h
4 maart 2015

Eerlijke banen: 100% Sociaal

De Friese werkgelegenheid en leefbaarheid moeten gestimuleerd worden. Daartoe doen wij in dit plan vele voorstellen. Onze voorstellen gaan over echte banen. Eerlijke banen die duurzaam en sociaal zijn. We hebben voorstellen om het MKB meer kans te geven hun bedrijf op te zetten of voort te zetten. We hebben voorstellen op het gebied van banen in het openbaar vervoer, banen in het fossielvrij maken van onze provincie.  De provincie moet wat ons betreft de als eerste haar verantwoordelijkheid hierin nemen en al het werk dat ze uitbesteed moet eerlijk, duurzaam en sociaal zijn. We zetten de mensen die hun baan verliezen in de zorg niet in de kou maar vangen ze op.  De SP werkt zowel op landelijk als op regionaal en lokaal niveau hard om deze plannen te verwezenlijken. Het is tijd voor eerlijke banen, banen die blijven. 100% sociaal.

Lees verder
28 februari 2015

Kampanje rûnom yn Fryslân

Foto: Carla van der Hoek / SP Fryslân

Foto: Marja Bos / SP Fryslân
Lees verder
20 februari 2015

Emile Roemer bezocht Fryslân

Foto: Tomas van der Meer / SP Fryslân

19 februari bezocht Emile Roemer Dokkum en Pingjum.

Foto: Tomas van der Meer / SP Fryslân
Lees verder
19 februari 2015

Oproep SP: zoek met Rabobank, boeren en de melkfabrieken naar echte oplossingen

Bij de behandeling van de muizenschade tijdens de statenvergadering van 18 februari 2015 riep SP Statenlid Fenna Feenstra op om niet langer te doen aan symptoombestrijding maar om nu eindelijk de echte oorzaken aan te gaan pakken. Gedeputeerde Staten willen de boeren namelijk een krediet beschikbaar stellen ter compensatie van de geleden schade als gevolg van de muizeninvasie.

Lees verder
18 februari 2015

Fenna Feenstra: Kulturele Haadstêd, het einde van de kunst?

Foto: AA-fotografie / SP Fryslân

Kunst leeft. Kunst is de ziel van elke cultuur; zij spiegelt, vormt en bindt. Mensen ontmoeten elkaar bij de plaatselijke harmonie of de toneelvereniging. Kunst brengt een dorp samen. Maar kunstenaar zetten ons ook aan het denken. Zij uiten kritiek op onze maatschappij in woord en in beeld. Kunst zorgt ervoor dat we niet smal denken maar breed blijven denken. Kunstenaars zijn ook bij uitstek de creatievelingen die experimenteren met nieuwe techniek. Leonardo Da Vinci is misschien wel de bekendste maar ook nu zijn kunstenaars zoals Daan Roosengaarde bezig met het toepassen van nieuwe techniek.

Lees verder
17 februari 2015

Emile Roemer bezoekt Fryslân

Foto: media.sp.nl / SP

Donderdag 19 februari 2015 brengt SP-leider Emile Roemer een bezoek aan de provincie Fryslân. De SP-leider zal de dag beginnen bij ziekenhuis de Sionsberg, waar hij afgelopen november samen met medewerkers op de barricaden stond om hun Sionsberg open te houden. Destijds zegde hij toe terug te komen als het ziekenhuis weer open zou zijn.

Lees verder
14 februari 2015

met muziek en dans de campagne in

Foto: Jolanda Geerling van Overhagen / SP Fryslân

Met een verrassende actie in Drachten heeft SP Fryslân vandaag haar campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen afgetrapt.

Lees verder
11 februari 2015

SP: gaswinning Terschelling mag niet doorgaan

Afgelopen januari hebben de volledige staten op één stem na  een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen “krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.” Nu Tulip Oil komt met een voorstel om naar gas te boren bij Terschelling-Noord moet Fryslân volgens de SP nu ook de daad bij woord voegen en de plannen tegenhouden.

Lees verder
17 december 2014

SP-motie dorpsmolens aangenomen

Vandaag vond in de Friese Staten het misschien wel belangrijkste debat van deze Statenperiode plaats over de plaatsing van 530,5 megawatt aan windturbines. Het college had hiervoor een voorstel gedaan: 350 megawatt in het IJsselmeer ( het Windpark Fryslân), 36 megawatt op de Kop Afsluitdijk en twee reservelocaties van elk 12 megawatt bij Heerenveen. Samen met de 160 megawatt die al in de provincie staat opgesteld zou er dan ook nog een beetje kunnen worden gesaneerd. In het collegevoorstel stond dat men geen nieuwe dorpsmolens of opschaling daarvan toe wil staan. Een belangrijk punt voor de SP is om dorpen juist wel mogelijkheid te geven een dorpsmolen op te richten, te behouden en/of op te schalen, omdat hiervoor groot draagvlak bestaat en inwoners direct profiteren van de opbrengsten. Daarom diende de SP hiervoor een motie in die mede werd ondertekend door de PvdA, D66, GrienLinks, Christen Unie en Friese Koers. De motie werd met 22 stemmen voor en 21 tegen aangenomen.

Lees verder
10 december 2014

Marketing Fryslân

Tijdens de Statenvergadering vandaag stond onder anderen de regiomarketingorganisatie “Merk Fryslân” op de agenda. Het werkveld van de organisatie bestaat uit toerisme, wonen, werken en studeren. De kernwaarden van het merk “Friesland” en de Wadden moeten worden uitgedragen en ontwikkeld in samenwerking met bedrijfsleven en overheden.

Lees verder

Pagina's