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen en daarom vragen we jullie om dit even door te geven via m.aarten  (at) fryslan.nl of via de facebookpagina van Laat Fryslân Niet Zakken: http://www.facebook.com/laatfrieslandnietzakken/

Lees verder
14 september 2016

muziek, dans en toneelles: meer dan "uur-cultuur"

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Op de dag dat Provinciale Staten vele tientallen miljoenen beschikbaar stelde voor Culturele Hoofdstad 2018, sloot het kunstencentrum in Leeuwarden haar deuren.
Wegbezuinigd.
Dit is de SP altijd een doorn in het oog geweest; als je een groot cultureel evenement organiseert, terwijl het slecht gaat met muziekscholen en kunstencentra, dan klopt er iets niet.
Daarom staat in het coalitieakkoord 2015-2019 geschreven: Resultaat 13 “meer Friezen nemen deel aan muziek- dans- en toneellessen.”
Best een merkwaardige zin in een provinciaal coalitieakkoord, omdat deze taak normaal ge-sproken bij de gemeenten ligt, maar de SP vindt dat het probleem aanpakken belangrijker is dan signaleren wie er verantwoordelijk voor is.

Lees verder
7 september 2016

cultuur, taal, onderwijs en sport: iedereen kan meedoen

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Vandaag was de behandeling van de beleidsbrief “mei hert, holle en hannen.Een beleidsbrief waarbij de SP bij monde van Jacob W. van de Hoek, zich tevreden toonde: “het is concreter, biedt duidelijkheid en dit College stelt 2 miljoen extra aan extra geld beschikbaar.”

Lees verder
1 september 2016

Actie tegen gaswinning in Beetsterzwaag

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Beste strijdgenoten,
Op dinsdag 6 september om 15.00 uur zal er een korte ludieke protestactie gaan plaatsvinden bij het gemeentehuis van de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag.

Lees verder
24 juni 2016

SP stelt vragen over mogelijke misstanden bij aanleg Centrale As

​Naar aanleiding van berichtgeving in de media op 24 juni, over vermeende misstanden voor mensen die werken aan de aanleg van de Centrale As, heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Sietske Poepjes.

Lees verder
23 juni 2016

Friese Staten steunen initiatief SP voor weidevogelonderzoek Theunis Piersma

De biodiversiteit gaat hard achteruit; met een “race to the bottom” putten we onze bronnen en bodem uit ten koste van natuur, biodiversiteit en dus onze toekomst. Weidevogels fungeren als boegbeeld voor het herstel van de biodiversiteit in het boerenland, waarbij de grutto als gidssoort staat voor de verbondenheid van Friezen met het cultuurlandschap en de natuur. Om de gruttopopulatie van een neergaande naar een opgaande trend om te buigen is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van professor Theunis Piersma, richt zich op monitoring van overleving, verspreiding en voortplanting van de gruttopopulatie in Súdwestfryslân. Dit onderzoek richt zich op de gidssoort grutto, maar kan als graadmeter worden gezien voor de biodiversiteit in Friesland. Het onderzoek is in 2004 al van start gegaan en zou 16 jaar duren, maar dreigt niet afgerond te kunnen worden zonder extra gelden.

Lees verder
22 juni 2016

algemene beschouwingen: bij kritiek horen alternatieven

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Wij socialisten hebben altijd fundamentele kritiek op het kapitalisme. Waar korte-termijnbelangen en de wil van aandeelhouders regeren. Zolang wij keer op keer zien dat in Nederland grote bedrijven zoals Engie of Achmea voorrang krijgen in plaats van de mensen, hun omgeving en hun toekomst, zullen wij die fundamentele kritiek houden. Zolang de landelijke bezuinigingen op sociale voorzieningen, zorg en onderwijs de ongelijkheid en armoede alleen maar groter maken, zullen wij die kritiek houden.  Zolang we met een “race to the bottom” onze bronnen en bodem uitputten ten koste van natuur, biodiversiteit en dus onze toekomst zullen we die kritiek houden. 

Lees verder
2 juni 2016

Manifestatie tegen kleinschalige gaswinning in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Onder het motto “Laat Fryslân niet zakken” werd op zaterdag 28 mei jl. in Oppenhuizen gedemonstreerd tegen de kleinschalige gaswinning uit de Friese bodem. Oppenhuizen is een van de lokaties waar het bedrijf Vermilion van plan gas te gaan winnen.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Sinds de gaswinning in Groningen aan banden wordt gelegd, wordt er vaker uitgeweken naar Fryslân. Hier wil een viertal bedrijven gas winnen uit kleinere velden: naast Vermilion (Harlingen, Oppenhuizen en Nieuwehorne) zijn dit de NAM (Ternaard, Moddergat), Tulip Oil (Terschelling) en Engie (Schiermonnikoog).

Lees verder

Pagina's