h
28 mei 2015

Geen gaswinning op Terschelling

Foto: SP / sp.nl
  Afgelopen woensdag demonstreerde een grote delegatie bewoners van Terschelling en sympathisanten tegen de plannen voor gaswinning op het waddeneiland. De SP steunt het protest. De Friese SP-gedeputeerde Michiel Schrier zwaaide de demonstranten in Harlingen uit en sprak zijn steun uit voor het protest. Bij het protest in Den Haag was SP-Kamerlid Eric Smaling aanwezig.
Lees verder
20 mei 2015

coalitieakkoord: omdat ieder mens telt!

Bijdrage in eerste termijn van fractievoorzitter Fenna Feenstra, bij de behandeling van het coalitieakkoord 2015 - 2019

Lees verder
15 mei 2015

SP bestuurt mee! kansen voor iedereen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vandaag presenteerden SP, FNP, VVD en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2015 – 2019.

Lees verder
25 april 2015

Der is genôch foar eltsenien

Foto: SP / sp.nl

Er is genoeg voor iedereen!
Maar de koek is niet eerlijk verdeeld.

Lees verder
18 april 2015

Michiel Schrier kandidaat Gedeputeerde voor SP

Foto: Klaas Jellesma / SP Fryslân

Zaterdag heeft de SP op haar regioconferentie Michiel Schrier(1972) uit Drachtstercompagnie naar voren geschoven als kandidaat gedeputeerde. ‘Met de keuze voor Michiel Schrier hebben wij er alle vertrouwen in dat belangrijke onderwerpen voor de SP op een goede manier voor het voetlicht zullen komen’, aldus fractievoorziter Fenna Feenstra. Michiel Schrier is al zeven jaar raadslid in de gemeente Smallingerland en betrokken bij de formatie van een nieuw college.

Lees verder
9 april 2015

Tineke Mollema beëdigd als commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Tineke Mollema is vanochtend door CdK Jorritsma beëdigd als commissielid. Tineke stond als nummer 6 op de lijst voor de SP en is dus eerste opvolger.

Lees verder
3 april 2015

SP gaat door in de onderhandelingen

Foto: SP

De SP kan zich vinden in het advies van informateur Geart Benedictus, waarin de SP gezien wordt als een volwaardige partner om het verdere traject van de onderhandelingen in te gaan. Het doet ook recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP één van de grote winnaars was.

Lees verder
26 maart 2015

Nieuwe Statenleden beëdigd

Foto: Tomas van der Meer / SP Fryslân

Vandaag zijn in Provinciale Staten vijf Statenleden beëdigd voor de SP: Fenna Feenstra, Jacob W. van der Hoek, Renny van der Heide, Pieter Kraaima en Machiel Aarten.

Lees verder
26 maart 2015

Samenwerken kan ook in Fryslân

In de analyse van Atze Jan de Vries in de LC van 25 maart wordt de SP bij voorbaat al uitgesloten van de coalitie-onderhandelingen wegens een te grote programmatische afstand. Ik vraag mij af hoe het mogelijk is dat in het college van provinciale staten van Brabant en Zuid-Holland de SP de afgelopen jaren heeft aangetoond constructief samen te kunnen werken met zowel het CDA als de VVD. Zelfs op het gebied van landbouw.

Lees verder

Pagina's