h

Nieuws uit 2005

15 december 2005

Laat winst windenergie terugvloeien naar de burger (Persbericht)

Onze maatschappij slurpt energie en de vraag zal waarschijnlijk alleen nog maar toenemen. Hoe we het ook wenden of keren, we zullen steeds meer afhankelijk worden van alternatieve energie. De eindigheid van minerale energiebronnen gloort al aan de horizon.

Lees verder
15 december 2005

SP ondertekent initiatiefvoorstel monitorcentrum (Persbericht).

De instellingen Monitorcentrum en Fonds Noodhulp fungeren als instanties die bijdragen aan de hulp die in Fryslân verleend wordt aan dakloze asielzoekers.

Lees verder
15 december 2005

Ruimere regeling voor slachtoffers ATF brand genegeerd (Persbericht)

De ATF-brand die nu al weer jaren geleden woedde is nog steeds een heikel punt in Provinciale Staten. Volgens de mening van SP Fryslân hebben de autoriteiten gefaald in hun behandeling van deze ramp toen deze zich ontrolde. Zij betreurt dat de toen direct verantwoordelijke overheden hun verantwoordelijkheid hebben ontlopen, maar werd aangenaam verrast door het initiatief dat Provinciale Staten in deze genomen heeft.

Lees verder
9 december 2005

SP: Een Genereus Pardon is broodnodig

De huidige regering voert bij monde van Minister Verdonk een kil, koud, inhumaan en harteloos asielbeleid ten aanzien van de 26.000 asielzoekers die zij wil uitzetten, laten we daar maar geen doekjes omheen winden.
Het voorbeeld van normen en waarden dat zij neerzet met haar beleid spreekt boekdelen.
26.000 dossiers die de façade vormen voor 26.000 levens die onder constante druk verkeren, de meeste daarvan al jaren.

Lees verder
9 december 2005

SP Fryslân staat achter brandweeracties

De brandweeracties die in ons land, dus ook in Leeuwarden, worden gehouden kunnen rekenen op de steun van de SP, landelijk en ook in Fryslân.
Volgens de statenfractie is het tekenend dat zelfs instanties zoals de brandweer te kennen geven dat het (blus) water hen aan de lippen staat.De brandweer levert een enorme bijdrage aan de veiligheid van Nederland. Het werk is niet alleen fysiek zwaar, maar stelt de brandweerlieden ook bloot aan grote gevaren. Een vervroegde en specifieke uittredingsregeling waarin deze feiten worden erkend is en blijft naar de mening van de SP noodzakelijk.

Lees verder
9 november 2005

SP waarschuwt voor de gevaren van het Falcon avontuur

SP waarschuwt voor de gevaren van het Falcon avontuur (vergadering Prov Staten Fyslan)

Lees verder

Pagina's

U bent hier