h

Nieuws uit 2018

14 december 2018

Kappen met die klappijpen!

Foto: Durk / Fenna

Zeven keer een klappijp sinds 31 mei dit jaar. Door een combinatie van chloor en zwavel in het afval en hoge temperaturen in de oven zijn de stoomleidingen eerder dan verwacht doorgeroest bij de afvaloven. Elk moment kan er weer een stoomleiding klappen, met als gevolg dat het water uit de leidingen op het vuur komt en de afvaloven moet afstoken. Waar een normale afvaloven maar een keer per jaar te maken krijgt met een onvoorziene technische storing moddert deze afvaloven door met storingen waarvan men weet dat ze elk ogenblik weer kunnen gebeuren. Totdat de stoomleidingen echt worden gereviseerd wordt nu elk gat dichtgelast met een extra plaatje. Letterlijk het pleisterplakken van leidingen. Ondertussen is het wachten op de volgende klappijp. Elke keer dat een pijp klapt en het vuur een plens water over zich krijgt moet de afvaloven afstoken. Dit valt onder een storingsuur. De oven weigert echter de emissiegegevens van storingsuren te publiceren.

Lees verder
28 november 2018

SP stelt mondelinge vragen over zoutwinning

Foto: Machiel Aarten / Machiel

In Provinciale Staten (PS) van 28 november 2018 heeft de SP bij monde van woordvoerder Machiel Aarten tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over de rol van de provincie als aandeelhouder (via de NOM) bij zoutwinbedrijf Nedmag. Gezien de forse problemen rondom de zoutwinning, verzakkingen, schade aan gebouwen en infrastructuur, vervuiling van het grondwater door dieselolie, stelt de SP de morele vraag of de provincie als medeaandeelhouder wel onafhankelijk kan toezien op de veiligheid als zij zelf financiële belangen heeft in deze sector.

Lees verder
28 november 2018

SP pleit voor meer zeggenschap bij initiatiefvoorstel “anders formeren”

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Fenna Feenstra, fractievoorzitter SP Statenfractie Fryslân: “Mensen voelen zich niet betrokken bij de politiek omdat we de zeggenschap over hoe we willen samenleven hebben verkocht, te veel economische focus hebben, mensen veranderd hebben in consumenten en te vaak luisteren naar multinationals.

Lees verder
19 november 2018

verkiezingsprogramma 2019 - 2023 beschikbaar op de website

Foto: Hillie de Koe / Statenzaal provinciehuis

Zaterdag 17 november 2018 is door de leden het verkiezingsprogramma voor 2019 - 2023 vastgesteld. Je kunt het hier downloaden, zowel de Nederlandse als de Friese versie.

Lees verder
18 november 2018

SP verkiezingsprogramma: tijd voor rechtvaardigheid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

SP wil klimaatrechtvaardigheid

Lees verder
14 november 2018

staten steunen sp: financiële steun Expeditieschip Willem Barentsz

Foto: Hillie de Koe / stichting expeditieschip willem barendtz

De provinciale Statenfractie van de SP pleitte vandaag bij de begrotingsbehandeling voor extra geld voor het Willem Barentz project in Harlingen. De bouw van de replica die geheel door vrijwilligers is gedaan; het gratis toegankelijk zijn voor bezoekers en de informatievoorziening over de historie van het schip en de beroemde reis die het maakte is voor de SP reden om geld te willen uittrekken voor een vervolg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier