h
7 november 2014

SP vraagt duidelijkheid over verwerking bedrijfsafval in REC Harlingen

De SP Statenfractie heeft tijdens haar werkbezoek aan de REC, net als de stichting Afvaloven Nee, geconstateerd dat in de afvaloven (REC) in Harlingen veel plastic, karton en papier verbrand wordt. Stichting Afvaloven Nee heeft al een beroep gedaan op Omrin om daarmee te stoppen. Er werd echter simpelweg gesteld dat men daar geen gehoor aan wilde geven omdat het om bedrijfsafval ging.

Lees verder
27 oktober 2014

Fenna Feenstra gekozen als lijsttrekker

Fenna Feenstra is afgelopen zaterdag op de regio-conferentie in Leeuwarden unaniem gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 door de afgevaardigden van de Fryske SP afdelingen.

Lees verder
2 oktober 2014

Stop de afbraak, red de zorg!

Vanochtend werd staatssecretaris van Rijn bij Sunenz in Drachten opgewacht door ruim 60 actievoerders, die boos zijn vanwege het afbraakbeleid van dit Kabinet.

Lees verder
24 september 2014

geen steun voor vangnet ontslagen zorgmedewerkers

Bij de behandeling van de nota zorgeconomie heeft de SP zich vooral sterk gemaakt voor behoud van banen. Jacob W. van der Hoek: “De ontslaggolf in de zorg is al even gaande en zal alleen maar groter worden. Men spreekt alleen in Fryslân al van 1830 personen in de komende paar jaar.

Lees verder
24 september 2014

De roep om de sapcentrifuge

Transparantie is als een sapcentrifuge. Iedereen heeft hem in huis, maar niemand gebruikt het. In het geval van Omrin wordt er al jarenlang gevraagd om transparant te zijn over de verbrandingstemperatuur van de REC te Harlingen, die aangeeft of het afval wel goed verbrand wordt zodat er geen nare uitstoot ontstaat.

Lees verder
22 september 2014

Motie herstructurering Friese woningvoorraad

In april 2012 is een motie van de SP aangenomen met de volgende tekst:

Lees verder

Fenna Feenstra lijsttrekker SP

Fenna Feenstra uit Sneek is voorgedragen als lijsttrekker voor de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 in Fryslân.

Lees verder
11 september 2014

Fenna Feenstra kandidaat lijsttrekker voor de SP

Fenna Feenstra (43) uit Sneek is door de kandidatencommissie van de SP voorgedragen als lijsttrekker voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Lees verder
10 september 2014

buurtonderzoek rondweg Lemmer

Maandagavond 8 september zijn leden van de SP samen met de Provinciale Statenfractie in Lemmer langs de deuren gegaan, om omwonenden te vragen naar hun mening over de rondweg. Hillie de Koe van SP de Friese Meren: "Er is een klankbordgroep in het leven geroepen en ook waren er inloopbijeenkomsten, maar niet iedereen wil of kan daaraan meedoen of naar toe. Daarom hebben we ook in Lemmer de beproefde SP-methode van "buurten in de buurt" toegepast: aanbellen en vragen stellen."

Lees verder
25 juni 2014

Vogels, vee en ruimte in PS

Bij de behandeling van de Weidevogelnota heeft de Fenna Feenstra namens de SP de nadruk gelegd op twee zaken die noodzakelijk zijn voor de verbetering van de weidevogelstand: educatie en – heel banaal – geld. Daarvoor zijn samen met GrienLinks enkele moties en amendementen ingediend. Helaas is geen daarvan aangenomen.

Lees verder

Pagina's