h

Nieuws uit 2011

22 december 2011

Wij zijn gekke henkie niet!

Fryslân stemde woensdag tegen het deelakkoord natuur. Met een nipte meerderheid van 22 tegen 21 stemmen werd het natuurakkoord van Henk Bleker naar de prullenbak verwezen. Om hun standpunt kracht bij te zetten had de SP fractie voor t-shirts gezorgd met de tekst: "ik ben gekke henkie niet!" Naast de SP Statenleden, droeg ook de fractievoorzitter van GrienLinks, Irona Groeneveld zo'n t-shirt.

Lees verder
20 december 2011

“Kijken naar wat de natuur je te bieden heeft.”

Dat is het motto van Jan Jellema. Een van de drie boeren die SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven samen met de SP fractie Fryslân bezocht in het kader van het onderzoek “de boer aan het woord.” De SP zoekt samen met boeren naar antwoorden op uitdagingen in de melkveesector. De samenleving is steeds kritischer over de intensivering van de veehouderij. Aan de andere kant lijkt het of schaalvergroting een autonoom proces is dat gestuurd wordt door de economie en Brusselse regelgeving. Maar is dat ook zo? De SP ging op bezoek bij drie Friese melkveehouders en ging met ze in gesprek over de toekomst.

Lees verder
16 december 2011

Henk van Gerven laat de boer aan het woord

SP Tweedekamerlid Henk van Gerven in de melkkelder van boer Jan Johannes van Weperen in Oosterwolde. Hij is qua grootte de 3e boer in Nederland. Henk van Gerven bezoekt Fryske boeren, mede in het kader van de SP-enquête "de boer aan het woord"
Zie ook: www.sp.nl/milieu/boeraanhetwoord

Lees verder
14 december 2011

Henk van Gerven op werkbezoek bij boeren in Fryslân

Henk van Gerven bezoekt op vrijdag 16 december a.s. een aantal boeren in de provincie Fryslân. Het programma is zo opgezet, dat hij zowel bij een grote veehouder (500 koeien), een biologische en een jonge veehouder een bezoek brengt.

Lees verder
7 december 2011

SP Statenfractie biedt notitie "1 voor natuur" aan

De SP Statenfractie Fryslân overhandigde woensdagmiddag 7 december jl. tijdens de informerende commissievergadering van Lân, Loft en Wetter in het provinciehuis aan gedeputeerde Johannes Kramer de notitie ‘1 voor Natuur’. De notitie is haar reactie op het deelakkoord natuur dat op woensdag 14 december a.s. in de vergadering van de commissie wordt besproken.

Lees verder
7 december 2011

1 voor natuur Fryslân

De natuur van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Het aantal planten en dieren in Nederland neemt al decennia lang gestaag af. Om deze daling van de biodiversiteit tegen te gaan is vanaf 1990 het idee van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gelanceerd: om alle
versnipperde natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden en zo ervoor te zorgen dat de afname van biodiversiteit wordt tegengegaan. Als planten en dieren zich van het ene gebied naar het andere kunnen bewegen, vergroot dit immers hun overlevingskans. De EHS was een ambitieus project: de bestaande natuur met een oppervlakte van ongeveer 450.000 hectares moest worden uitgebreid naar 728.000 hectares. Deze grond moet voor het grootste deel worden aangekocht, ingericht en beheerd, bijvoorbeeld door organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In 2018 zou het project afgerond moeten zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier