h

Nieuws uit 2007

30 november 2007

SP: Coalitie ontloopt verantwoordelijkheid

Tijdens de realisatie van de tijdelijke huisvesting van Provinciale Staten zijn er misstanden geconstateerd die hebben geleid tot het indienen van een motie door de SP. Deze motie dringt aan op een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van deze misstanden om ze in de toekomst te kunnen voorkomen. In een voorstel van Gedeputeerde Staten wordt gesteld dat een meerderheid van het presidium de motie niet langer steunt.

Lees verder
30 november 2007

SP: Kabinet laat het Noorden zitten

• "Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings
torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder
29 november 2007

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven brengt werkbezoek aan MCL/De Batting Harlingen

SP-kamerlid Henk van Gerven zal maandag een werkbezoek brengen aan de Batting in Harlingen. Het ziekenhuis is in het nieuws omdat er grote ongerustheid heerst over de voorgenomen sluiting van de operatieafdeling van het plaatselijke ziekenhuis. De SP vreest dat deze maatregel het begin van het einde betekent voor het hospitaal. MCL Harlingen is niet alleen belangrijk voor de Harlingers, ook Vlielanders en Terschellingers moeten er terecht kunnen.

Lees verder
19 november 2007

SP: Blij met duidelijkheid over ZZL

PERSBERICHT • Al jaren lang is er gesteggel tussen de Provinciale Staten van Groningen en Fryslân en de regering in Den Haag over een snellere spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden. Voor Fryslân is het belangrijk dat er een aftakking komt die het mogelijk maakt om directer en dus sneller naar het Noorden te kunnen reizen. Dit maakt Fryslân aantrekkelijker voor economische activiteiten en als woonprovincie.

Lees verder
19 november 2007

Grote zorgen over voortbestaan maatschappelijke organisaties

PERSBERICHT • In de commissievergadering van jongstleden 14 november in de Provinciale Staten is er gesproken over een nieuw model voor de subsidiestructuur van de Friese maatschappelijke organisaties. Dat zijn bijvoorbeeld het FSU, COC, SOS telefonische hulpdienst maar ook vele anderen horen daarbij. In feite zijn het initiatieven vanuit de Friese samenleving die door burgers zijn opgericht en het welzijn van Fryslân proberen te bevorderen.

Lees verder
13 november 2007

SP stelt vragen over Harlinger vrachtwagenchauffeur in Franse gevangenis.

PERSBERICHT. Vorige week heeft SP Tweede Kamerlid Jan de Wit vragen gesteld aan de minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin over de Harlinger vrachtwagenchauffeur Klaas-Jan Bolt, die al ruim tweeënhalf jaar in voorarrest zit in een Franse gevangenis. Zoals het er nu naar uitziet zal zijn zaak pas in het voorjaar van 2008 voor de rechter komen. De SP wil dat de Nederlandse regering actie onderneemt om de Harlinger tot zijn proces in vrijheid te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier