h

Nieuws uit 2018

31 oktober 2018

educatie en amateurkunst op 1!

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Agenda 2028. Dat is de
titel van het Collegevoorstel om te komen tot een “erfenis” van Culturele
Hoofdstad 2018 en vandaag op de agenda van Provinciale Staten.

Lees verder
29 oktober 2018

Provincie moet REC dwingen minder zoutzuur uit te stoten

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

In de Statenvergadering van 31 oktober 2018 gaan drie partijen (GrienLinks, SP en PvdA) gezamenlijk een motie indienen om het college te vragen streng te handhaven bij de afvalverbrander (de REC) in Harlingen. Deze stoot te veel zoutzuur (HCL) uit en zit daarmee ver boven de wettelijke norm. Dat heeft de afvalverbrander tot nu toe kunnen doen omdat – volgens de REC – de Nederlandse wet nog zo te interpreteren valt, dat er een vaste correctie op de meetwaardes van de uitstoot toegepast mag worden. In juli 2018 heeft het ‘Platform Kwaliteit Luchtmetingen’ daarom laten berekenen welke de juiste meetmethode is, zodat er niet meer verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Met de motie vragen de drie partijen dringend om toepassing van die correcte meetmethode. Opvallend feit: andere afvalverbranders (ARN Nijmegen, Zavin Dordrecht, HVC Dordrecht, AVR Rotterdam) halen de norm voor zoutzuur zelfs zonder meetcorrectie.

Lees verder
26 september 2018

Rob Burger opnieuw Statenlid

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vanochtend is Rob Burger uit Appelscha opnieuw beëdigd als Statenlid voor de SP.
Verving hij eerder al Pieter Kraaima bij ziekte, nu vervangt hij Renny van der Heide tijdelijk.
Wij wensen Rob veel succes en wensen Renny heel veel beterschap toe.

Lees verder
21 augustus 2018

SP Fryslân heeft zorgen over waterkwaliteit

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de waterkwaliteit in de provincie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier