h

Nieuws uit 2010

12 november 2010

kandidatenlijst en programma vastgesteld

Afgevaardigden van de Fryske SP-afdelingen hebben op de regio-conferentie het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 vastgesteld.
Jos van der Horst uit Drachten werd gekozen als lijsttrekker. Jacob van der Hoek uit Bakkeveen en Maria de Vries uit Leeuwarden staan op de tweede en derde plaats.

Lees verder
11 november 2010

Fryslân toekomstbestendig?

Deze week hebben provinciale Staten de begroting voor 2011 besproken en vastgesteld. Een bijzondere rol was weggelegd voor de fractie van Grien Links, die met een groot aantal doortimmerde wijzigingsvoorstellen kwam. Maar ondanks alle lof die ze daarvoor kregen toegezwaaid, bleef ook daarvan na de stemming maar weinig over.
Onze fractie had zich vooral geconcentreerd op een drietal moties, naast veel moties van FNP en Grien Links die we mede hebben ingediend. Onze moties gingen over de groene variant van de Centrale As, het verlengen van het Sociaal Investeringsfonds en doorgaan met subsidie voor het nationaal jeugddebat. Geen van deze moties werd geaccepteerd

Lees verder
4 oktober 2010

Jos van der Horst kandidaat lijsttrekker SP

Jos van der Horst uit Drachten is de beoogde lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Van der Horst is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van Smallingerland.
Het zittende Statenlid Jacob W. van der Hoek uit Bakkeveen staat op plaats 2. Op de plaatsen 3 t/m 6 van de conceptlijst staan respectievelijk Maria de Vries uit Leeuwarden, Willem Sikkema uit Drachten, Fenna Feenstra uit Sneek en Jeffrey Brakenhoff uit Leeuwarden.

Lees verder
22 september 2010

Verklaring Jacob W. van der Hoek

Hieronder de verklaring zoals Jacob W. van der Hoek die heeft uitgesproken tijdens de tijdens Statenzitting van 22-09-2010 (met daaronder de Nederlandse vertaling):

Lees verder
12 september 2010

Fryslân massaal achter besluit SP partijbestuur.

Vertegenwoordigers van de afdelingen van de SP in Fryslân kwamen vrijdagavond 10 september voor een regio overleg bijeen in Leeuwarden. Op de agenda stond onder andere de situatie in de afdeling Sneek en daaraan gekoppeld deelname aan de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente die rond Sneek ontstaat in november.

Lees verder
8 september 2010

Statenlid Klerks legt functie neer

Het landelijk SP bestuur heeft op 3 september besloten dat de SP niet deel mag nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid West Fryslân.
Het afdelingsbestuur ter plaatse wilde wel deelnemen en was teleurgesteld door de landelijke beslissing. Ondertussen is het afdelingsbestuur van Sneek in zijn geheel afgetreden.
Naar aanleiding van deze perikelen over het niet deelnemen van de SP aan de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest Fryslân in november heeft Statenlid Richard Klerks besloten zijn zetel in Provinciale Staten ter beschikking te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier