h

Nieuws uit 2012

31 december 2012

Heilig vuur

31-12-2012 • Regiovertegenwoordiger Jos van der Horst blikt terug op een roerig jaar voor de SP. Hij kijkt echter ook vooruit en vindt door het heilig vuur in de SP genoeg aanknopingspunten om er een fantastisch 2013 van te maken.

Lees verder
19 december 2012

SP: Blijvende steun voor maatschappelijke organisaties


Betoog van fractievoorzitter Jos van der Horst, takendiscussie:
De fractie van de SP heeft een simpele meetlat voor elk voorstel waar over beslist moet worden. Dat is de menselijke maat. Nu valt het op provinciaal niveau vaak niet mee om deze meetlat er op te leggen. Het abstractieniveau waarop beslist moet worden ligt erg hoog en staat soms ver van de mensen af. Met deze discussie vandaag hebben we de mogelijkheid om ons ideaal van de menselijke maat in hoge mate te behouden voor de provincie. Een goed standpunt daarbij is: Onderzoek alles en behoud het goede. En dat is precies wat de fractie van de SP gedaan heeft aangaande het grootste discussiepunt in dit kerntakendispuut.

Lees verder
5 december 2012

SP stelt vragen over lobby Jorritsma voor JSF

De SP Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de lobby van Commissaris van de Koningin John Jorritsma voor de stationering van de nieuwe JSF op de Leeuwarder vliegbasis.

Lees verder
3 december 2012

veel aandacht voor kinderarmoede


Met de actie voor de deur van het provinciehuis van maandagmiddag is het de SP Statenfractie gelukt om veel aandacht te krijgen voor de vele duizenden kinderen die in armoede leven. De pers was in grote getale aanwezig en fractievoorzitter Jos van der Horst heeft volop de gelegenheid gehad om te vertellen over de aanleiding van de actie, die ook al in verschillende plaatsen in de provincie is gehouden en ook nog landelijk een vervolg krijgt.
Gedeputeerde mevrouw Schokker kwam kijken bij de actie en ook aan haar werd de flyer die over de actie werd gemaakt overhandigd. Mevrouw Schokker sprak van een actie "recht uit het hart".
De SP hoopt dat ook zij bij het huidige Kabinet aandacht zal vragen voor armoedebestrijding in Nederland.

Lees verder
3 december 2012

SP Fryslân roept bestuurders op: maak een eind aan armoede onder kinderen

In Fryslân voltrekt zich een stille tragedie. Zonder gezicht, zonder geluid, maar toch is het er. En het is schrijnend, want het treft de allerkleinsten van de provincie, zonder dat zij er iets aan kunnen doen. Er moet wat gebeuren.
Uit onderzoek van de SP in diverse gemeenten blijkt dat meer dan 8000 kinderen in Fryslân in armoede opgroeien. Thuis is te weinig geld voor een gezonde maaltijd, schoolreisjes, nieuwe kleren of een verjaardagscadeautje voor vriendjes. Kinderen die deze dagen hun schoen zetten treffen die steeds vaker leeg aan, de volgende ochtend.

Lees verder
29 november 2012

meldpunt nieuwe dienstregeling busvervoer

Op 9 december gaat de nieuwe dienstregeling in voor het busvervoer in de regio Noord-en Zuidwest-Fryslân.
Heeft u een melding of klacht over deze nieuwe dienstregeling, stuur dan een mail naar sp@fryslan.nl

Lees verder

Pagina's

U bent hier