h
9 december 2015

Op de eilanden nu elektrisch openbaar vervoer

Foto: SP

De SP Fryslan is blij en feliciteert de eilanden Ameland, Terschelling en Vlieland met het mooie eindresultaat van de onderhandelingen betreffende het openbaar vervoer. In navolging van Schiermonnikoog gaat Arriva met de haar toebedeelde aanbesteding zorgen voor elektrisch openbaar vervoer. Een mooi resultaat op weg naar schonere energie, een schoner milieu en een schonere lucht.

Lees verder
9 december 2015

Zorg dat zorg weer van ons wordt

Foto: SP

Heel veel mensen hebben boos gereageerd op het bericht in de kranten dat leden van de raad van toezicht Patyna meer gaan verdienen dan dat zij daarvoor deden.

Lees verder
24 november 2015

SP stelt vragen over varend ontgassen

Voor binnenvaartschepen die chemicaliën vervoeren is het soms nodig om de restanten van de lading uit de tanks te halen, omdat er anders geen volgende lading in kan.
Dit wordt meestal gedaan door al varend te ontgassen en vaak gaat het dan om benzeenhoudende stoffen.
Ook op het Prinses Margrietkanaal wordt gevaren door tankschepen en varend ontgast.De vrijkomende dampen bij het ontgassen kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en milieu, daarom heeft de Statenfractie van de SP de volgende vragen gesteld aan het College:​

Lees verder
19 november 2015

SP stelt vragen over aanbesteding door EBS

Voor Zuidoost Friesland en de Waddeneilanden wordt het Openbaar Vervoer opnieuw aanbesteed. EBS is één van de vier gegadigden voor deze aanbesteding. EBS is een dochterbedrijf van het Israëlische Egged, het bedrijf dat onder anderen het busvervoer verzorgt tussen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied en met steden in Israël. Die Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn een schending van Internationaal Humanitair Recht. Dit betekent dat Egged en de dochterbedrijven profiteren van de militaire bezetting.

Lees verder
15 november 2015

SP maakt ruimte voor zilte teelt in Noordoost-Fryslân

Tijdens Provinciale Staten van 11 november 2015 werd de begroting 2016 behandeld. Omdat de afspraken uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in deze begroting, kon de fractie zich er goed in vinden.

Lees verder
7 oktober 2015

stop TTIP

Foto: SP / sp.nl

TTIP, het handelsverdrag tussen de VS en Europa is vooral gunstig voor de multinationals, de handel in fossiele energie en de chemische industrie, maar een zeer slecht idee voor Fryslân. De toekomst van ons milieu, ons MKB en onze agrarische sector staat op het spel. En dan hebben we het nog niet eens over onze democratie!

Lees verder
30 september 2015

vluchtelingen welkom!

Foto: SP Groningen / SP Groningen

Vluchtelingen zijn van harte welkom in Fryslân. In internationale verdragen is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming tegen vervolging, terreur of oorlog. Mensen die op de vlucht zijn voor honger, oorlog en geweld verdienen het om opgevangen te worden. Het is onmenselijk om deze mensen aan de grenzen van Europa of Fryslan tegen te houden. De SP is dan ook blij dat een overgrote meerderheid van de politiek in Fryslân daar het zelfde over denkt.

Lees verder
23 september 2015

Rob Burger beëdigd als Commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend is Rob Burger door cdk Jorritsma
beëdigd als “commissielid, zijnde niet-Statenlid”.

Ook voor D66 en de VVD werden commissieleden
benoemd.

Rob is woonachtig in Appelscha en behalve
werkzaam bij academie Minerva ook galeriehouder.

Binnen de fractie zal Rob zich bezig houden met
met cultuur en onderwijs.

Lees verder
2 september 2015

Paarse krokodil

Foto: SP / web

Er is een boer in Fryslân die al jaren subsidie aanvraagt en krijgt voor agrarisch natuurbeheer. Ook voor 2014 was hem subsidie toegekend. Omdat er in een digitaal formulier echter een vinkje verkeerd terecht is gekomen bij de vraag of hij de subsidie uitbetaald wilde krijgen, is hem over 2014 niets uitgekeerd. Zijn bezwaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ongegrond verklaard.

Lees verder
28 augustus 2015

SP stelt vragen over uitblijven maatregelen N381

In juli heeft de SP afdeling Ooststellingwerf een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Daarin worden problemen bij de opwaardering van de N381 (Drachten – Drentse grens) tot stroomweg aan de orde gesteld: er worden vanaf Oosterwolde tot aan de Drentse grens namelijk geen of onvoldoende geluids- en zichtbeperkende maatregelen voor omwonenden genomen.

Lees verder

Pagina's