h
19 februari 2015

Oproep SP: zoek met Rabobank, boeren en de melkfabrieken naar echte oplossingen

Bij de behandeling van de muizenschade tijdens de statenvergadering van 18 februari 2015 riep SP Statenlid Fenna Feenstra op om niet langer te doen aan symptoombestrijding maar om nu eindelijk de echte oorzaken aan te gaan pakken. Gedeputeerde Staten willen de boeren namelijk een krediet beschikbaar stellen ter compensatie van de geleden schade als gevolg van de muizeninvasie.

Lees verder
18 februari 2015

Fenna Feenstra: Kulturele Haadstêd, het einde van de kunst?

Foto: AA-fotografie / SP Fryslân

Kunst leeft. Kunst is de ziel van elke cultuur; zij spiegelt, vormt en bindt. Mensen ontmoeten elkaar bij de plaatselijke harmonie of de toneelvereniging. Kunst brengt een dorp samen. Maar kunstenaar zetten ons ook aan het denken. Zij uiten kritiek op onze maatschappij in woord en in beeld. Kunst zorgt ervoor dat we niet smal denken maar breed blijven denken. Kunstenaars zijn ook bij uitstek de creatievelingen die experimenteren met nieuwe techniek. Leonardo Da Vinci is misschien wel de bekendste maar ook nu zijn kunstenaars zoals Daan Roosengaarde bezig met het toepassen van nieuwe techniek.

Lees verder
17 februari 2015

Emile Roemer bezoekt Fryslân

Foto: media.sp.nl / SP

Donderdag 19 februari 2015 brengt SP-leider Emile Roemer een bezoek aan de provincie Fryslân. De SP-leider zal de dag beginnen bij ziekenhuis de Sionsberg, waar hij afgelopen november samen met medewerkers op de barricaden stond om hun Sionsberg open te houden. Destijds zegde hij toe terug te komen als het ziekenhuis weer open zou zijn.

Lees verder
14 februari 2015

met muziek en dans de campagne in

Foto: Jolanda Geerling van Overhagen / SP Fryslân

Met een verrassende actie in Drachten heeft SP Fryslân vandaag haar campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen afgetrapt.

Lees verder
11 februari 2015

SP: gaswinning Terschelling mag niet doorgaan

Afgelopen januari hebben de volledige staten op één stem na  een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen “krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.” Nu Tulip Oil komt met een voorstel om naar gas te boren bij Terschelling-Noord moet Fryslân volgens de SP nu ook de daad bij woord voegen en de plannen tegenhouden.

Lees verder
17 december 2014

SP-motie dorpsmolens aangenomen

Vandaag vond in de Friese Staten het misschien wel belangrijkste debat van deze Statenperiode plaats over de plaatsing van 530,5 megawatt aan windturbines. Het college had hiervoor een voorstel gedaan: 350 megawatt in het IJsselmeer ( het Windpark Fryslân), 36 megawatt op de Kop Afsluitdijk en twee reservelocaties van elk 12 megawatt bij Heerenveen. Samen met de 160 megawatt die al in de provincie staat opgesteld zou er dan ook nog een beetje kunnen worden gesaneerd. In het collegevoorstel stond dat men geen nieuwe dorpsmolens of opschaling daarvan toe wil staan. Een belangrijk punt voor de SP is om dorpen juist wel mogelijkheid te geven een dorpsmolen op te richten, te behouden en/of op te schalen, omdat hiervoor groot draagvlak bestaat en inwoners direct profiteren van de opbrengsten. Daarom diende de SP hiervoor een motie in die mede werd ondertekend door de PvdA, D66, GrienLinks, Christen Unie en Friese Koers. De motie werd met 22 stemmen voor en 21 tegen aangenomen.

Lees verder
10 december 2014

Marketing Fryslân

Tijdens de Statenvergadering vandaag stond onder anderen de regiomarketingorganisatie “Merk Fryslân” op de agenda. Het werkveld van de organisatie bestaat uit toerisme, wonen, werken en studeren. De kernwaarden van het merk “Friesland” en de Wadden moeten worden uitgedragen en ontwikkeld in samenwerking met bedrijfsleven en overheden.

Lees verder
10 december 2014

Geen referendum windmolens

In Fryslân voeren we al jaren een discussie over het plaatsen van windmolens. In deze collegeperiode zouden we de knoop doorhakken, mede onder druk van de afspraak met het rijk om op Fries grondgebied voor 2020 een vermogen van 530,5 MW op te stellen.

Lees verder
13 november 2014

Vier punten verkiezingsprogramma binnen, nu de rest nog!

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 in Provinciale Staten op 12 november jl. heeft de SP een aantal moties ingediend, mede op basis van het nieuwe verkiezingsprogramma. Een viertal daarvan is aangenomen:

Lees verder
13 november 2014

Statenfractie reikt “kletskoek-award” uit

Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 op woensdag 12 november jl. heeft fractievoorzitter Jacob W. van der Hoek van de SP Fryslân aan het eind van zijn betoog de zogenaamde “kletskoek-award” uitgereikt aan gedeputeerde Hans Konst. Die kreeg de heer Konst voor de navolgende zin in de begroting 2015: “In het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegevens aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein.”Lees verder

Pagina's