h

Nieuws uit 2020

24 december 2020

Fijne feestdagen

Foto: SP / SP
9 december 2020

Provincie wil niet stoppen met jacht op haas en konijn

Foto: Durk v.d. Meulen / Bing.nl

De provincie is niet van plan om vooruitlopend op een landelijk verbod te stoppen met de jacht op hazen en konijnen. Dat antwoordde gedeputeerde Klaas Fokkinga op vragen van Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de Dieren tijdens de Statenvergadering op 25 november. De fracties vroegen om de stop omdat begin november haas en konijn zijn toegevoegd aan de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Naar aanleiding daarvan heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van LNV opgeroepen het schieten van haas en konijn te verbieden.

Lees verder
22 oktober 2020

SP maakt zich zorgen over schoon water Fryslân

Foto: Durk v.d. Meulen

Tijdens de Statenvergadering van 21 oktober stond de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda van Provinciale Staten. Schoon water is van vitaal belang voor Fryslân. Zowel voor de watervoorziening als voor de biodiversiteit. De SP maakt zich hier zorgen over.

Lees verder
25 september 2020

SP pleit voor sportbibliotheek

Tijdens de Statenvergadering van 16 september stond de Startnotitie Sport op de agenda. De SP is positief over de startnotitie.

Lees verder
25 september 2020

SP niet blij met aanpassing Nota beheer en schadebestrijding

Tijdens de Statenvergadering van 16 september stond de “Aanpassing Nota beheer en schadebestrijding” op de agenda van Provinciale Staten. Het liefst zou de SP zien dat het hele stuk op de schop zou gaan.

Lees verder
1 juli 2020

natuur, wind en kringloopvergadering

Foto: DM / pixaby.com

Pagina's

U bent hier