h

Nieuws uit 2010

1 september 2010

oppositie in Staten verbaast zich over huis-aan-huiskrant college

De Statenfracties van VVD, FNP, SP en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van een verzoek van de provinciale afdeling communicatie, met als onderwerp: huis-aan-huiskrant Gedeputeerde Staten.

Lees verder
30 augustus 2010

Chipkaart blijkt (alweer) een onding

Gedeputeerde Staten wilde de ov-chipkaart voor de bus i.p.v. februari 2011 al in oktober van dit jaar in heel Noord-Nederland invoeren. Daar wordt nu van afgezien vanwege het zoveelste probleem. Het blijkt vooral voor ouderen nu te ingewikkeld. Week-, maand- en jaarkaart blijven vooralsnog bestaan, de strippenkaart verdwijnt. De SP is niet voor invoering van de ov-chipkaart, mede gelet op de te verwachten hogere kosten en het feit dat het systeem in veel gevallen te ingewikkeld is voor de consument. Reizigersorganisatie Rover bevestigt deze stellingname en bestempelde de ov-chipkaart als een mislukking. De SP Statenfractie stelde al eerder vraagtekens bij de haalbaarheid van invoering van de ov-chipkaart en maakt zich zorgen over de gevolgen voor de consument. ANBO en ROCOV hebben aangegeven dat voorlichting aan de consument, het aantal distributiepunten en de locatie daarvan te wensen over laten. Dit lijkt nu eindelijk ook door te dringen tot GS.

Lees verder
12 augustus 2010

Handen af van de studiefinanciering!

PvdA, VVD, D66 en GroenLinks willen nog meer gaan bezuinigen op onderwijs. Een van de maatregelen is het schrappen van de studiebeurs. Volgens de bovengenoemde partijen is de basisbeurs niet betaalbaar in de toekomst en ook het CDA wil op onderwijs bezuinigen, door voor sommige studies een nog hoger collegegeld te vragen. Volgens de SP ligt het anders en is het plan niets meer dan hetzelfde smoesje dat ook bij de verhoging van de pensioenleeftijd wordt gebruikt om de rekening van de crisis bij de verkeerde groep neer te leggen.

Lees verder
10 augustus 2010

Laagdrempelige jeugdzorg in Fryslân in gevaar

De Statenfractie van de SP heeft met ongerustheid kennis genomen de berichten over de voorgenomen sluiting van een derde van de in Fryslân aanwezige consultatiebureaus. Van de 93 consultatiebureaus die er nu zijn, blijven er in de nieuwe situatie 64 over die opgaan in centra voor jeugd en gezin. De beslissing hierover zou deze maand (juli) al moeten vallen. Consultatiebureaus, instituten binnen de Jeugdgezondheidszorg, verzorgen gratis medische basiszorg en preventie bij alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Vaccinatie (RIVM programma), algemene controle, ontwikkeling, (borst)voeding en opvoeding komt hierbij aan bod.

Lees verder
30 juni 2010

Algemene beschouwingen bij de kaderbrief

In de Provinciale Statenvergadering van 30 juni 2010 werd de kaderbrief behandeld en naar aanleiding daarvan waren ook de algemene beschouwingen. De bijdrage van SP-fractievoorzitter:

Lees verder
22 april 2010

'Fryslân-actie CDA opportunistische verkiezingsstunt'

SP-Kamerlid Farshad Bashir zegt dat CDA-Kamerlid Atsma boter op zijn hoofd heeft met zijn actie tegen de samenvoeging van de noordelijke provincies. “Ik wil ook dat Fryslân als provincie blijft bestaan. Maar als Atsma als argumenten kleinschaligheid en draagvlak onder de Friezen aanvoert, dan heeft hij geen enkel recht van spreken. Dinsdag stemde hij nog voor een megagemeente in Fryslân bestaande uit 6 steden en 63 dorpen, waar geen enkel draagvlak voor is onder de bevolking.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier