h

Nieuws uit 2009

12 december 2009

Ook onderwijs is slachtoffer managerscultuur

Het (basis-)onderwijs in Nederland maar vooral dat in Fryslân wordt steeds meer gezien als slecht, lastig en dus rijp voor reorganisatie. In sommige gebieden in Fryslân zijn scholen al samengevoegd in grote fusieorganisaties die hun scholen verspreid zien in een groot gebied. In de Zuidwesthoek bijvoorbeeld. In totaal 29 basisscholen met 2200 leerlingen. Men is trots op die prestatie. Maar de vraag is natuurlijk of die trots wel terecht is. Nog afgezien van het feit of een eventuele herindeling door zal gaan die een wig zal drijven in deze gefuseerde organisatie en deze wellicht zal versplinteren.

Lees verder
22 november 2009

Takendiscussie provincie is een farce

Sinds enige tijd woedt er in de Friese Staten een door de landelijke politiek opgedrongen discussie die tot doel heeft om de provincies zich te laten herbezinnen op de taken die zij verrichten. Klinkt goed zou je zeggen, dat is af en toe nodig en daar ben ik het van harte mee eens. Maar zo simpel ligt het niet. De hele discussie is natuurlijk van te voren al geregisseerd door Den Haag. De provincies mogen voor de vorm nog even een duit in het zakje doen en klaar is Kees. En wat heeft Kees dan wel voor elkaar gekregen?

Lees verder
16 november 2009

SP'ers lopen tegen verhoging AOW-leeftijd

Marloes de Jong en Jan Drost van de Friese SP liepen zaterdag een protestwandeling tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Symbolisch werd een afstand van 67 kilometer afgelegd tussen Leeuwarden en Joure.

Lees verder
14 november 2009

Cultureel leven in Fryslân in gevaar

Nadat kunstencentrum A7 failliet is gegaan door, volgens de SP, falend overheidsbeleid, staat de volgende culturele faciliteit alweer onder grote druk die het moeilijk zo niet onmogelijk maakt om goed te kunnen functioneren. Dit omdat de gemeente Dongeradeel bezuinigingen wil doorvoeren die leiden tot een verhoging van meer dan 300 procent van het lesgeld. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de bezuinigingen op Opus 3.

Lees verder
12 november 2009

Kritiek SP op Haadstêd 2018 bruut de mond gesnoerd

Op een uitzonderlijke Statenvergadering waar o.a. het agendapunt “Fryslân Kulturele Haadstêd 2018” is behandeld, werd de SP het woord ontnomen door Commissaris van de Koningin Jorritsma tijdens de eerste zin van het betoog. De SP wilde haar aanvankelijke steun voor het plan intrekken en dit toelichten maar kreeg daartoe geen gelegenheid. De fractie is verbaasd en onaangenaam verrast door de handeling van de CdK en de manier waarop dit gebeurde. In een eerder stadium werd een interpellatie van de SP over het onderwerp ook al niet gehonoreerd door een meerderheid die bestond uit de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU. Oppositiepartij FNP merkte op dat het nog niet eerder is voorgekomen dat een interpellatie door de Staten is geweigerd.

Lees verder
12 november 2009

AOW-actiedag op 21 november TT Hal Assen

Inmiddels is duidelijk dat veel mensen tegen de kabinetsplannen zijn. De FNV wil dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer luisteren naar wat het Nederlandse volk wil. Daarom wordt er actie gevoerd. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 11.00 en 13.00 uur in vier verschillende plaatsen door het hele land. Het programma wordt opgeluisterd met muziek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier