h

Nieuws uit 2011

23 mei 2011

Rectificatie Harlinger Courant?

Tijdens de Statenvergadering van hedenmorgen heeft de SP-fractie bij monde van fractievoorzitter Jos van der Horst mondelinge vragen gesteld. Deze gingen over een artikel in de Harlinger Courant van 24 december 2010 over mogelijke stillegging door de provincie van de afvaloven bij Harlingen. De provincie heeft diverse malen, zowel telefonisch als schriftelijk, aangedrongen op rectificatie, echter zonder aan te tonen dat delen van de publicatie onjuist waren.

Lees verder
12 mei 2011

afvaloven Harlingen nu dicht!

Naar aanleiding van een incident op 7 april j.l., waarbij een gele, zure wolk uit de schoorsteen van de afvalverbrandingsoven in Harlingen kwam, was er op 11 mei een extra raadsvergadering in Harlingen.
De Statenfractie Fryslân van de SP stelt dat de uitspraken van drs. ing. J. Vollenbroek (milieuadviesbureau Mob, Nijmegen) in de gemeenteraadsvergadering van dien aard waren dat de afvaloven in Harlingen wat betreft de SP direct gesloten kan worden.

Lees verder
27 april 2011

schriftelijke vragen SP-Statenlid Maria de Vries

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van 21 april j.l. over uitspraken van toenmalig Gedeputeerde Adema over de JSF, heeft Maria de Vries schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.
Volgens het krantenbericht heeft dhr. Adema op een hoorzitting aangegeven, dat het geluid van de JSF geen probleem meer is voor Fryslân. Daarmee was volgens de VVD en het CDA in de Tweede Kamer de laatste hindernis genomen.

Lees verder
21 april 2011

Statenvergadering 20 april

Vandaag was de eerste Provinciale Statenvergadering in de nieuwe samenstelling en tevens de eerste papierloze Statenvergadering. De Statenleden zitten dus tegenwoordig in de Statenzaal met hun tablet op tafel, waarop hun stukken, aantekeningen, enz. staan.

Lees verder
20 april 2011

SP Kamerleden komen voor werkbezoek naar Leeuwarden

Op dinsdag 3 mei 2011 komen het SP 2de Kamerlid Nine Kooiman en het SP 1ste Kamerlid Nanneke Quik naar Leeuwarden.
Overdag wordt er een werkbezoek afgelegd aan Fier Fryslân.
Bij dit werkbezoek zijn ook de fracties van de SP Leeuwarden en SP Provinciale Staten aanwezig.
’s Avonds is er een open discussieavond over de toekomst van de Jeugdzorg.

Lees verder
6 april 2011

Fenna Feenstra beëdigd als commissielid

Fenna Feenstra uit Sneek is vanmiddag door commissaris van de Koningin beëdigd als commissielid. Fenna zal zich gaan inzetten voor de commissie Lân, Loft & Wetter met in haar portefeuille Verkeer & Vervoer, Milieu en Ruimtelijke Ordening.
Fenna Feenstra wordt beëdigd als commissielid

Lees verder

Pagina's

U bent hier