h
23 november 2016

Actieplan geluidsoverlast laat veel te lang op zich wachten

Foto: Hillie de Koe / SP Frylan

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 23 november 2016 stelde SP fractievoorzitter Fenna Feenstra vragen over de geluidsoverlast die bewoners langs de nieuwe N381 (Drachten – Drentse grens) ervaren.

Lees verder
23 november 2016

Rob Burger beëdigd als vervangend Statenlid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Rob Burger is vanmiddag beëdigd als vervangend Statenlid door Commissaris van de Koning Joan Leemhuis. Rob Burger vervangt tijdelijk SP Statenlid Pieter Kraaima wegens ziekte. Rob Burger was al Commissielid sinds september 2015.

Lees verder
9 november 2016

Begroting 2017: op koers naar sociaal en groen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De 2e bestuursrapportage (Berap) 2016 en begroting 2017 zijn door de SP vooral getoetst aan haar belangrijkste speerpunten “sociaal en groen”.

Lees verder
26 oktober 2016

Machiel Aarten: OV goed aanbesteden; duurzaam en sociaal.

Foto: Hillie de Koe / fractie

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Nederlanders. We moeten er daarom samen voor zorgen dat OV voor iedereen toegankelijk is of wordt en betaalbaar blijft. De startnotitie is hierin veelbelovend. Uitgangspunt is het behoud van wat we hebben. Het kan dus alleen maar beter worden. En daar willen we als SP graag onze bijdrage in doen.

Lees verder
26 oktober 2016

Veelkleurig Fryslân

Foto: SP / persinfo.org

Het verdeelde stemmen van de SP over het voorstel om op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen heeft enige verbazing opgeroepen. De SP is immers voor een veelkleurige samenleving en dus ook voor een veelkleurig Fryslân? De discussie binnen de fractie van de SP ging dan ook niet daarover. De SP heeft jarenlang geijverd voor behoud van provinciale subsidies voor maatschappelijke organisaties als Tumba, COC en FSU.

Lees verder
28 september 2016

duurzame energie in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Er kwamen al veel positieve reacties op de beleidsbrief Duurzame Energie bij de commissievergadering over het onderwerp en vandaag in de Statenvergadering waren die er weer. Vanzelfsprekende duurzaamheid is een kernwaarde in het coalitieakkoord, dus was de inhoud van deze beleidsbrief ook naar verwachting. Concrete doelen stellen en de boel even flink scherp stellen. Op naar 20% besparing in 2020, naar 25% duurzame energie in 2025 en de eigen provinciale organisatie energieneutraal in dat zelfde jaar.

Lees verder
14 september 2016

doe mee: laat de NAM beven!

Foto: Coalitie Gasverzet / facebook Coalitie Gasverzet

Zaterdag 24 september krijgt de NAM een koekje van eigen deeg. Actiegroep Laat Fryslân Niet Zakken is solidair met Coalitie Gasverzet Groningen en doet mee met de actie “Laat de NAM beven!” op zaterdag 24 september om 14.00 uur in Assen.
Lees meer over deze actie via: https://www.facebook.com/events/1298532020164512/
We willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen en daarom vragen we jullie om dit even door te geven via m.aarten  (at) fryslan.nl of via de facebookpagina van Laat Fryslân Niet Zakken: http://www.facebook.com/laatfrieslandnietzakken/

Lees verder
14 september 2016

muziek, dans en toneelles: meer dan "uur-cultuur"

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Op de dag dat Provinciale Staten vele tientallen miljoenen beschikbaar stelde voor Culturele Hoofdstad 2018, sloot het kunstencentrum in Leeuwarden haar deuren.
Wegbezuinigd.
Dit is de SP altijd een doorn in het oog geweest; als je een groot cultureel evenement organiseert, terwijl het slecht gaat met muziekscholen en kunstencentra, dan klopt er iets niet.
Daarom staat in het coalitieakkoord 2015-2019 geschreven: Resultaat 13 “meer Friezen nemen deel aan muziek- dans- en toneellessen.”
Best een merkwaardige zin in een provinciaal coalitieakkoord, omdat deze taak normaal ge-sproken bij de gemeenten ligt, maar de SP vindt dat het probleem aanpakken belangrijker is dan signaleren wie er verantwoordelijk voor is.

Lees verder
7 september 2016

cultuur, taal, onderwijs en sport: iedereen kan meedoen

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Vandaag was de behandeling van de beleidsbrief “mei hert, holle en hannen.Een beleidsbrief waarbij de SP bij monde van Jacob W. van de Hoek, zich tevreden toonde: “het is concreter, biedt duidelijkheid en dit College stelt 2 miljoen extra aan extra geld beschikbaar.”

Lees verder
1 september 2016

Actie tegen gaswinning in Beetsterzwaag

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Beste strijdgenoten,
Op dinsdag 6 september om 15.00 uur zal er een korte ludieke protestactie gaan plaatsvinden bij het gemeentehuis van de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag.

Lees verder

Pagina's