h
23 september 2015

Rob Burger beëdigd als Commissielid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend is Rob Burger door cdk Jorritsma
beëdigd als “commissielid, zijnde niet-Statenlid”.

Ook voor D66 en de VVD werden commissieleden
benoemd.

Rob is woonachtig in Appelscha en behalve
werkzaam bij academie Minerva ook galeriehouder.

Binnen de fractie zal Rob zich bezig houden met
met cultuur en onderwijs.

Lees verder
2 september 2015

Paarse krokodil

Foto: SP / web

Er is een boer in Fryslân die al jaren subsidie aanvraagt en krijgt voor agrarisch natuurbeheer. Ook voor 2014 was hem subsidie toegekend. Omdat er in een digitaal formulier echter een vinkje verkeerd terecht is gekomen bij de vraag of hij de subsidie uitbetaald wilde krijgen, is hem over 2014 niets uitgekeerd. Zijn bezwaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is ongegrond verklaard.

Lees verder
28 augustus 2015

SP stelt vragen over uitblijven maatregelen N381

In juli heeft de SP afdeling Ooststellingwerf een brief gestuurd naar het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Daarin worden problemen bij de opwaardering van de N381 (Drachten – Drentse grens) tot stroomweg aan de orde gesteld: er worden vanaf Oosterwolde tot aan de Drentse grens namelijk geen of onvoldoende geluids- en zichtbeperkende maatregelen voor omwonenden genomen.

Lees verder
20 augustus 2015

Aandeelhouders Alliander: Stop immoreel gegraai topbestuurders

De statenfracties van SP Gelderland, SP Noord-Holland, SP Fryslân en SP Amsterdam zijn boos en verontwaardigd over het feit dat Netwerkbedrijf Alliander de normen voor topsalarissen zonder blikken of blozen omzeilt. Volgens onderzoek van het Algemeen Dagblad zoekt het bedrijf bewust de mazen in de wet op. Weer lijkt het bedrijf weg te zullen komen met het hoge beloningsbeleid. 

Lees verder
25 juni 2015

SP brengt Friese Staten in actie tegen TTIP

Momenteel onderhandelt de Europese Commissie met de Verenigde Staten over een vrijhandelsverdrag (TTIP) en er is een verdrag (CETA) tussen de EU en Canada in de maak. De SP-fractie maakt zich zorgen dat met het wegnemen van handelsbeperkingen ook standaarden worden weggenomen dien juist zijn bedoeld om burgers te beschermen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Met het handelsverdrag en de daarbij behorende private rechtbank kunnen bedrijven landen of regio's aanklagen als regels of standaarden de winst van bedrijven vermindert. Fractievoorzitter Fenna Feenstra: "Onze Friese statements over schaliegas en gentechnologie worden door TTIP een lachertje. Onze boeren krijgen niet meer de kans eerlijke produkten voor eerlijke prijzen te produceren. De democratie en onze rechtsstaat worden aangetast. Het is niet voor niets dat milieuorganisaties, vakbonden en boerenorganisaties waarschuwen voor TTIP."

Lees verder
24 juni 2015

"het kan wel": boekpresentatie Emile Roemer in Leeuwarden

Foto: sp / sp

Dinsdag 7 juli presenteert Emile Roemer zijn nieuwe boek "Het kan wel" in De Koperentuin in Leeuwarden. In "Het kan wel" trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting?Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is?

Lees verder
28 mei 2015

Geen gaswinning op Terschelling

Foto: SP / sp.nl
  Afgelopen woensdag demonstreerde een grote delegatie bewoners van Terschelling en sympathisanten tegen de plannen voor gaswinning op het waddeneiland. De SP steunt het protest. De Friese SP-gedeputeerde Michiel Schrier zwaaide de demonstranten in Harlingen uit en sprak zijn steun uit voor het protest. Bij het protest in Den Haag was SP-Kamerlid Eric Smaling aanwezig.
Lees verder
20 mei 2015

coalitieakkoord: omdat ieder mens telt!

Bijdrage in eerste termijn van fractievoorzitter Fenna Feenstra, bij de behandeling van het coalitieakkoord 2015 - 2019

Lees verder
15 mei 2015

SP bestuurt mee! kansen voor iedereen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vandaag presenteerden SP, FNP, VVD en CDA hun coalitieakkoord voor de periode 2015 – 2019.

Lees verder
25 april 2015

Der is genôch foar eltsenien

Foto: SP / sp.nl

Er is genoeg voor iedereen!
Maar de koek is niet eerlijk verdeeld.

Lees verder

Pagina's