h

Nieuws uit 2011

15 juni 2011

ruimte voor projectontwikkelaars

In de Provinciale Statenvergadering van 15 juni was bij behandeling van de verordening ruimte voor de SP-fractie een aantal dingen van belang: Windmolenclusters, megastallen en kleinschalige recreatie. Met name bij het laatste punt wil de SP opkomen voor de caravanbezitter, die bij opkoop van de camping door projectontwikkelaars, pardoes van het terrein moet verdwijnen. Vaak na jaren van recreëren op de zelfde plek en vaak vooral door mensen met een smalle beurs.

Lees verder
7 juni 2011

De formele rol van de provinciale staten als toezichthouder en handhaver van REC Harlingen

Maria de Vries, Statenlid van de SP, kiest er voor om niet in te gaan op de uitnodiging van Omrin om woensdag 8 juni een bezoek te brengen aan de afvaloven in Harlingen. De bedoeling van dit bezoek is dat de Statenleden geïnformeerd worden over de werking van de afvaloven en kunnen zien hoe het bedrijf werkt. Ook de pers is hierbij uitgenodigd.

Lees verder
28 mei 2011

Flashmob van de SP in Heerenveen

Als protest tegen de bezuinigingen op de jeugdzorg, bijstand en de sociale werkvoorziening kwam een grote groep SP'ers uit heel Fryslân bijeen voor een flashmob in het centrum van Heerenveen.
Op een afgesproken plaats en tijdstip doken de in rode kleding gestoken SP'ers plotseling op en staken bordjes omhoog met de teksten "ARMOEDE WERKT NIET!" en "RED DE BESCHAVING!."

foto: Gerke Kok

Lees verder
27 mei 2011

SP-kamerlid Paulus Jansen stelt Kamervragen over de REC in Harlingen.

Tweede Kamerlid namens de SP Paulus Jansen heeft, samen met Kamerleden Diederik Samson en Lutz Jacobi van de PvdA, vragen gesteld aan Staatssecretaris Joop Atsma van infrastructuur en milieu over de afvalverbrandingsoven van OMRIN in Harlingen.

Lees verder
25 mei 2011

armoede werkt niet! zaterdag 28 mei a.s. Heerenveen


Om de roep om het bestuursakkoord af te wijzen kracht bij te zetten organiseren de Friese SP afdelingen een zogenaamde “flashmob”. Op zaterdag 28 mei zullen we met een groot aantal mensen in Heerenveen mens en media oproepen in opstand te komen tegen dit onzalige bestuursakkoord.

Lees verder
23 mei 2011

Verbod interrupties tijdens interpellatie REC

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten wilde voorzitter de heer Jorritsma geen interrupties toestaan tijdens de interpellatie over de REC, dit tot verbazing van veel oudere Statenleden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier