h

Nieuws uit 2018

25 juli 2018

windpark onder betere voorwaarden

Gezondheid is van het grootste belang voor ieder mens. De SP kon alleen met de voorwaarden voor het realiseren van windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop Afsluitdijk instemmen, als de gezondheid goed gewaarborgd kon worden. “Molens worden stilgezet als er gezondheidsgevaar blijkt,” heeft de Gedeputeerde toegezegd. Er komt een systeem waar bewoners te allen tijde nieuwe onderzoeken kunnen aandragen over gezondheid en windmolens en ook de overheid gaat dit continue in de gaten houden. Dit systeem wordt samen met de bewoners, de RIVM en de GGD opgezet onder regie van de provincie. Zo houden we de vinger aan de pols en nemen we direct maatregelen als blijkt dat er echt gevaar is.

Lees verder
20 juli 2018

Investeren in topsport?

Er is veel te doen rond de bouw van het nieuwe stadion van Sportclub Cambuur. De SP Statenfractie is van mening, dat geld investeren in professionele topsport niet kan, in dit geval omdat het gericht is op een kleine groep voetballers. Wel vinden wij het als SP belangrijk dat we investeren in lokale sportclubs en initiatieven waarbij iedereen mee kan doen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een lokale voetbal- of korfbalvereniging of een andere sportvereniging. Voor de SP is laagdrempelige toegang tot sport erg belangrijk.

Lees verder
29 juni 2018

Kadernota 2019

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Op woensdag 27 juni 2018 staat de Kadernota 2019 op de agenda van Provinciale Staten. Dit agendapunt kan worden gezien als de provinciale variant van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Tijdens haar bijdrage kijkt SP fractievoorzitter Fenna Feenstra zowel terug op de afgelopen drie jaar waarin de SP deel uitmaakte fan de coalitie, als vooruit naar het laatste jaar voor de verkiezingen in 2019.

Lees verder
27 juni 2018

windturbines Hiddum Houw

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

In de omgeving van Hiddum Houw is veel onrust ontstaan naar aanleiding van een plan voor een nieuw windmolenpark van negen grote molens van 208 meter. Op verzoek van verontruste bewoners heeft de SP gesproken met meerdere mensen die zich zorgen maken. Naar aanleiding van dat gesprek en de hoorzittingen waar veel mensen inspraken wilde de SP niet instemmen met het plan maar eerst de garantie dat de grootste zorgen opgelost zouden worden. Voorop staat dat de SP voorstander van windenergie is, maar zij dat het liefst realiseert samen met de mensen, met aandacht voor alle zorgen en met een goede verdeling van lasten en lusten.

Lees verder
20 juni 2018

Binnenvaart in Fryslân: veiligheid voorop

Foto: Hillie de Koe / mapio.net

In watersportprovincie Fryslân is het in de zomermaanden gezellig druk. Toeristen genieten, watersportondernemers runnen met hart en ziel hun bedrijf en iedereen geniet van het mooie landschap. Grote delen van het Fryske vaarwater worden ook gebruikt door de binnenvaart. Dan gaat het met name om het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal, maar ook naar Heerenveen en Drachten varen schepen tot 110 meter lengte (klasse Va). Vooral bij Earnewâld en Terherne levert dit problemen op.

Lees verder
2 juni 2018

#SamenTegenGas Harlingen

Foto: Sandra Beckerman / SP

Foto: Sandra Beckerman / SP
Lees verder

Pagina's

U bent hier